Gods gekwetste hart

05

okt

Charlotte Molenaar

Iedereen heeft in het leven wel mensen waar je liever omheen loopt. Mensen waar je niet zoveel mee te maken wilt hebben omdat je ze irritant vindt of omdat ze je gekwetst hebben. Je kunt hen niet meer normaal aankijken. Herkenbaar voor jou?

God is ook gekwetst. En Hij is helemaal klaar met het volk Israël. Hij kan ze niet meer luchten of zien.

De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die Ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’ De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd Mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren.
– Exodus 32:7-10a (NBV21)

Israël

God wil van Zijn volk af. Hij is er helemaal klaar mee. Hij noemt het volk ook niet meer ‘Mijn volk’, zoals in eerdere hoofdstukken, maar Hij zegt tegen Mozes: ‘Jouw volk’. God wil niets meer met het volk te maken hebben. Israël gaf de eer die God toekomt aan een gouden beeld. Ze gaven hun liefde die voor God bedoeld was aan een ander. En God is gekwetst. En Hij is woedend, toornig.

Wij

Wat Israël deed, is niet heel veel anders dan wat zij vaak doen. Wij geven de eer die God toekomt vaak aan anderen of aan onszelf. Vanuit onszelf erkennen we niet dat God Degene is die ons het leven geeft. En bovenal dat Hij Degene is die ons kan bevrijden van ons ongelukkige leven. Niet wij gaan over ons geluk, niet onze daden, ons succes, niet de bevestiging van de mensen om ons heen geven ons echt geluk en voldoening. Alleen God kan ons het echte geluk geven, de rust die we nodig hebben en de vrijheid waar we zo naar verlangen. We buigen zo snel weer voor de goden van aandacht, alcohol, succes en likes die ons beloven gelukkig te maken, maar dat niet kunnen, terwijl God ons het geluk allang heeft aangeboden door ons te bevrijden.

God

En God, Hij is woedend over deze houding van ons. Hij is toornig, want Hij is gekwetst. Hij wil ons alles geven wat we nodig hebben en wij zoeken het iedere keer ergens anders. Maar gelukkig is Gods woede niet het einde van het verhaal. Mozes smeekt God om trouw te blijven aan wat Hij beloofd had. En God kan niet ontrouw zijn aan Zichzelf.

Jezus

Mozes doet me denken aan Jezus. Jezus die de vervulling is van Gods belofte:

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
– Genesis 3:15 (HSV)

Jezus is degene die het kwaad, de zonde, vermorzeld heeft. Vanwege onze neiging om iedere keer weer bij God weg te lopen, is Jezus gekomen. Om ons, die niet uit onszelf naar God teruggaan, bij God thuis te brengen. Jezus houdt ons dichtbij God die ons het ware geluk geeft.
God zij geprezen dat Hij mensen die Hem kwetsen niet uit de weg gaat, maar dat Hij ze weer opzoekt. En ons niet aan ons lot overlaat.

Aan de slag!

  • Heb jij je (opnieuw) neergebogen voor andere goden om je gelukkig te voelen of zoek je je geluk in God?
  • Luister het lied Never See The End.

Deel deze overdenking

  1. Maaike schreef:

    Deze overdenking was confronterend, maar ook bemoedigend. Dankzij Gods liefde voor ons.

  2. Lies schreef:

    Mooi geschreven Charlotte, dit houdt ons scherp, God alleen dienen!!!
    Elke keer allert zijn en dichtbij Hem blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap