Amazing grace: hoe jouw niets, God van nut is (deel 1)

24

jan

Yael Juch

Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Daar zit ik in de bioscoop tegenover Aretha Franklin. Zij is het boegbeeld van ‘de beste muziek van vroeger’, aldus mijn moeder die naast mij neuriënd herinneringen aan vroeger ophaalt. Weken bleef deze gezongen zin van Aretha in mijn hoofd afspelen. Gods genade is ‘amazing’ en is beschikbaar voor ‘a wretch like me’.   

Amazing God 

Een tijdje terug werden mijn ogen geopend voor de grootheid van God. Het schoot wel eens door mijn hoofd hoe het zal zijn, als ik deze grote God zou ontmoeten. Hoe zou Hij zich aan mij voorstellen?
God stelt zich voor aan Mozes in Exodus 34: 6 en 7. Hieronder twee vertalingen op een rij, lees het voor jezelf (hardop) door en laat de woorden landen. 

Toen de  HEERE  bij hem voorbijkwam, riep Hij:  HEERE,  HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, 
Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. 
(HSV) 

God  passed in front of him and called out: “God, God, a God of mercy and grace, endlessly patient – so much love, so deeply true – loyal in love for a thousand generations, forgiving iniquity, rebellion, and sin. 
(MSG) 

De woorden die God zichzelf geeft, zo wil Hij zich aan jou voorstellen, iedere dag weer.  

Een nietsnut 

Wanneer je naar deze God kijkt en daarna naar jezelf, dan zet dit ons met beide benen op de aarde. Wij mensen schieten gewoon tekort. Wij kunnen onszelf niet vergelijken met de grote God die we dienen.   

 ‘Saved a wretch like me…’  

Als je de vertaling voor ‘wretch’ opzoekt, betekent het iets als ‘nietsnut’. Dit klinkt nogal negatief; in onze maatschappij is een ‘nietsnut’ niets waard. Een nietsnut is iemand die er niet toe doet. Iemand die niet onze tijd, offers, aandacht of inzet waard is. Maar hoe is dit voor God?   

Amazing grace 

Wanneer God zich voorstelt, staat Hij ook stil bij onze tekortkomingen. Wanneer wij het eerdere vers afmaken, waarin God zich aan ons voorstelt, wordt ook duidelijk dat God rechtvaardig is. God en zonde gaan niet in één huis.  

Als mensen Mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid zal gevolgen hebben tot in de derde en vierde familie ná hen.  
– Exodus 34: 7 (BGT).  

De slavendrijver 

Ik zal je voorstellen aan de schrijver van ‘Amazing Grace’: John Newton. Een man opgegroeid in moeilijke omstandigheden. Moeder op zijn zesde dood, vader alleen maar op zee, mishandeld op een kostschool en vanaf zijn elfde werkend op een schip. Als jongvolwassene gaat hij werken op een schip onder een slavendrijver. Wanneer hij terugkeert naar huis, raakt hij in een storm, net voor de kust van Ierland. In de storm bidt hij tot God en op wonderbaarlijke wijze verschuift de lading van het schip, waardoor een gat in de boot wordt gedicht en het schip naar land kon drijven. Voor Newton was dit een teken van God.  

Toch valt hij na dit voorval terug in zijn ‘oude’ wegen. Hij wordt zelf een slavendrijver als kapitein op een schip dat slaven vervoert. Pas wanneer hij moet stoppen door een herseninfarct en terugkeert naar huis, gaat hij de Bijbel lezen en verandert zijn hart. 

Een getuigenis van genade 

In 1772 schrijft hij ‘Amazing Grace’. Pas in 1778 is hij eerlijk over zijn verleden. Hij schrijft in een pamflet over de vreselijke dingen die de slavernij doet. Dit werd zo populair, dat het overal rond ging. Wanneer slavernij in 1807 in Engeland wordt afgeschaft, maakt Newton dit nog mee. In hetzelfde jaar overlijdt hij.  

Je zou zeggen dat de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de wetenschap wat de schrijver van dit lied heeft gedaan, er niets meer mee te maken willen hebben. Maar het tegendeel was waar; God gebruikt het lied om zijn genade te verkondigen. Want iedereen heeft Zijn genade nodig!
Zo zong Aretha Franklin dit lied in 1972 in het meest succesvolle gospelalbum en 48 jaar later voor mij in de bioscoop. Om mij te herinneren dat er niets is veranderd aan Gods genade.  

Geliefde nietsnut, mijn genade is voor jou 

Ik weet niet wat er in je hart afspeelt. Ik weet wel dat onze harten voelen en dat onze hoofden denken. Soms is dit niet altijd in lijn met wat God over ons zegt. Soms kunnen wij voorbijgaan aan het feit dat wij mensen weinig voorstellen, vergeleken met onze grote God. We horen zo vaak dat we ‘overwinnaars’ zijn, ‘geliefden’, een ‘koningskind’, wat natuurlijk ook waar is. 

Maar door wie hebben we deze namen gekregen? Kies ervoor om te zien wat je waard was zónder God. Doe je bril van hoogmoed af. Wees eerlijk tegenover jezelf, zoals Newton dit was. Wat heeft hij jou, nietsnut, gegeven?
Nieuw perspectief, een nieuw begin, een nieuwe naam, een identiteit, een hoopvolle toekomst en dit is nog maar een kleine selectie uit zijn genade-cadeaus. God kan net als bij Newton door ons heen getuigen, hoe Hij in onze zwakheid sterk is gebleken.  

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.  
– 2 Korintiërs 12: 9 (HSV).

Aan de slag! 

Sta stil bij jou eigen hart. Kniel voor Hem om jouw nederige positie tegenover Hem voor jezelf kracht bij te zetten. Maak de volgende zinnen af:  

 God wat bent u groot! U bent vriendelijk en geduldig, liefdevol, vol medelijden en vol waarheid! [… – vul aan wat er in je opkomt] 

Zonder U stel ik niets voor. Ik breng bij U de momenten dat ik fout zat: [… – vul aan wat er in je opkomt] 
 
Wil u mij nederig maken, wanneer ik hoogmoed in mijn hart heb toegelaten? Dank U wel dat in mijn zwakheden, Uw kracht wordt volbracht.  

U vond mij, [vul je eigen naam in]. Ik ben Uw genade-cadeau waard! Laat mij vandaag dit cadeau uitpakken en zien wat er voor mij inzit (hoop,liefde, trouw, genezing, vreugde en nog veel meer).  

Zing of luister daarna in een versie die jij prettig vindt dit lied: ‘Amazing grace’. Bijvoorbeeld deze van Chris Tomlin.

Naar: Shward, David. (2016) – The Real story behind ‘Amazing grace’. 

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Een oud lied komt in mij op.

    Door uw genade Vader mogen wij steeds binnengaan, niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon , dankzij het bloed dat ons vrijmaakt komen wij voor uw troon!

    Wat een geweldig plan had God voor ons dat Hij Jezus naar de aarde stuurde om ons te redden, het eeuwige leven te geven, door Zijn overwinning , overwinnaars te maken! Wat een genade, oneindig groot❣️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap