Aswoensdag: vasten als liefdegave voor God

14

feb

Nathanja

Vandaag is het Aswoensdag, het begin van de vastentijd. Voor carnavalgangers een dagje om met de benen omhoog te gaan en te herstellen van het feestgedruis. Maar voor sommige gelovigen is het een dag om naar de kerk te gaan. Daar krijgen zij van de priester een kruisje van as op hun voorhoofd met de uitspraak: ‘Stof ben je, en tot stof zal je wederkeren.’

Tot stof zal je wederkeren

Deze uitspraak vind je terug in Genesis 3, waar God deze woorden uitspreekt na de zondeval. De as die de priester in de kerk gebruikt voor het kruisje is afkomstig van de verbranding van de palmtakken die het jaar daarvoor zijn gebruikt voor het vieren van Palmpasen. Je kan het dus zien als een voorbereiding op Pasen en een moment van bezinning over onze nood voor verlossing van onze zonde. 

Begin van de vastenperiode

Ook is Aswoensdag de start van de veertigdagentijd, waarin veel christenen ervoor kiezen om te vasten. Heb je hier al wel eens aan meegedaan? Soms kiest iemand ervoor te vasten op zoetigheid, maar ook social media of alcohol worden veel gekozen. Misschien kan je overwegen om dit jaar ook mee te vasten.

Zelf kies ik vaak voor iets waar ik stiekem toch wel veel waarde aan hecht en wat af en toe ook best mijn aandacht van God kan wegnemen. Het is daarbij een mooi idee om niet alleen iets weg te laten maar om er ook iets nieuws voor in de plaats te brengen. Dus bijvoorbeeld niet alleen Instagram verwijderen, maar ook de tijd die je daar normaal op zou doorbrengen proberen te besteden aan gebed voor die ene niet-christelijke vriendin. Denk er maar eens over na!

Vasten als liefdegave voor God

In de Bijbel spreekt men regelmatig over vasten. In Mattheüs spreekt Jezus hier ook over en benadrukt een belangrijk aspect: 

Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet; zodat uw liefdegaven in het verborgene zal zijn en uw Vader: Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
– Mattheüs 6:1-4 (HSV)

En specifiek over vasten:

En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door Uw Vader, Die in het verborgene is, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
– Mattheüs 6:16-18 (HSV)

Vasten is een voorrecht

Vasten is een voorrecht! Het woord ‘liefdegave’ vind ik de lading zo mooi dekken. En hoewel liefdegave vooral betrekking heeft op het geven, kunnen we vasten ook zeker zien als een liefdegave voor God! Onze keuze om dingen die onze aandacht zo gemakkelijk opslokken even links te laten liggen en onze ogen te richten op Hem, is een liefdegave voor onze God.

Natuurlijk mag je met vriendinnen delen wat je opzij legt en elkaar steunen. Maar dit stukje in Mattheüs laat zien dat we het niet hoeven te doen voor onze eigen eer. We doen het niet om loon te ontvangen van de mensen om ons heen, maar we doen het voor de Vader. Niets gaat onopgemerkt aan Hem voorbij. Ik weet zeker dat Hij het enorm kan waarderen dat je je telefoon een keer niet oppakt, of een keer dat taartje laat staan als herinnering voor jezelf om je op Hem te richten. Doe je mee?

Aan de slag!

Ga eens na wat je zelf vindt van dit idee van vasten. Spreekt het je aan? Kan je iets bedenken wat je de komende veertig dagen even links kan laten liggen, als liefdegave voor God? En is er iets wat je daarvoor in de plaats kan brengen? 

Bronnen:
Wikipedia
StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap