Hoe houd je stand tegenover een reus? Leer van het volk Israël!

04

jan

Corline Hoefnagel

Wil je iets bijzonders zien? Kom dan eens mee naar Rabba. Zie je dat grote gevaarte daar, in de verte? Dat is een bed! Zou je niet denken, hè? Als je durft, mag je wel dichterbij komen. Dan zul je zien dat er iemand in dat bed ligt. Het is de reuzenkoning, Koning Og. Hij regeert over Basan en is de laatste reus die overgebleven is. Want hij stamt als enige nog af van het reuzenvolk, de Refaïeten. Daarom is zijn bed zo groot. De afmetingen zijn wel 2 bij 4 meter en het bed is gemaakt van ijzer.

Koning Og ligt onbezorgd te slapen. Voor wie hoeft hij ook te vrezen? Iedereen heeft diep ontzag voor hem. En al zou niemand ontzag voor hem hebben: wie kan ooit tegen hem op? Morgen is het een belangrijke dag. Koning Og heeft gehoord van het miezerige volkje Israël dat in de buurt van zijn koninkrijk zwerft. Morgen zal hij met zijn leger tegen hen ten strijde trekken. Dan zal hij al die Israëlieten een kopje kleiner maken.

Wees niet bevreesd

Wat koning Og niet weet, is dat Mozes een paar honderd kilometer verderop zijn oren spitst. Een zachte Fluisterstem spreekt tot hem: “Wees niet bevreesd…” Mozes kent deze Stem maar al te goed. En deze woorden heeft hij ook vaker gehoord, juist op de momenten dat hij het even niet zag zitten. Momenten zoals nu. Hij heeft namelijk gehoord dat koning Og met zijn volk tegen Israël ten strijde trekken zal. En wat moeten ze tegen deze reuzenkoning beginnen?

Maar, luister! Die Stem:
Wees niet bevreesd voor Og. Want Ik heb hem, heel zijn volk en zijn land in uw hand gegeven.
– Deuteronomium 3:2 (HSV)

De tranen schieten in Mozes’ ogen. Rust stroomt zijn hart binnen. Als God dit zegt, zal het gebeuren. De volgende dag trekt koning Og ten strijde – en… hij sneuvelt inderdaad! De reus moet buigen voor kleine mensen. Of eigenlijk: de reus moet buigen voor de grote God van kleine mensen.

Wij keerden om en trokken op in de richting van Basan. En Og, de koning van Basan, trok uit ten strijde, hij en heel zijn volk, ons tegemoet bij Edreï. Toen zei de HEERE tegen mij: Wees niet bevreesd voor hem, want Ik heb hem, heel zijn volk en zijn land in uw hand gegeven; u moet met hem doen  zoals u met Sihon, de koning van de Amorieten, die in Hesbon woonde, gedaan hebt. En de HEERE, onze God, gaf ook Og, de koning van Basan, en heel zijn volk in onze hand, zodat wij hem versloegen, tot er niemand van hem was overgebleven.
– Deuteronomium 3: 1-4 (HSV)

Het grootste bed in de Bijbel

Want alleen Og, de koning van Basan, was van de rest van de Refaïeten overgebleven. Zie, zijn bed was een bed van ijzer. Bevindt het zich niet in Rabba van de Ammonieten? De lengte ervan is negen el, en de breedte vier el, gemeten naar de elleboog van een man.
– Deuteronomium 3:11 (HSV)

De laatste reus die overgebleven is

Nu, zoveel eeuwen later, leeft er nog een reus onder de zon. De reus der duisternis. Hij trekt tegen ons ten strijde. Elke dag. En hij heeft maar één missie: zorgen dat we onderuit gaan.

Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
– 1 Petrus 5:8 (HSV)

Misschien is hij je al eens te lijf gegaan. Door je bang te maken of neerslachtig, pijn te doen of op nog een andere manier. Je weet hoe sterk hij is. Hoe kan je ooit tegen hem op? Luister! Er klinkt een Stem: “Wees niet bevreesd…”

Het kleinste bed in de Bijbel

Wil je iets bijzonders zien? Kom dan eens mee naar Bethlehem. Zie je die voerbak daar? Dat is een bed! Zou je niet denken, hè? Als je durft, mag je wel dichterbij komen. Dan zul je zien dat er Iemand in die voerbak ligt. Geen reus. Een kleine Baby. Hij heeft geen bed van 2 bij 4 meter nodig. Hij past makkelijk in je ene arm. Weerloos is Hij. De reus der duisternis lacht zich suf. Wat kan zo’n Hummeltje tegen hem beginnen? Niets. Toch?

Jawel. Alles. Want niets is wat het lijkt. Dit kleine Hummeltje bezit een kracht die zichtbaar wordt in zwakheid. Dit kleine Hummeltje blijkt een ander plan te hebben. Een plan van kruis en liefde en opoffering.

Gods kracht wordt zichtbaar in zwakheid

Weet je waarom het volk Israël de reuzenkoning Og kon verslaan? Niet omdat het volk groter of sterker was dan Og. Het had puur te maken met God. Hij hielp het volk. Hij kan reuzen makkelijk verslaan. Dat doet Hij niet door in een groot leger te voorzien. Of door in macht en kracht de hemel open te scheuren en kwaaddoeners te vernietigen. Zijn manier is een andere: Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. (2 Korinthe 12:9, HSV)

In Zijn wereld werkt alles op z’n kop. Hij werkt door zwakke mensen heen.

Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het veracht heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen.
– 1 Korinthe 1: 27, 28 (HSV)

Leer van het volk Israël

Hoe houd je stand tegenover de reus der duisternis? Leer van het volk Israël. Ze waren zwak, dwaas, onaanzienlijk, veracht. Maar God heeft juist dat volk uitverkoren om de reuzenkoning Og te beschamen.

Hij wil ook jou helpen, hoe zwak je ook bent, in de strijd tegen het kwaad. Bekleed je met Hem en Hem alleen. Laat Hij de wapenrustig zijn die je aantrekt. Opdat je stand zal kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Want uiteindelijk zal een Kind het winnen van de reus.

Aan de slag!

Luister één van deze liederen (of beide). Ik kon niet kiezen namelijk, ik vond ze allebei zo mooi aansluiten bij dit bijbelgedeelte! Zegen voor vandaag in de strijd!

Deel deze overdenking

  1. Corrie schreef:

    Corline, hartelijk dank voor deze bemoedeging vanuit Gods Woord!

  2. Judith J. Sapulette schreef:

    Het raakt diep mijn in hart deze overdenking..
    Ik kreeg een woord afgelopen zaterdag dat ik reus zal zijn in Gods Koninkrijk. Ik begreep het niet zo, maar nu snap ik, in mijn zwakheid ben ik sterk. Omdat Jezus(de Reus) in mij woont, Zijn opstandingskracht in mij. Amen
    Zijn onvoorwaardelijke, onbegrensde , onvolmaakte Liefde❤️ Judith.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap