Hoe en waarom jij het goede nieuws zou kunnen delen

20

jun

Marijke Gootjes-Verhoeve

Toen onze zoon klein was, had hij een gelovig vriendje in de klas die tegen anderen zei dat ze naar de hel zouden gaan als ze niet in Jezus geloofden. Zijn moeder werd daarop aangesproken, maar kon niet ontkennen dat hij de waarheid sprak. De vraag is echter of dit de manier is om het evangelie te delen, want daarbij gaat het toch juist om goed nieuws?

Evangeliseren is voor veel mensen een moeilijke opgave, misschien herken je dat wel. Je denkt – of hoopt – dat het meer voor extraverte christenen of voor zendelingen is. Zelf heb ik er ook zo ingestaan, maar het gaat om zulk goed nieuws dat we niet zouden moeten zwijgen! Het evangelie betekent letterlijk ‘de blijde boodschap’; evangeliseren gaat dus om het delen van het goede nieuws. Maar over welk nieuws gaat het dan en hoe moeten we dat aanpakken?

Wat is het goede nieuws?

Laten we eens kijken wat de Bijbel leert over evangeliseren. In de beginperiode werd het goede nieuws vooral gedeeld door mensen die Jezus persoonlijk hadden leren kennen, vaak jong en ongeschoold alhoewel de meeste van hen wel onderwijs van Jezus hadden gekregen, zoals bijvoorbeeld Petrus.

Petrus: ‘Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.’
– Handelingen 2:21 (NBV’21)

Paulus: ‘Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat Hij Jezus tot leven heeft gewekt.
– Handelingen 13:34 (NBV’21)

Het goede nieuws is in de eerste plaats dat Jezus is opgestaan, dat Hij leeft! Wij leggen de focus vaak op het sterven van Jezus aan het kruis waardoor onze zonden zijn vergeven, maar het beste nieuws is dat Jezus niet dood is gebleven. Daardoor wordt nieuwsgierigheid gewekt, want als het goed is, kunnen anderen aan jou en mij zien dat Jezus leeft; wij leven dóór Hem en Hij leeft ín ons. Juist onze persoonlijke ervaring met Jezus is krachtig.

Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven.
– 1 Johannes 5:10-12a (NBV21)

Hoe deel je het goede nieuws?

In Handelingen 2 spreekt Petrus over Jezus – Zijn dood, maar vooral over Zijn herrijzenis – en over welke verandering dat in de levens van gelovigen teweeg brengt. Hij sluit aan bij zijn publiek door de profetie van Joël aan te halen. Vervolgens vragen de mensen zich af wat ze moeten doen en pas dán zegt hij dat ze tot inkeer moeten komen zodat ze vergeven zullen worden. Hij wekt dus eerst interesse door het delen van het goede nieuws, en dat zien we telkens weer in het Nieuwe Testament.

Soms kunnen we iets onnodig ingewikkeld maken, maar eigenlijk is er slechts één voorwaarde om het goede nieuws te kunnen delen: ken jij Jezus persoonlijk en geloof je in de kracht van Zijn opstanding? Als jouw antwoord ja is, kan het niet anders dat je dat anderen ook gunt, zodat ze redding en leven kunnen ontvangen door Jezus. Geen hel en verdoemenis, geen veroordeling, maar het goede nieuws dat Jezus leeft en leven geeft!

Hoe deel jíj het goede nieuws?

Het helpt als je kennis hebt van Gods Woord en van de belevingswereld van de persoon tegenover je zodat je daarbij aan kunt sluiten. Maar het gaat vooral om jouw persoonlijke getuigenis, dat Jezus leeft in jou! Daarnaast mag je de Heilige Geest vragen om je de juiste woorden en inzichten te geven.

Zelf ben ik steeds meer ontspannen geworden in het delen van het goede nieuws. Zo vertel ik vrijmoedig aan niet-gelovige vrienden, aan buren of bij de kapper over mijn werk als spreekster en schrijfster, over wat de feestdagen voor mij persoonlijk betekenen en waarom onze kinderen er zelf voor kiezen om ook te willen geloven. Het raakt hen als ik uitleg dat het om de relatie met Jezus gaat en niet om religie.

En ik heb gemerkt hoe vaker je het goede nieuws deelt, hoe makkelijker het gaat en hoe meer plezier je eraan beleeft! Dus ik daag je uit: met wie deel jij het goede nieuws deze week?

Aan de slag!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap