Hoe een wolk van getuigen jou kan helpen als je niet meer weet hoe je moet geloven

07

jul

Maartje Kok

Toen ik in Egypte was praatte ik met enkele ex-moslims. Hun twee kinderen hadden het erg zwaar op school en werden gepest. De man die veel ex-moslims begeleidt zat erbij en hij begon te spreken: ‘Denk aan Katharina, zij heeft ook met volharding de wedloop gelopen!’ Wie was Katherina? Ik had natuurlijk geen idee, maar voor hen was het een bekende ‘heilige’ die een voorbeeld voor hen was in het geloof. Honderden jaren terug. Plotseling dacht ik: ‘Wat zijn dat eigenlijk bekende woorden.’ En ja, dat waren het ook. Lees maar!  
 
Namelijk, het lijkt op een uitspraak uit Hebreeën 11 over de geloofshelden. Maar, eerst lezen we Hebreeën 12: 1-3 (HSV):  

Laten daarom dan ook wij, nu wij een zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben liggen, alle ballast, en de zonde die ons zo makkelijk hindert, afleggen en met volharding de wedstrijd lopen die vóór ons ligt, ziende op de overste leidsman en Voleinder van het geloof: Jezus; voor de vreugde die voor hem lag heeft hij volhard onder een kruis en schande niet geacht; hij is gezeten rechts van de troon van God. Want houdt uw aandacht bij hem die heeft volhard onder zo’n tegenspraak van zondaren tegen hem, opdat u wat uw zielen betreft niet uitgeput raakt en opgeeft.

Wat er aan Hebreeën 12 voorafging 

Voor Hebreeën 12 lezen we in Hebreeën 11 over de gelovigen uit het Oude Testament. We lezen dat de gelovigen door het geloof: 

 • Gehoorzaam konden zijn; 
 • Geloofden in de beloftes van God;
 • Ín het geloof konden sterven;
 • Verleidingen die aantrekkelijk waren afwijzen;
 • Liever met Jezus verschrikkelijk behandeld worden dan de rijkdom van de wereld te hebben;
 • Koninkrijken overwinnen.

En dan zegt de schrijver van de Hebreeën-brief: ‘We worden door déze menigte omringd!’ Dus, door wie worden we omringd? Door mensen die dit door het geloof konden doen. Waarschijnlijk had de gemeente dit toen nodig, want de gemeente bestond uit veel Joodse gelovigen die van het jodendom waren overgegaan naar het christendom. Ze stonden op dat moment eigenlijk op het punt om met geloven te stoppen en terug te keren naar het jodendom om zo te ontkomen aan de vervolgingen. Maar de schrijver laat het daar niet bij zitten; hij roept ze op om te kijken naar de gelovigen uit het verleden.  

Hoe kan dit ons helpen? 

 
1. Het helpt ons te volharden, we zijn namelijk niet de enige die een strijd te strijden hebben, maar we staan in een lange traditie van gelovigen. Door te zien wat God in hun leven heeft gedaan, worden we aangespoord om in deze God te geloven en Hem te vertrouwen dat Hij ook groot wil zijn in ons leven. 

2. Het helpt ons om tegen de zonden te vechten en te vertrouwen op Gods genade. Als we kijken naar Jozef, David of een andere gelovige, zien we dat ze enorm struikelen en in zonden vallen. De één pakt een vrouw af van een andere man, de ander liegt. Zelfs in hun zwakheid kunnen we ons identificeren met de mensen uit Hebreeën 11. Maar juist in deze situaties toont God zijn genade en laat Hij zien hoe Hij trouw blijft als de mensen ontrouw zijn. Door het leven van de mensen uit Hebreeën 11 laat Hij zien dat Hij trouw, geduldig, liefdevol en rijk aan goedheid en barmhartigheid is. Dat kan ons weer aansporen om als we vast zitten in verleidingen en zonden, ons naar Hem te worstelen en Hem aan te roepen. Hij wil verlossing geven, en Hij zal het ook doen.   

3. Het helpt ons om ons hoogste geluk in God te vinden. Het kan niet anders of God was voor deze mensen het hoogste geluk in hun leven. Ze luisterde naar Hem, gehoorzaamde Hem en hadden Hem meer lief dan hun eigen leven. Als genade dat kan doen duizend jaren geleden, dan kan genade dat nog stééds doen. 

4. Het laat ons zien dat we een beter Vaderland verwachten en dat we op deze aarde als vreemdelingen leven. Kijk maar naar Abraham:  

‘Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden om zwanger te worden ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.’
– Hebreeën 11: 9-16 (HSV)  

Het biedt ons niet alleen perspectief op deze aarde, maar ook perspectief voor het leven hierná. We zijn vreemdelingen en het roept ons op om dat ook te blijven. Op een gezonde manier, met ons hoofd gericht naar boven.  

5. Het laat ons zien dat het gaat om het hebben van een groot zicht op wie God is, het gaat erom dat wij Hém beter leren kennen. Vaak kunnen wij vooral bezig zijn met wat wíj moeten veranderen in ons leven en in onze gedachten, of hoe wij een zo optimaal gelukkig leven kunnen leven met de handvatten van de Bijbel. We volgen allerlei sprekers over heel de wereld na zonder het te spiegelen aan het woord van God.  En zomaar kan naar binnen sluipen dat we Zijn woorden vergeten. Maar alleen zijn woorden kunnen ons aansporen tot gehoorzaamheid. Alleen zíjn woorden kunnen ons vertroosten.  

Aan de slag!  

Dus daarom wil ik het tegen je zeggen: kijk naar de wolk van getuigen uit Hebreeën 11. Spiegel je leven aan de genoemde punten. Verlang je naar het Vaderland, of ligt je anker hier te vast? Leer je God beter kennen door zijn woord, of laat je je meedragen door allerlei andere dingen? Wie is God voor je? God was voor de geloofsgetuigen de Almachtige die er altijd was en is. Door zijn kracht konden ze gehoorzaam zijn, door zijn kracht konden ze volharden, door zijn liefde hadden ze Hem meer lief dan alles wat er op aarde te vinden is.  

Deel deze overdenking

 1. Danielle schreef:

  Mooi geschreven Maartje. Dankjewel, dat geeft moed voor deze dag en om elke dag opnieuw de goede keuze te maken!

 2. Kim schreef:

  Heel erg bedankt Maartje. Ik lees deze overdenking nu pas, maar het is weer zo wat ik nodig heb 🙏❤️ God is groot! En bedankt voor jouw wijsheid en duidelijke uitleg hierover.

  Groetjes & Gods zegen.

 3. Herman schreef:

  De Russisch orthodoxe kerk legt de aandacht ook sterk bij de wolk der getuigen, o.a. via de inkomen in de kerk. Dit was voor mij al een eyeopener. Jij bekrachtigt dit. Dank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap