Het volk Israël: ongehoorzaam zijn heeft dodelijke gevolgen

22

jan

Mandy

Gisteren stonden we stil bij hoe Mozes gehoorzaam bleef aan God. Vandaag bekijken we de tegenhanger: we lezen over hoe het volk Israël ongehoorzaam was aan God. We zien niet alleen welk effect dat had op hún relatie met God, maar ook hoe we dat op ónze relatie met Hem kunnen betrekken.

We maken ten opzichte van het bijbelgedeelte van gisteren een sprongetje in de tijd, naar het moment dat Mozes bij God is, op de berg Sinaï. Hij is daar al bijna veertig dagen en het volk begint ongeduldig te worden. Ze betwijfelen of Mozes nog wel terugkomt en zijn eigenlijk niet zo meer zeker van God. 

Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aäron, en zij zeiden tegen hem: Sta op, maak voor ons goden die vóór ons uit gaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft – wij weten niet wat er met hem gebeurd is.
– Exodus 32:1 (HSV)

Aäron is duidelijk niet tegen deze druk opgewassen, want in het volgende vers begint hij al met de voorbereidingen voor de bouw van het gouden kalf. Voor het volk is het: uit het oog, uit het hart. The show must go on!

Ongehoorzaam met dodelijke gevolgen

Waar we gisteren bij Mozes zagen dat hij met zijn boosheid en twijfels naar God ging, doet het volk hier het tegenovergestelde. Het is net een scène uit een oude rampenfilm, waarin een vrouw in nood al haar rokken optilt om te voorkomen dat ze struikelt en er zo hard mogelijk vandoor gaat. De Israëlieten tillen iedere onzekerheid als een kledinglaag op en stippelen een andere koers uit. 

Razendsnel richten ze zich op iets waarvan ze denken dat het wel naar hen omziet: het gouden kalf. De gevolgen zijn niet te overzien. Zodra Mozes van de berg afdaalt en ziet wat er gebeurt, wordt hij woedend! De ramp eindigt met dat Mozes de Levieten opdraagt het kamp te doorkruisen en iedereen te doden die niet voor God kiest. En uiteindelijk sterven er die dag ongeveer drieduizend man. 

Ben je bereid de communicatie met God open te houden?

De bijbelgedeelten in Exodus 5 en 32 laten het contrast zien tussen Mozes en het volk. Ze gaan compleet verschillend met een situatie om. En hoewel we het niet een-op-een op ons eigen leven kunnen betrekken, is er wel een les uit te trekken. Gaan we met onze gevoelens naar God of niet? Zijn we bereid met Hem te delen wat ons bezighoudt? Zijn we bereid om het met Hem oneens te zijn en onze boosheid te uiten? Deze keuzes zijn van groot belang en maken een wereld van verschil. Om gehoorzaam aan Hem te blijven, hebben we het nodig om onze communicatie met Hem open te houden en ook de kwetsbare dingen te delen. En misschien ontdekken we wel dat aan de andere kant van dat ongemak een grote zegen op ons wacht. 

Aan de slag!

Gisteren hebben we de eerste stap gezet. Heb je iets gedeeld met God wat je moeilijk vond om te delen? Vandaag bekijken we het vanaf de andere kant: wat heeft het voor effect als je het op de manier van de Israëlieten doet? Wat doet het met je relatie met God, als je besluit niet te communiceren, maar weg te lopen en misschien zelfs afgoden erop nahoudt? Hopelijk helpt dit je in te zien wat je te winnen hebt bij een open relatie met onze Heer. 

Deel deze overdenking

  1. Rosalin schreef:

    Heel mooi beide stukjes, van gidter en vandaag! Dankjewel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap