Het strijdverhaal van Debora, de enige vrouwelijke rechter in de Bijbel

10

mrt

Nathanja

Het is je vast niet ontgaan dat het Oude Testament nogal wat strijdverhalen bevat. Zo ook het verhaal van Debora, de enige vrouwelijke rechter in de Bijbel. Toch zit in deze, op het oog bloederige, verhalen vaak het grote verhaal van Gods trouw aan Zijn volk verweven. Vandaag neem ik je mee naar het verhaal van deze bijzondere vrouw en haar hulptroepen.

Debora de enige vrouwelijke rechter

En Debora, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lappidoth, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Debora, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Efraïm en de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedes-Naftali, roepen en zei tegen hem: heeft de HEERE, de God van Israël, niet geboden: Ga, trek op naar de berg Tabor en neem tienduizend man met u mee, van de nakomelingen van Naftali en van de nakomelingen van Zebulon? Dan zal ik bij de beek Kison Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, naar u toe trekken en met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht, en Ik zal hem in uw hand geven.
– Richteren 4:4-7 (HSV)

In dit hoofdstuk lezen we over Debora, de enige vrouwelijke rechter in de Bijbel. Het volk Israël is ongehoorzaam en God levert hun over aan Jabin en zijn legeraanvoerder Sisera. Debora laat Barak tot zich komen en beveelt hem Sisera te overmeesteren. Verderop in het hoofdstuk lezen we dat Barak alleen wil gehoorzamen als Debora met hem mee gaat naar het front. Zoals we gewend zijn, is God trouw aan Zijn belofte en levert de vijand aan Barak over. Sisera echter weet te ontvluchten. Hij komt aan bij de tent van Jaël… Wat daar gebeurt is nogal een luguber verhaal: door een tentpin brengt Jaël Sisera om het leven. Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaän voor de Israelieten.

Wie is nu de held?

Wat ik mooi vind aan dit verhaal is dat het lastig is om nu de échte held te aan te wijzen. Alle drie de hoofdpersonen waren een onderdeel van het succes. Debora initieert de strijd maar heeft geen rol in de afloop. Barak is de legeraanvoerder, maar echt dapper konden we hem niet noemen. Jaël bezegelt de overwinning, maar was geen onderdeel van de voorafgaande strijd. Dit illustreert mooi hoe we elkaar nodig hebben en samen een rol spelen in Gods grote plan. Daarnaast laat het ook zien dat God niet afhankelijk is van alleen onze gehoorzaamheid, Hij kan hoe dan ook Zijn Woord werkelijkheid laten worden. Maar hoe mooi als wij wél een houding van gehoorzaamheid aannemen en onszelf vol moed laten gebruiken voor Zijn plannen?

Vertrouw op God!

Debora vertrouwde volledig op het woord van God. Haar houding laat zien dat, wanneer je gehoorzaam bent aan God, je er ook op mag rekenen dat Hij voor je strijdt. Barak had weinig vertrouwen in God, maar toch kon de overwinning die God voorzegd had niet tegengehouden worden door één twijfelende man. Best geruststellend, vind je niet?
God werkt op ondoorgrondelijke wijze, ook door ons twijfelaars. Toch had dit gebrek aan vertrouwen wel wat gevolgen voor het aanzien van Barak, de overwinning van de strijd wordt namelijk toegekend aan een vrouw, aan Debora. Maar niet getreurd, ook Barak wordt genoemd in Hebreeën 11 als het gaat om de helden van het geloof.

Breng je twijfel bij God en vraag hem om moed, Hij wil door jou heen werken!

Aan de slag!

Op welk gebied van jouw leven heb jij een portie vertrouwen nodig dat God voor jou wil strijden? Vandaag mag je, bij wijze van spreken, waaien met jouw witte vlag die staat voor overgave. Geef de strijd op en laat Hem voor je strijden!

Deel deze overdenking

 1. Annet schreef:

  Mooi! Het elkaar nodig hebben zoals ze alle 3 een deel aan de strijd leverden.
  Vandaag had ik het nodig om te lezen dat ik God voor me mag laten strijden ik hoef het niet zelf te doen. Gode zij dank!

 2. Alise van der Tang schreef:

  heeey echt zon goede reminder dat we het niet alleen kunnen, en hoe mooi dat God strijders om ons heen geeft!! 🙂

 3. JanS schreef:

  beste Nathanja, je schrijft een kleurrijk en zoals je zegt gruwelijk verhaal. Wat ik uit je verhaal niet niet kan volgen: waarom moest Sisera eigenlijk gedood worden? En als er al misstanden waren, is er dan ook geprobeerd eerst eens even te praten? Zou een ware held niet beter gedefinieerd kunnen worden als iemand die vrede brengt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap