Hizkia – 4 dingen die we kunnen leren van de strijd tegen de Assyriërs

14

nov

Lydia Hiemstra

Eén van mijn favoriete personen uit het Oude Testament is koning Hizkia. Ik wil jullie meenemen naar een stuk uit zijn leven, namelijk de aanval van de koning van Assyrië, en wat wij vandaag de dag van het optreden van Hizkia kunnen leren. Lees je mee?

Wie was Hizkia?

Hizkia was een jongvolwassen man van 25 jaar, toen hij koning werd van Juda. Zijn naam betekent ‘de HERE heeft (hem) gesterkt’ en wordt op twee manieren gespeld: Jechizkia of Hizkia. Zijn vader Achaz was niet bepaald een goed voorbeeld geweest. Achaz aanbad namelijk andere goden, offerde zijn zonen, maakte overal offerplaatsen, sloot te tempel en toen God hem uitleverde aan de koning van Aram, riep hij ook nog de hulp in van de Assyriërs, een gruwelijk volk. Nou, niet echt fijn om zo’n land te erven!
Wat heel bijzonder is, is dat Hizkia helemaal niet was zoals zijn vader. Hij wordt juist vergeleken met koning David. In plaats van door te gaan met hoe zijn vader het land regeerde, gooide hij alles om, al in de eerste maand van zijn koningschap.

Alles wat hij in zijn streven om God te dienen ondernam ten behoeve van de dienst in de tempel en voor de naleving van Gods wet en geboden, deed hij met volle overgave, en daardoor bracht hij het tot een goed einde.
– 2 Kronieken 31:21 (NBV)

Hizkia reinigde de tempel, zorgde dat het Pascha weer gevierd werd en dat de tempeldienst weer werd gewaarborgd. Hiermee kreeg hij heel het volk achter zich. Het volk waardeerde hem, omdat hij het goede, het rechte en de waarheid deed. Wauw, wat een koning! Je zou wel kunnen denken: ‘Wat zou hij trots op zichzelf zijn!’ Toch gaf Hizkia alle eer aan God en vertrouwde hij volledig op Hem. Dat kun je zien in de tijd die erna kwam.

De koning van Assyrië valt binnen

Nadat Jechizkia met deze maatregelen de Heer trouw had bewezen, viel de Koning Sanherib van Assyrië Juda binnen en belegerde de versterkte steden, ervan overtuigd dat hij ze met geweld zou kunnen innemen.
– 2 Kronieken 32:1 (NBV)

Je zou zeggen dat alles Hizkia wel voor de wind zou gaan nu hij zoveel voor God had gedaan. Of deze aanval van Sanherib een beproeving van God was, een aanval van de duivel of een logisch gevolg van zijn verzet tegen de koning van Assyrië, dat maakt voor nu even niet uit. Het mooie is om te kijken naar Hizkia’s reactie. Hij zag namelijk in wat het plan was van de koning van Assyrië: Jeruzalem innemen. Hizkia komt gelijk in actie door de stad te versterken en een leger te vormen. Hij wist wat zijn stad nodig had: versterking, genoeg watervoorraad en een leger dat de stad kon verdedigen. Daarnaast wist hij ook dat het volk God nodig had. Hij sprak zijn nieuwe leger namelijk moed in door te zeggen:

Wees vastberaden en standvastig. Laat u door de koning van Assyrië en de grote legermacht die hij bij zich heeft geen angst aanjagen, want wij zijn sterker dan hij: hij verlaat zich op menselijke kracht, maar wij worden bijgestaan door de Heer, onze God, die voor ons strijdt.
– 2 Kronieken 32: 7-8 (NBV)

De koning van Assyrië hoont God

Nog tijdens de belegering van de stad Lachis stuurt Sanherib, de koning van Assyrië, afgezanten naar Jeruzalem om een boodschap over te brengen. De Assyriërs waren een groot en gewelddadig volk dat hield van oorlog voeren en hierin ook psychologische oorlogvoering meenam. Ze omsingelden dan de stad en hielden een toespraak waardoor ze hoopten het vertrouwen van het volk weg te nemen, zodat ze zich sneller over zouden geven. Sanherib probeert dat ook te doen bij Jeruzalem. Als zijn afgezanten met een paar honderdduizend man de stad heeft omringt, spreken zij de boodschap van Sanerib uit en geven zij ook een brief van Sanherib aan Hizkia. Hij zegt hierin dat niet alleen Hizkia, maar ook God niet te vertrouwen is. Hij vergelijkt God met de goden van de landen om Juda heen. En daar maakt hij een grote fout.

Als Hizkia de boodschap hoort en de brief leest, scheurt hij zijn kleren, trekt een boetekleed aan en gaat naar de tempel. De brief van Sanherib legt hij voor het aangezicht van God. Zijn afgezanten stuurt hij naar de profeet Jesaja om te vragen of ook hij tot God wil bidden. God geeft Hizkia antwoord door de profeet Jesaja en doodt daarna 185.000 soldaten van het Assyrische leger. De volgende ochtend zag iedereen alleen maar lijken liggen. God overwint op een wonderbaarlijke manier en Hizkia hoeft niet eens te vechten.

Wat kunnen we leren van Hizkia?

Ik vind deze geschiedenis prachtig: God overwint! Wat kunnen we er nu uit meenemen voor ons eigen dagelijkse leven?

 • Je afkomst bepaalt niet je toekomst. Hizkia had geen goed voorbeeld gehad van zijn vader, Achaz. Hij liet zich echter niet leiden door zijn afkomst, maar sloeg het roer om. Misschien heb jij ook wel geen gelovige achtergrond of geen fijne jeugd gehad. Weet dat God ook jou wil gebruiken voor zijn koninkrijk!
 • Doe je het goede, dan loopt het daarna niet altijd op rolletjes. Hizkia deed wat goed is in de ogen van de Heer door dingen te herstellen in zijn koninkrijk. Wij kunnen ook heel wat goede dingen doen voor God, maar dat betekent niet dat je leven daarna helemaal op rolletjes loopt. Jezus zegt zelfs dat als we christen worden, dat we worden vervolgd. De duivel wil ons namelijk heel graag af houden van de goede weg. Paulus zegt echter ook dat als we beproefd worden en we standhouden tot het einde er een beloning voor ons klaar ligt in de hemel.
 • Vertrouw op God, maar neem ook je verantwoordelijkheid. Toen Hizkia wist wat de koning van Sanherib van plan was, verstevigde hij de stad en stelde hij een leger aan. Hij vertrouwde wel op God, maar nam ook zijn eigen verantwoordelijkheid om zich goed voor te bereiden. Zo mag dat ook bij ons gaan: vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot!
 • Vraag God om raad. Ik denk dat het allermooiste wat we kunnen leren van Hizkia is dat als er moeilijkheden op ons af komen, we eerst naar God gaan. Hizkia viel vrijwel direct op zijn knieën toen hij de boodschap van Sanherib hoorde en ondanks dat het niet duidelijk in de Bijbel staat, geloof ik ook dat Hizkia gelijk op zijn knieën viel na de overwinning van God. Hizkia leefde dicht bij God, en wauw, wat kunnen we daar veel van leren! Als er moeilijke beslissingen op je pad komen of dingen die je niet in de hand hebt: ga naar God. Leg het Hem voor, de grote Overwinnaar.

Aan de slag!

God overwint in het leven van Hizkia en Hij heeft ook al overwonnen in ons leven doordat Jezus opstond uit de dood! We hoeven niet meer bang te zijn voor onze vijanden, omdat ze al verslagen zijn. Dank Hem vandaag voor het goede wat Hij heeft gedaan en neem ook één van de vier punten mee. Waar kan God jou vandaag mee helpen?

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Heel mooi, Lydia! Dankjewel voor deze aansporing om God in alles te betrekken !
  En het werkt en helpt inderdaad😊

 2. Esther schreef:

  Wauw Lydia!! Mooie en goede uitleg zeg. Bedankt!

 3. ben van Antwerpen schreef:

  Hizkia is idd een hele mooie koning en word vaak vergeleken met David.
  Zij hadden met elkaar gemeen , dat ze baden voor hun onderdanen.
  God ziet graag koningen die zorgen voor hun onderdanen
  (lees naasten) . Dit verhaal van Lydia geeft vertrouwen in. God en dat gun je vervolgens iedereen..
  Jezus heeft het kwaad overwonnen en wij hoeven daar alleen maar in te geloven . dan ga je vanzelf de goede weg.
  bedankt des Lydia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap