Hineni – beschikbaar zijn voor God

23

jan

Vivian Straver

Het is een nieuwe dag, van een nieuw jaar, van een nieuw decennium. Dit moment lijkt hét meest geschikt om grote veranderingen in te stellen. Misschien heb je wel goede voornemens: voor je studie, werk, relaties, noem maar op. En voor God? Hoe zou jij je geloofsleven anders willen inrichten dit jaar? Soms zou ik ontzettend radicale stappen willen zetten in mijn geloof. Ik zou op verschillende plekken publiekelijk willen gaan evangeliseren, minstens elke niet-christen in mijn omgeving eens over God vertellen of juist zelf elke dag een flinke hoeveelheid tijd apart zetten voor God. Maar is dat wat God van ons vraagt? Zijn grootste verlangen is jouw en mijn beschikbaarheid – dáár werkt Hij doorheen. In de Bijbel lezen we over Abraham. Hij stelde zich volledig beschikbaar voor God, wat kunnen we van hem leren?  

Abraham leefde in een nauwe relatie met God. Toen hij haast al zijn hoop had verloren omdat hij op zijn hoge leeftijd nog steeds geen zoon had, zegende God hem met Izaäk. Maar op een gegeven moment stelt God Abraham op de proef: Hij vraagt hem zijn enige zoon, Izaäk, te offeren. In deze passage komen we tot drie keer toe een moment tegen dat Abraham antwoordt vanuit zijn beschikbaarheid.  

Beschikbaar zijn voor God 

Abraham is het inmiddels gewend om met God te spreken, en wanneer God hem roept, reageert hij kalm. In de Hebreeuwse grondtekst lezen we hier het woord ‘hineni’, wat vertaald is als: ‘Zie, hier ben ik.’
Abraham stelt zich beschikbaar voor God, en zonder (beschreven) tegenstribbelingen voert Abraham de voorbereiding voor de bizarre opdracht uit.  

En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham ’s morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten et zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had.
– Genesis 22: 1-3 (HSV) 

Een tweede keer vinden we Abrahams beschikbaarheid op het moment dat hij zijn zoon op het altaar heeft gelegd. Wanneer hij op het punt staat de laatste handelingen te verrichten, hoort hij de stem van een engel uit de hemel. Abraham reageert kalm: hineni – ‘Zie, hier ben ik.’ Zelfs in een heftig emotionele periode – Abraham staat op het punt zijn zoon te verliezen – luistert hij naar Gods stem, en stelt zich beschikbaar voor Hem.  

Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.
– Genesis 22: 11-12 (HSV)  

Beschikbaar zijn voor anderen 

Een derde keer dat we het woord hineni tegenkomen in deze passage, is op het moment dat Izak naar Abraham komt. Abraham, Izak en hun reisgezelschap zijn aangekomen bij de berg die God voor hen had uitgekozen, en gaan samen verder naar de specifieke plaats voor het offer. Izak weet nog niet dat hij geofferd zal moeten worden, en vraagt zijn vader waar het offer is. Abraham, waarschijnlijk in een hevige strijd in zijn gedachten, reageert open op de vraag van zijn zoon: hineni – ‘zie, hier ben ik, zeg het maar.’  

Daarop namen Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak. Hijzelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer?
– Genesis 22: 6-7 (HSV).  

Op de vragen van God en van zijn zoon reageert Abraham vanuit beschikbaarheid. Hij heeft niet direct tegenwerpingen of vragen, maar laat de ander eerst spreken, en antwoordt gehoorzaam. Wat we van Abraham kunnen leren, is zijn beschikbaarheid. Hij vertrouwt erop dat de plannen van God goed zijn, en gehoorzaamt in vertrouwen. Hij dient zijn zoon, door naar hem te luisteren, en te gehoorzamen aan zijn vraag.  

Aan de slag! 

God vraagt je niet je hele sociale netwerk te vertellen over Hem, Hij vraagt je niet dagelijks twee uur in de Bijbel te studeren en ook vraagt Hij niet van iedereen om hun leven in het klooster aan Hem te wijden. Hij vraagt allereerst om slechts beschikbaar te zijn, en om te zoeken naar wat Hij wél van je vraagt.  

Luister dit lied: ‘Wacht maar af’ – Matthijn Buwalda

‘Als de zon straks weer komt, sta dan op en doe je werk, 
gewoon het werk dat je hand vindt om te doen.’  

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Mooi Vivian, bedankt❣️

  2. Heel mooi, bijzonder! Bijzonder rakend.

  3. Wilbert schreef:

    Een mooie lichtstraal, dankjewel Vivian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap