Hoe God ons vergeeft en onze zonden vergeet – deel 1

15

feb

Daniëlle Geneugelijk

Geen mens is zonder zonden. Zo, dat is best een pittige uitspraak. Maar het is goed om hier met elkaar eens over na te denken. Wat doet God met onze zonden? Misschien heb je weleens gehoord over vergeving. Zou God echt al onze zonden vergeven en vergeten? 

Betekenis van zonden

God schiep een volmaakte wereld, waarin alles goed was. Maar de verleider, de duivel, verleidde Adam en Eva te eten van de boom van goed en kwaad. Het gevolg hiervan was de zondeval. In de zondige wereld waarin wij leven, wordt de duivel gezien als de aanstichter van het kwaad. Maar wij als mensen zijn ook zo vergroeid met het kwaad, dat we in onze manier van leven zondig zijn.

‘Zonde’ gaat over hoe wij als mens ons doel missen: datgene waarvoor wij gemaakt en bedoeld zijn. Dat is namelijk om in volledige harmonie met God leven. Door de zondeval leven wij in een verstoorde relatie met God. Vanuit die verstoorde relatie doen we dingen die niet goed zijn voor onszelf, onze omgeving en voor God. God daarentegen is rechtvaardig en rein. Hij kan onze zonden niet verdragen. Hoe kunnen we deze relatie met God herstellen, als Hij onze zonden niet kan verdragen?

Zijn bloed is onze verlossing

In het Oude Testament waren er verschillende offers die de priesters moesten brengen voor verzoening van zonden. Dit stond beschreven in het oude verbond dat God had met Zijn volk Israël.

2024 jaar geleden zond God Zijn eigen Zoon naar de aarde om als Lam geofferd te worden voor onze zonden. Hiermee sluit God een nieuw verbond met zowel Zijn volk als de heidenen (niet Joodse mensen). In Kolossenzen 1:13 en 14 staat omschreven wat dit inhoudt: ‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.’ (HSV)

Verlossing en vergeving door geloof

Wij mensen zijn verweven met het kwaad, waardoor gezegd kan worden dat wij leven in de macht van de duisternis: het domein van de duivel en als slaaf van de zonden. Maar wij zijn verlost door het bloed van Christus. En zoals het bijbelgedeelte hierboven aangeeft, heeft God ons getrokken uit die duisternis en overgezet in het Koninkrijk van het Licht.

Dit overzetten gebeurt eenmalig, namelijk als wij tot geloof komen in Jezus Christus. De Bijbel leert ons dat met het sterven van Christus de straf op de zonde betaald is en daardoor de gelovigen – zij die ‘in Christus’ zijn – vergeving van zonden en kwijtschelding van straf ontvangen. Zo staat geschreven in Handelingen 10:43: ‘Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.’ (HSV)

Hier wordt benoemd dat er vergeving mogelijk is door te geloven in Jezus Christus. Waarbij de vergeving van God gericht is op het herstellen van Zijn relatie met ons. Dit geloof gaat verder dan het aannemen van een aantal feiten. Dit geloof is gefocust op de persoon van Jezus Christus. Dit aanbod geldt voor een ‘ieder die in Hem gelooft’. Zonder onderscheid, voor iedereen dus.

Zijn vergeving is ook voor jou

Misschien twijfel je of God Zijn relatie met jou wil herstellen door vergeving. Dan is het antwoord hierop: ‘ja’. Als jij gelooft dat Jezus Christus aan het kruis gestorven is, Zijn bloed gevloeid heeft voor jouw zonden en je vertrouwen en leven ‘in Hem’ stelt, dan wil God jouw zonden vergeven. Hij wil Zijn relatie met jou herstellen. Het is de volmaaktheid van Jezus – het is Zijn bloed – dat ons verlossing schenkt. Gods vergeving hangt niet af van onze goedheid, maar van de volmaaktheid van Jezus Christus. Wat een heerlijk nieuws! 

Door het bloed van Jezus kunnen we eigenlijk zeggen dat Hij onze zonden al vergeven heeft. Maar God kan de relatie niet herstellen als wij dat niet willen. Daarvoor is het nodig dat wij Gods aangezicht zoeken en onze zonden belijden. Daarover in de volgende overdenking meer…

Aan de slag!

Bid het volgende gebed:
Trouwe Vader in de hemel, Heer ik wil U danken voor Uw grote genade. Ik dank U dat ik door Jezus’ bloed verlost ben en vergeving mag vinden bij U. Wilt U mij helpen dit steeds beter te begrijpen en naar te leven. In Jezus’ naam, amen. 

Bronnen
Bell, R. (2019, 14 september). Zonde, wat is dat eigenlijk? (geraadpleegd op 9 november 2023)
EO. (z.d.). Zonde I Wat zegt de Bijbel erover? (geraadpleegd op 12 december 2023)

Deel deze overdenking

  1. Marjan schreef:

    Dank voor deze mooie overdenking. Er is vergeving door Zijn kostbaar bloed. Sluit mooi aan, in deze 40 dagen tijd, bij het boekje van Nieske Selles ten Brinke; KOSTBAAR BLOED

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap