Hoe God ons vergeeft en onze zonden vergeet – deel 2

16

feb

Daniëlle Geneugelijk

Het thema ‘vergeving’ heeft mij de afgelopen tijd erg beziggehouden. Ik weet dat ik door Christus’ bloed vergeving mag vinden bij God en Hij Zijn relatie met mij wil herstellen. Maar soms vind ik het lastig te begrijpen wat het nu echt betekent dat God ons vergeeft. En als ik eenmaal vergeving gevraagd heb voor iets, is het dan genoeg? Of moet ik het blijven doen? 

Ontkennen van zonden is misleidend

In de overdenking van gisteren lazen we over het volmaakte offer van Jezus’ bloed. Zijn bloed geeft ons verlossing van zonden als wij geloven in Jezus Christus en in Hem zijn. Dus als we dat geloven en met Jezus leven, worden onze zonden dan automatisch vergeven? Het antwoord op deze vraag vinden we in 1 Johannes 1:8-9: ‘Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ (HSV)

Johannes spreekt hier duidelijk de mensen toe: wanneer je denkt dat je zonder zonden bent, misleid je jezelf. Op deze aarde is geen mens zonder zonden. Het is belangrijk dat wij als mensen erkennen dat we zondig zijn. Onze relatie met God is verstoord en deze moet hersteld worden. Door het bloed van Jezus is deze relatie eigenlijk al hersteld, maar God heeft ons de vrije wil gegeven om dit te aanvaarden of niet. Als wij kiezen om Jezus’ offer te aanvaarden, mogen we in een hernieuwde relatie met God leven. Ook in deze hernieuwde relatie met God doen we zonden; dingen die ons van God afhouden of tegen Hem ingaan. Het is nodig dat wij deze zonden blijven belijden voor Gods aangezicht, tot opschoning van de relatie met Hem. 

Door belijden vergeven

Vers 9 zegt dat als wij onze zonden belijden, God trouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven en ons te reinigen. Het ‘belijden’ van zonden betekent het ‘neerleggen’ van onze zonden bij God, door aan Hem te vertellen wat we hebben gedaan en waardoor we van God zijn afgedwaald zijn. Vervolgens mogen wij vergeving vragen in de wetenschap dat God het ons eigenlijk al vergeven heeft door het bloed van Jezus. Het bijzondere is ook dat, doordat we in het licht leven, de donkere kanten van ons leven ook meer zichtbaar worden. Deze mogen wij steeds aan de voeten van Jezus brengen. 

Vergeven is bij God vergeten

Concluderend zouden we kunnen zeggen dat als wij onze zonden belijden voor God, deze vergeven zijn door Jezus’ bloed. Maar wat gebeurt er daarna dan mee? In Zijn Woord maakt God kenbaar hoe Hij met onze zonden omgaat. Ik wil je bemoedigen met de volgende Bijbelteksten die hierover gaan: 

Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere Zich over wie Hem vrezen.
– Psalm 103:11-13 (HSV)

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel en Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.
– Micha 7:18-19 (HSV)

Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.
– Hebreeën 8:12 (HSV)

Schoongewassen van zonden

De bovenstaande bijbelgedeelten komen uit verschillende hoofdstukken van de Bijbel. Het is goed om deze teksten ook te lezen in hun context, maar de boodschap is duidelijk. God doet onze zonden, na belijdenis en vergeving door Jezus’ bloed, zo ver weg als het oosten is van het westen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen en werpen in de diepten van de zee. Ja, Hij zal aan ons zondige gedrag beslist niet meer denken. Door Jezus’ bloed zijn wij schoongewassen. Als God naar ons kijkt, ziet Hij onze zonden niet. Dat is Zijn eindeloze genade! 

Aan de slag!

Luister het lied Opwekking 428: ‘Genade, zo oneindig groot’.

Deel deze overdenking

 1. Ria van Roekel schreef:

  Wat een mooie en bemoedigende overdenking.
  Dank je wel.

 2. Francine schreef:

  Bedankt voor deze twee mooi overdenkingen!
  Het lied waar ik gisteren al aan moest denken: The Lord is gracious and compassionate. “As far as the east is from the west, that’s how far He has removed our transgressions from us”.
  https://youtu.be/7Xzk9qtlvuo?si=weEA0ZEw-nSGQ0vH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap