Keer terug naar Mij! – een reddingslijn in Zacharia

11

mrt

Paola Don

Wat als alles anders loopt dan je verwacht, je je moedeloos voelt en je Gods aanwezigheid en Zijn hulp niet ervaart in jouw situatie? Het Joodse volk voelde zich ook zo, een aantal jaar nadat het uit ballingschap was gekomen. God gooide een reddingslijn via Zacharia naar Zijn volk.

Toen het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap terugkeerde naar Juda, had het volk weer hoop. Hoop dat alles beter zou worden, dat het leven gemakkelijker zou zijn en vooral dat ze vrij zouden zijn. Maar niets was minder waar. Twintig jaar na de ballingschap was het leven nog steeds moeilijk, de Perzische koning hielp daarin het Joodse volk niet mee en Jeruzalem lag nog onder het puin. De tempel was nog steeds niet herbouwd, en zo langzaamaan sloeg de wanhoop toe onder de mensen. Moedeloos werden ze ervan, het leek alsof alle goede dingen die ze deden geen zin hadden. Het was bijna alsof God het niet zag. Was God er eigenlijk nog wel?

Keer terug naar Mij

Het was in deze tijd dat de profeet Zacharia een boodschap van God kreeg. Al generaties lang riep God Zijn volk op om naar Hem terug te keren, maar luisterden de mensen niet. In deze tijd van moedeloosheid, roept de Heere Zijn volk daar opnieuw toe op. Hij wijst ze op de manier waarop het hun voorouders verging; de Heer deed met hen overeenkomstig hun wegen en hun daden (vs. 6).

“Wees niet als jullie voorouders. Toen de vroegere profeten hen in mijn naam opriepen om terug te keren van hun dwaalwegen en te breken met hun kwalijke praktijken, luisterden ze niet en gaven ze aan mijn woorden geen gehoor – spreekt de HEER.”
– Zacharia 1:4 (NBV21)

Een waarschuwing dus. Als je je niet bekeert, zal Gods woede op je neerkomen. Iets om bang van te worden! Maar ondanks dat het voor het Joodse volk leek alsof God er niet meer bij was, wist God wat er gebeurde. Hij wist dat de mensen hun moed al waren verloren. Hij wilde hen niet nog hopelozer maken met Zijn waarschuwing.

En Ik keer terug naar u

Bij God gaat een waarschuwing gepaard met een hoopvolle boodschap:

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: “Keer terug naar Mij, dan zal Ik naar jullie terugkeren.”
– Zacharia 1:3 (NBV21)

Als het volk zo bleef doorgaan, zich steeds meer afkerend van Gods geboden en steeds meer hun eigen weg volgend, dan zou er geen verbetering in de situatie komen. Alleen door weer naar God te komen, zou er verandering komen. Door op hun knieën te gaan, God om hulp te vragen en Hem uit te nodigen weer in hun levens te komen. Want wanneer het volk zich naar God zou keren, zou Hij het met beide armen open tegemoet treden. Hij zou zich weer over het volk ontfermen en ze door deze moeilijke tijd heen slepen. Wanneer het volk zich bekeert, zal hij ook met hen doen overeenkomstig hun wegen en daden (vs. 6).

Wat betekent dit voor ons?

Ieder mens wordt wel eens door moedeloosheid overvallen. Het loopt gewoon een tijd niet zo lekker in je leven, de dingen zitten tegen en het lijkt alsof God ver weg is. Het kan zijn dat je geneigd bent het allemaal zelf op te willen lossen. Terwijl je probeert zoveel mogelijk door te gaan, sta je er niet bij stil dat je wel wat hulp zou kunnen gebruiken.

Probeer op zo’n moment dan eens bij jezelf na te gaan wanneer je voor het laatst God om hulp hebt gevraagd. Als jij Hem niet om hulp vraagt, kan het zijn dat Hij zich wat afzijdig lijkt te houden. Hij ziet natuurlijk wel wat er aan de hand is, maar Hij wil dat je zélf naar Hem toe komt, dat je aan Hem denkt en je tot Hem wendt: Keer terug naar Mij!

Het is alleen niet zo dat God altijd iets aan je situatie zal veranderen, als je het Hem vraagt. God weet wat het beste voor je is, en helaas is dat soms niet de weg die je zelf het liefst zou zien. Maar ook deze moeilijkheid kun je met Hem delen. Het gaat erom dat je in contact met Hem bent. In elke relatie moet het contact twee kanten op gaan, zo ook in de relatie tussen God en de mens.

Laat Gods belofte in Zacharia 1:3 je tot een troost zijn. “Keer terug naar Mij, dan zál Ik naar jullie terugkeren.” In het Nieuwe Testament wordt dit nog eens benadrukt, wanneer Jakobus zegt: “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.” (Jak. 4:8)

Aan de slag!

  • Luister vandaag het lied “Waker van de wereld” van Hanne de Vries, over Gods nabijheid wanneer het moeilijk is.
  • Denk eens na of je iemand in je omgeving kent die je Gods troost toewenst. Bid voor diegene en zijn/haar relatie met God.

Deel deze overdenking

  1. Isabella schreef:

    Wow. Vandaag mijn dag niet zo fijn begonnen en lees je dit. Ik mag tot Hem naderen dan nadert Hij tot mij. Wat een bemoediging voor vandaag.
    Dank je wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap