Het vurige verlangen van Jezus

26

jun

Gastblogger

Heb jij weleens ergens vurig naar verlangd? Een hunkering, zo’n ontzettende grote wens iets te willen? Het ervaren van zo’n sterke uiting van hart en ziel, die spanning in je buik en tinteling door je lijf. Het zou zomaar kunnen zijn, dat die overweldigende emotie ook voelbaar was voor Jezus tijdens Zijn laatste Pascha maaltijd. Want we kunnen lezen in de Bijbel dat Jezus een vurig verlangen had deze maaltijd met zijn discipelen te vieren.

Vurig verlangen

Ik weet niet of je het herkent, dat bepaalde teksten in de Bijbel die je al vaker gelezen of gehoord hebt plotseling zo intens binnenkomen dat het je hart zo raakt dat je niet anders kunt dan hier steeds maar weer over nadenken? Overdenken hoe geweldig mooi het wel niet is wat je gehoord of gelezen hebt, met als gevolg dat je hart gevuld wordt met diepe dankbaarheid en blijdschap. Dat had ik dus met de volgende tekst:
En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.
Lukas 22:14-15 (HSV).

Jezus wist dat de tijd gekomen was waarvoor Hij de hemel verlaten had en mens was geworden. Hij wist dat Hij diezelfde nacht nog uitgeleverd zou worden en hem een vreselijk lijden te wachten stond, en daarna zou sterven aan het kruis. Voordat dit alles zou gebeuren viert Jezus eerst nog met Zijn discipelen het Pascha*. Het Pascha is het Joodse Paasfeest, ze gedenken dat na 400 jaar slavernij de Joden verlost werden uit Egypte. Omdat de farao weigerde om het volk te laten gaan, strafte God het land met tien plagen. De tiende plaag was Gods eindoordeel. De eerstgeborenen van mens en dier zouden worden gedood. Behalve als er bloed van een lam op de deurposten gesmeerd was.

Dit wordt herdacht tijdens Joods Pasen. Voorafgaande aan dit feest was er altijd een maaltijd. En Jezus had een sterke wens, een hunkering, een passie en verlangen, ja een vurig verlangen deze maaltijd met Zijn discipelen te nuttigen. Maar waarom?

Waarom verlangde Jezus er vurig naar?

Jezus wist dat Zijn lijden aanstaande was, maar je zou bijna denken dat het Hem niet echt bezighield. Hij ervoer een andere emotie, namelijk ‘een vurig verlangen’. Jezus had een vurig verlangen dit Pascha te eten omdat Hij hiermee het hart van het feest verbond met Zijn eigen leven. Hij wilde Zijn vrienden (in) laten zien, hen vertellen dat Hij het schaduwbeeld is van het lam wat tijdens Pesach geofferd werd. ‘Jezus is het Lam wat de zonde van de wereld weg neemt‘ (Johannes 1:29). Jezus verlangde er vurig naar om ze te vertellen hoe ze Hem konden gedenken met brood en wijn als Hij straks niet meer in hun midden zou zijn.

En Hij nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
– Lukas 22:19-20 (HSV)

Verlang jij vurig naar Jezus?

Tijdens het avondmaal gedenken we Jezus met brood en wijn. We nemen van het brood en gedenken hoe Zijn lichaam voor ons gebroken is. We drinken van de wijn en gedenken hoe zijn bloed voor ons gevloeid heeft. Misschien loop jij wel met de vraag rond; mag ik wel of niet deelnemen aan het avondmaal? Persoonlijk geloof ik dat Jezus nog steeds op diezelfde manier er vurig naar verlangt dat wij bij Hem aan tafel komen. Dat Jezus ernaar verlangt dat jij komt, dat je geen toeschouwer bent, maar deelgenoot van de maaltijd. Jezus stelde het avondmaal in terwijl Judas hem zou verraden, Petrus Hem zou ontkennen en ook de andere lieten het bij het kruis afweten. Ze waren niet perfect, en juist daarom is het avondmaal. Om te gedenken dat we het niet uit ons zelf kunnen maar het offer van Jezus nodig hebben in ons leven.

Jezus had een vurig verlangen naar dat moment, en Hij wist dat er ooit weer een moment zou komen dat we met Hem samen maaltijd zouden houden. Jezus verwijst dan ook naar het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Wanneer dit zal zijn? Geen idee, maar ik hoop dat je dan ook kan zeggen net als Jezus; ik heb er vurig naar verlangd deze maaltijd met U te houden.

Aan de slag!

Bid je mee? Dank U Jezus dat U er vurig naar verlangt om maaltijd met ons te houden. Dat we U mogen gedenken op een manier zoals U zelf heeft ingesteld, met brood en wijn. Uw lichaam dat voor ons verbroken is en Uw bloed dat voor ons gevloeid heeft om ons één te maken met U. Dank U wel dat U ons uitnodigt aan Uw tafel en we daar mogen proeven van Uw overvloedige liefde.

Luistertip: Opwekking 774 – Ik verlang naar Jezus

*Pascha is de Aramese benaming wat vooral door de Christenen wordt gebruikt, Het Hebreeuwse woord is Pesach.

Deel deze overdenking

  1. Annet schreef:

    Mooie overdenking.
    Bij ons werd juist vandaag het avondmaal gevierd. Vanuit Genesis: Abraham lachte. Hoe bijzonder dat God omziet naar zondaren. Zoals Abraham een geloofsheld wordt genoemd. En er voor Petrus vergeving was. Zo ook voor ons, dankzij Hem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap