Hoe de doop ons tot prinsessen maakt

22

feb

Belinda Bos

Vaak wordt er gezegd dat wij koningskinderen zijn. Kinderen van de allergrootste Koning die er is. In feite zijn wij dus allemaal prinsessen! Mede doordat wij gedoopt zijn. Wij gingen onder water, en Jezus nam ons er weer uit, gereinigd en al. Hij liet ons niet verdrinken. Wist je dat het bij Mozes ook zo ging?

Toen Mozes net geboren was uit een doodgewone familie, zag zijn moeder dat het een heel bijzonder mooi kindje was. Ze verstopte het. Maar toen ze het niet langer kon verbergen, maakte ze een mandje en legde Mozes daarin tussen het riet aan de over van de Nijl. Zijn zus keek vanaf een afstandje wat er gebeuren zou. Toen kwam de dochter van de farao, om zich te wassen. Zij zag het mandje in het riet. Ze nam het bij zich. De zuster van Mozes kwam tevoorschijn en vroeg aan de dochter van de farao of ze soms een voedster kon halen voor haar. En zo geschiedde het dat de moeder van Mozes haar eigen zoon voedde, en het daarna de zoon werd van de dochter van de farao. Hij werd een Koningskindje. (Vrij vertaald uit Exodus 2:1-10)

Wat een prachtig verhaal. En het is precies hoe het bij onze doop ging. Jezus redde ons uit het water, van de verdrinking. Maar niet de verdrinking van het water, maar van de verdrinking van de zonde. Daarmee lijfde hij ons in in zijn gemeenschap, zoals ook in het doopformulier staat: Als wij gedoopt worden in de Naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Daarmee werden we Koningskinderen. En hoe heet de dochter van een Koning? Precies! Wij zijn prinsessen!

Nog veel mooier: Jezus deed precies hetzelfde. Ook hij ging kopje onder. Maar hij ging ten onder in onze zonden. Maar ook hij werd gered! Ook hij kwam weer omhoog en hij werd Koning.

Dit klinkt allemaal heel groots als je het zo leest. Prinsessen, een Koning. Terwijl we het in het dagelijkse leven misschien helemaal niet zo ervaren, meer als iets gewoons. We merken het niet dat we zo bijzonder worden gevonden door de Heere.

Maar lees dan nog eens terug. De afkomst van Mozes. Mozes kwam uit een hele gewone familie, van hele gewone ouders. Het is zelfs zo, dat de namen van zijn ouders niet genoemd worden. Exodus 2 begint zelfs met de volgende tekst:

Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit dezelfde stam.

Iets heel alledaags dus. Maar denk nu eens aan wat Mozes allemaal gedaan heeft! Hij, dat jongetje, die geboren werd uit een hele gewone familie, maar gevonden werd door een adellijk persoon en uit het water gehaald; juist hij was diegene die de Israëlieten redde uit Egypte, weg van de farao. Zo is het ook met jou! Je werd gevonden door God, de hoogste Koning, uit het doopwater gehaald en lid van zijn familie. Ook al ben je zo gewoon, je bent in staat tot prachtige dingen, omdat je een prinses bent!

Maar als we verder lezen in de Bijbel, lezen we over Mozes’ afkeer van de aardse koninklijke familie:

Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon  van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. (Heb. 11: 24-25, HSV)

Mozes maakt een keuze: hij kiest voor de hemelse koninklijke familie. Wij hoeven deze keuze helemaal niet meer te maken, wij zijn daar al lid van! Door de doop worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonden te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Je bent dus een prinses, maar niet een prinses die pronkt met sieraden, goud en geld. Nee, een prinses die blinkt van schoonheid omdat zij een dochter is van de grootste Koning!

Voor jou prachtige prinses: Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand. Jij bent het allermooiste, aan Gods hand.

Gebaseerd op een preek van dominee G. Termaat.

Aan de slag!

Denk jij weleens terug aan het feit dat je gedoopt bent en toen ingelijfd bent in de familie van God? Of ben je nog nooit gedoopt? Wat is voor jou de meerwaarde van de doop?
Wat doet de volgende tekst, de roep van God met jou?

Wij komen bij het water saam,
Gij roept ons, Gij noemt onze naam
en legt uw handen op ons hoofd –
Uw naam, o God, zij hoog geloofd!
Wij komen bij het water saam, uit Weerklank

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap