Het verhaal van Saul en wat jij hiervan kunt leren

16

sep

Alien van Nes

Ken je het verhaal van Saul? Het volk Israël verlangt naar een koning. God kiest Saul uit als koning en geeft aan hem Zijn Geest. Maar langzamerhand gaat het steeds slechter met Saul en keert hij zich verder van God af. Gods Geest gaat bij hem weg. Hoe kan het dat Saul eerst Gods Geest heeft ontvangen en hij deze vervolgens weer kwijtraakt? En wat leert dit verhaal jou?

Een goed begin

Het verhaal van Saul start wanneer het volk Israël aan God om een koning vraagt. God geeft gehoor aan het volk en kiest Saul uit om koning te worden. Saul wordt door de priester Samuel gezalfd tot koning en de mensen hebben vertrouwen in hem als koning. Saul is iemand die er als een echte koning uitziet: groot en sterk. En het belangrijkste: God geeft Zijn Geest aan Saul. Zoals Samuel tegen Saul zegt in 1 Samuel 10:5-6 (HSV): ‘En het zal gebeuren, als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen, die van de hoogte afkomt. Zij hebben luiten, tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich, en zijn aan het profeteren. Dan zal de Geest van de HEERE over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren; u zult in een ander mens veranderd worden.’

En dat is ook wat er gebeurt:

Het gebeurde, toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde; en al die tekenen overkwamen hem op die dag. Toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet; en de Geest van de HEERE werd vaardig over hem, en hij profeteerde in hun midden.
– 1 Samuel: 10:9-10 (HSV)

God geeft Zijn Geest aan Saul, waardoor Saul verandert en wordt toegerust om de taak die God hem geeft te volbrengen. Een goed begin.

Een slecht einde

Maar langzamerhand wordt het koningschap zelf, het werk dat Saul doet, belangrijker dan God. Saul maakt keuzes in zijn leiderschap die tegen de wil van God in gaan. Zo brengt hij een offer aan God, terwijl hij daarvoor eerst op Samuel had moeten wachten. Samuel zegt tegen Saul dat God het koningschap aan iemand anders zal geven (1 Samuël 13:8-14). Maar dit maakt niet genoeg indruk. Want Saul gaat vervolgens weer zijn eigen gang in de strijd met de Amalekieten. God zegt tegen hem dat hij alles en iedereen moet doden bij zijn overwinning. Saul doet dit echter niet, hij laat de beste dieren in leven en ook de koning laat hij in leven. De dieren zijn een offer voor God, zo zegt hij. Het lijkt erg vroom van Saul, maar uiteindelijk doet hij niet wat God wil – hij probeert het volk hiermee tevreden te stellen. Doordat hij tegen de wil van God in gaat, laat God hem nogmaals weten dat er een eind komt aan het koningschap van Saul (1 Samuël 15).

Daarna verlaat de Geest van God, Saul. Zoals in 1 Samuël 16:14a (HSV) staat: ‘De Geest van de HEERE was van Saul geweken.

Wat kunnen we leren van Saul?

Saul kreeg Gods Geest om de taak te kunnen doen die God aan hem gaf. Maar Saul koos er voor om niet gehoorzaam te zijn aan God. Hij vond de taak die hij had gekregen, het koningschap, belangrijker dan God Zelf. Daarbij is het goed om het volgende te weten: hoewel Saul Gods Geest heeft gekregen aan het begin van zijn koningschap, betekent dit niet dat Saul zelf ook voor God heeft gekozen en dat hij een wedergeboren man was. Dat is een andere situatie dan wanneer wij zelf ook voor God kiezen, Zijn kinderen zijn en zo Zijn Geest ontvangen. Dat kunnen we niet met elkaar vergelijken. Wel kunnen we van Saul leren. Saul vond zichzelf en zijn taak belangrijker dan gehoorzaamheid aan God. Ook wij kunnen onszelf belangrijker vinden dan God. We kunnen zelfs de taken die God ons geeft belangrijker vinden dan God Zelf.

Daarnaast mogen we van het verhaal van Saul leren dat God ons de middelen wil geven om bepaalde taken te doen. Zoals Hij aan Saul Zijn Geest gaf om de taak van het koningschap goed te volbrengen.

Aan de slag!

  • Vind jij de taken die je doet, wel eens belangrijker dan God Zelf? Denk daar voor jezelf eens over na.
  • Welke taken vind jij moeilijk? Bid om hulp van God om deze taken te volbrengen en vertrouw er op dat Hij je ook echt wil helpen.

Deel deze overdenking

  1. Jan-Peter de Haas schreef:

    Mijns inziens gaat het hier over hoger bewustzijn (hier God genoemd) en het kleine persoonlijke ego bewustzijn. Verder snap ik niet waarom er hier geen aandacht wordt besteed aan de gestoorde opdracht van een ‘God’ om een ander volk te vernietigen. Waant de fascist Netanyahu zich nu koning Saul? En voert hij ‘Gods’ opdracht uit, door nu het hele Palestijnse volk te vermoorden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap