Hoe een hoge God dichtbij jou wil komen

06

okt

Marie Tulin van Ekeren

Kathedralen zijn majestueuze gebouwen. Wanneer je je blik langs de hoge muren laat gaan, en recht boven je kijkt naar alle prachtige schilderijen op het plafond tientallen meters boven je, dan kan dat echt indrukwekkend aanvoelen. Wat een prachtig en kolossaal gebouw! Wat kun je er in verdwalen en wat kun je je ineens klein voelen, hè? Altijd weer schiet dan die gedachte door me heen: ‘Dit is nog maar een gebouw, door mensenhanden gemaakt. Hoe groot moet God dan wel niet zijn? En vanuit wat voor een hoogte kijkt Hij wel niet op mij neer?’

God is een majestueuze God. Nog veel groter dan iets dat wij ooit op aarde hebben gezien. We kunnen God dan ook nergens mee vergelijken. Hij schiep de wereld vanuit het niets. Hij is eeuwig. Groot. Almachtig. We kunnen niet eens bedenken hoe Hij eruit zal zien.

Er waren enkele personen in de Bijbel die God van heel dichtbij gezien hebben. Echter, ook zij konden God nooit met hun aardse ogen zien, want ze zouden bezweken zijn! Denk maar eens aan Mozes. Hij mocht God van de achterkant zien en moest in een spelonk gaan zitten (Exodus 33). Of denk maar aan mensen die een visioen kregen, zoals Ezechiël of Jesaja.

Toen de apostel Johannes op het eiland Patmos zat, verscheen Gods Geest aan hem, en die liet hem dingen zien die op aarde ondenkbaar waren. Johannes zag “iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam. (Openbaring 1:13-14, HSV)

Johannes wist goed hoe Jezus eruit zag als Mens, hij had Hem immers van heel dichtbij gekend. Degene die hij nu zag was ook Christus, maar dan in zijn verheerlijkte lichaam (nadat Hij alles op aarde volbracht had). Het heerlijke lichaam van Christus ziet er zo ontzagwekkend uit, dat Johannes zijn best moet doen om vergelijkingsmateriaal te vinden om het uiterlijk van Hem te beschrijven. ‘Het lijkt op een vlam.’ En: ‘De kleur lijkt op witte wol.’

Kortom: de heerlijke God kan niet bevat worden door ons mensen. God kan zichzelf niet volledig aan ons laten zien, want wij zouden het niet aankunnen! Wat een hoge en ontzagwekkende God. Moeten we dan niet bang voor Hem zijn? Kunnen we Hem dan ooit wel kennen?

De hoge God komt dichtbij

Gelukkig wel! Want God wil dit graag. Hoe weten we dat dan zo zeker? Omdat Hij zelf naar ons toekomt! God daalt af naar een gebroken wereld en Hij wil afdalen in jouw en in mijn hart. Allereerst geeft God zijn woord aan ons: de Bijbel. Zo komt Hij echt heel dichtbij. Zijn woorden liggen zo in jouw handpalmen. In jouw eigen taal. Denk je eens in: wat een vragen zouden we hebben als we Gods woord niet hadden! In de Bijbel openbaart God zichzelf namelijk aan ons. Je leest er door alle geschiedenissen heen wie Hij is, wie wij zijn en wat Zijn plan is voor onze wereld en voor ons leven.

Wat ook een pure uiting is van Gods afdaling naar deze aarde is: de menswording van de Heere Jezus Christus. Het was Zijn eigen plan dat Gods Zoon écht mens werd. Een mens zoals jij en ik, maar dan ook God. Jezus groeide op, leerde praten en deed kennis op. Hij was onder de mensen en wilde hen veel leren over Zijn Vader. En hij praatte met mensen, at met hen en genas de zieken.

Wat een wonder dat zo’n hoge en grote God zo diep wil neerdalen naar jou en mij toe. Luister maar mee wat Hij zelf zegt: ‘’Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.’’ (Jesaja 57:15, HSV)

Wauw. Is dit vers niet allesomvattend? De hoge, verheven God zegt van Zichzelf dat Hij in de hoge hemel woont. En Hij zegt daarna dat Hij nóg ergens woont: Bij de verbrijzelde en nederige van geest. Bij een gebroken mens. Bij een klein en nietig mens. En bij ons, wanneer wij ons nederig opstellen en Hem erkennen als onze grote God. Is dát geen belofte?

Aan de slag!

Wat is jouw beeld van God? Zie jij Hem als een God Die ver weg is, of Die heel dichtbij is? Wat zegt Jesaja 57 vers 15 jou over wie God is en wie Hij wil zijn voor jou?

Deel deze overdenking

 1. H. Leushuis schreef:

  Beste lieve mensen,
  Deze boodschap is fantastisch,! Deze woorden treffen mij diep in mijn hart!
  Een prachtige overdenking waar menigeen houvast aan zal hebben. Fijn om de dag mee te beginnen of te eindigen!!
  Hans

 2. Susan schreef:

  Beste Marie, en allemaal, wat een overdenking om goed over na te denken, wat een mooie tekst uit Jesaja. Ik heb soms naar mijn gevoel dat God ver weg is, of lijkt de hemel wel van koper. Daarom spreekt deze bijbeltekst uit Jesaja mij zo aan Amen. Lieve Groet Susan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap