De les die Jezus ons leert – het verhaal van de voetwassing

30

apr

Gastblogger

Vandaag wil ik jullie meenemen naar de laatste avond die Jezus met zijn discipelen heeft voor zijn sterven aan het kruis. Vlak voor zijn sterven wil Jezus nog een aantal belangrijke zaken aan zijn discipelen meegeven. Hij houdt als het ware een afscheidstoespraak. Jezus legt de nadruk op het bekendmaken hoe liefdevol en goed zijn Vader is, en dat Hij en de Vader één zijn. Dat ook wij één kunnen zijn in Hem door verbonden te blijven met de Ware Wijnstok. Blijf in Mij, blijf in mijn Woord en blijf in mijn liefde. Jezus toonde die avond zijn liefde op een zeer bijzondere manier, namelijk door de voeten te wassen van zijn discipelen. Welke les kunnen wij hier uit halen?

Aan de Pascha-maaltijd 

Jezus en zijn discipelen zijn bij elkaar gekomen om de maaltijd met elkaar te houden. In het evangelie van Johannes, die overigens de enige is die de voetwassing beschrijft, kunnen we lezen dat Jezus wist dat het om de laatste maaltijd zou gaan die Hij met zijn discipelen zou hebben, voor zijn dood. 

“En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.”
(Johannes 13:1, HSV) 

De Pascha-maaltijd is een feestelijke maaltijd waarbij de Joden terugdenken aan het feit dat God hen bevrijd heeft uit Egypte, bevrijd uit de slavernij (meer hierover lees je in Exodus 12).
Het is een feestelijke maaltijd, maar hoe zou Jezus zich op dat moment gevoeld hebben? Hij wist dat zijn uur gekomen was, dat Hij het Lam was dat zou sterven om de mensen die Hij zo lief heeft te bevrijden van het juk van de zonde. We lezen hier niets over. Wel dat Hij tot het laatst toe alles wat Hij deed met liefde heeft gedaan, omdat Hij hen zo lief had. 

Dan ineens wordt het stil 

Als je met een club mensen bij elkaar bent, is het al snel rumoerig, iedereen kletst gezellig met elkaar. Dat zal die avond, toen Jezus en zijn discipelen bij elkaar waren, niet anders zijn geweest. Maar dan gebeurt er iets heel opmerkelijks, Jezus doet iets wat niemand ooit had verwacht. Ik kan me goed voorstellen dat er ineens een intense stilte viel. 

“Hij stond van de tafel op, legde zijn mantel af en deed een linnendoek om zijn middel. Daarna goot Hij water in een kom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de doek die Hij om zijn middel had.”
(Johannes 13: 4-5, HTB) 

Zouden ze dit keer zonder hun voeten gewassen te hebben aan tafel zijn gegaan? Het was in die tijd heel gebruikelijk om voor de maaltijd de voeten te wassen. De gastheer zorgde er dan voor dat er water klaarstond zodat de voeten gewassen konden worden, of een slaaf van de gastheer waste de voeten. Jezus doet hier dus iets heel opmerkelijks, Hij neemt de taak op zich die meestal door een slaaf werd uitgevoerd. Door zijn mantel af te leggen en de linnen doek om zijn middel te doen, identificeert Jezus zich met een slaaf. Hij laat zien dat Hij is gekomen om te dienen. 

Jezus toont hier op een zeer opmerkelijke manier zijn liefde aan de discipelen. Zelfs aan Judas, degene die hem enkele uren later zou verraden. Zo stelt Jezus een voorbeeld om zelfs je vijanden lief te hebben. 

Petrus protesteert eerst nog als Jezus zijn voeten wil gaan wassen, hij snapt er niet veel van. Maar als wij heel eerlijk zijn, denk ik dat wij het ook best weleens moeilijk vinden om te accepteren dat Jezus ons volledig wil dienen. Dan blijven we hangen in schaamte en schuld, terwijl als we dit aan Jezus geven, Hij zal zeggen: “Het is VOLBRACHT, ik heb het al van je afgewassen!” 

Toon mijn liefde aan de ander 

Jezus geeft Zijn discipelen een voorbeeld om te dienen, om nederig te durven zijn. Hij had de mens lief en zijn liefde zou tot het uiterste gaan.
Zelfs Zijn vijanden had Hij lief. Het lijkt bijna onmogelijk, en soms vind ik het ook echt moeilijk. Maar ik hoop en bid dat Jezus het in mijn hart wil veranderen.
Mag Hij dat ook bij jou doen? 

Jezus kwam om te dienen en Hij roept ons op om zijn voorbeeld te volgen. Maar lieve vrouwen, laten we dus vooral niet vergeten dat Jezus diende vanuit liefde. 

“Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.”
(Johannes 13: 34-35, HTB) 

Jezus zit niet te wachten tot wij met z’n allen uit plichtsbesef Hem na gaan doen en mensen de voeten gaan wassen. Hij wil dat ons hart vol is van liefde voor Hem. Hij heeft dit al in onze harten uitgestort door de Heilige Geest Die ons gegeven is (Romeinen 5:5), om van daaruit gehoorzaam te zijn en zijn liefde uit te delen.
God wil steeds meer van zijn liefde openbaren als wij hier voor openstaan. Zo zal onze keuze om te dienen geen verplichting zijn, maar simpelweg omdat we niet anders wíllen dan zijn liefde te tonen aan de ander. 

Aan de slag! 

Bid je mee? 

Lieve Jezus, dank U wel dat U zoveel van mij houdt. 

Dank U wel dat uw liefde tot het uiterste ging. 

Dank U wel dat U, die de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan uw Goddelijke rechten. Nee, U legde uw macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een slaaf en werd een mens. Als mens toonde U nederigheid en gehoorzaamheid tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Laat ook in mij die gezindheid zijn, zoals U die heeft Jezus. 

Heilige Geest, wilt U mij daarbij helpen? Verander mijn hart waar dat nodig is, en vul mij met uw liefde, zodat hetgeen ik doe met dezelfde hartgesteldheid zal zijn als Jezus. 

Vader, ik bid dat de dingen die ik doe tot eer van uw naam zullen zijn, en U zullen verheerlijken. 

In Jezus’ naam bid ik dit alles. Amen! 

Luister tot slot nog naar dit lied.

Deel deze overdenking

 1. Kim schreef:

  Lieve Carola,
  Dank, in het bijzonder voor het mooie en dierbare gebed 🙏❤️
  Liefs

 2. Maria schreef:

  Wat een mooie blog en wat een bijzonder verhaal waarover je deze blog hebt geschreven.
  Het bepaalt mij opnieuw bij het bijzondere aspect van genade wat Jezus ons heeft laten zien door zijn offer aan het kruis, maar ook door het wassen van de voeten van de discipelen. Het enige wat hij van ons vraagt is te ontvangen en te stoppen met zelf allerlei dingen doen om ons ‘schoon te wassen’.
  Wat een wonder, maar ook een uitdaging om alleen maar onze handen te hoeven openen in dankbaarheid! Thank you Jesus!

 3. Maria schreef:

  Lieve Carola ,
  IDit is zo een fijne beschrijving!
  Mooi, hoe de Heilige Geest door jouw werkt!
  Ook de reactie van Maria is een geweldige doordenker..
  Hartelijk dank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap