Het prioriteitenlijstje van Jezus

04

jun

Gastblogger

Als we meer van Jezus willen weten, dan is het nodig om de Bijbel te lezen. Waar we in het Oude Testament profetieën lezen over Jezus, zien we deze profetieën waarheid worden in het Nieuwe Testament. Zo beschrijven alle vier de Evangeliën het leven van Jezus vanuit een ander perspectief. De manier waarop Jezus Zijn leven leefde mag ons als voorbeeld dienen. Als discipelen van Hem mogen we Hem volgen en van Hem leren om datgene te doen wat ook Jezus deed: ‘zijn in de dingen van de Vader.’ Vandaag kijken we naar de eerste prioriteit die Jezus stelde in zijn leven.

Over hoe Jezus was als klein jongetje en de manier waarop Hij opgroeide, kunnen we niet zoveel lezen, op één verhaal na. Dat verhaal vertelt ons welke prioriteiten Jezus stelde om te kunnen doen waar Zijn hemelse Vader Hem voor aan de wereld had gegeven.

De twaalfjarige Jezus in de tempel

Het Evangelie van Lucas is het enige bijbelboek dat iets beschrijft over hoe Jezus als kind was. Daar lezen we namelijk het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel. De twaalfjarige Jezus is samen met Zijn ouders naar Jeruzalem afgereisd om daar, volgens traditie, het jaarlijkse feest van het Pascha te vieren.

Nadat het feest afgelopen is, blijft Jezus achter in Jeruzalem zonder dat Jozef en Maria dit in de gaten hebben. Het was de gewoonte dat de Joden met de hele familie en met vrienden op pelgrimsreis waren. Hierdoor was het zeer waarschijnlijk dat Jozef en Maria dachten dat Hij met andere familieleden of vrienden meeliep terug naar huis, zonder Hem gelijk te missen. Maar dan is daar toch ineens het besef: ‘We zijn Jezus kwijt!’ Je moet er als ouder niet aan denken. Ik kan me voorstellen dat Jozef en Maria lichtelijk in paniek waren en zichzelf, en misschien ook wel elkaar, verweten dat ze niet goed opgelet hadden.

En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.
– Lukas 2:46-47 (HSV)

Wat zullen Jozef en Maria opgelucht zijn geweest dat ze Jezus gevonden hadden. Maar Maria is ook boos: hoe kon Jezus hun dat aandoen? Hoe kon Hij zomaar achterblijven en hen ongehoorzaam zijn?

Jezus’ prioriteit was gehoorzaam zijn aan de Vader en Hem dienen

Jezus zelf snapt al die ophef niet zo goed en lijkt zelf niet echt onder de indruk te zijn van het feit dat Zijn moeder zo ongerust was. Jezus had maar één doel voor ogen; Hij wilde daar zijn waar Zijn hemelse Vader was en gehoorzaam zijn aan Hem alleen.

En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat Ik moest zijn in de dingen van Mijn Vader?
– Lukas 2:49 (HSV)

Jezus was zich als twaalfjarige jongen al bewust van het feit dat Hij Gods Zoon was en dat Hij zich bezig moest houden met de dingen van Zijn Vader. Zijn hart was erop gericht om God te behagen. Het was Zijn prioriteit om de wil van de Vader te doen.  

Jezus maakt zich niet druk over wat anderen van Hem denken

Ondanks dat Jezus zich niet druk lijkt te maken over de reactie van Maria, denk ik niet dat Jezus bewust ongehoorzaam was aan Jozef en Maria, want in het volgende vers lezen we dat Hij weer meeging naar Nazareth en hen onderdanig was.

Toch zie ik hierin wel een les voor ons, want wat kunnen wij ons soms druk maken om wat anderen van ons vinden als we de weg van gehoorzaamheid bewandelen en doen wat God van ons vraagt. Laat ik het vooral bij mezelf houden, ik kan daar soms best wel mee bezig zijn. Maar de vraag wat mensen wel niet zullen denken, kan ons afhouden van wat onze eerste prioriteit zou moeten zijn: bezig zijn met de dingen van de Vader en Hem gehoorzamen.

Wat leren wij van de twaalfjarige Jezus

De twaalfjarige Jezus leert ons dat we bezig moeten zijn met de dingen van de Vader. Dat moet onze prioriteit zijn. We zouden ons daarbij niet zo druk moeten maken over wat andere mensen daarvan vinden.

Jezus wist al jong dat Hij Gods Zoon was en dat het Zijn levensdoel was om de wil van de Vader te doen. Hij leefde om het hart van de Vader bekend te maken, het Koninkrijk van de hemel dichtbij te brengen en de werken van de duivel te verbreken. Ook wij mogen door de Heilige Geest ontdekken wat er in het hart van de Vader is en dat uitleven zoals Jezus dat deed toen Hij achttien jaar later Zijn bediening begon.

Aan de slag!

Om over na te denken: Jozef en Maria waren ongerust en snapten niet wat Jezus aan het doen was. Zijn er in jouw leven dingen die mensen niet begrijpen omdat je de wil van de Vader wil doen?

Hoe ga je daar mee om? Ik wil je aanmoedigen voor deze mensen te bidden.

Bronnen:
Bill Johnson; Wanneer de hemel op aarde doorbreekt.

Deel deze overdenking

  1. Julia schreef:

    Mooi! 💛 Vanmorgen nog met een zus over dit onderwerp gesproken. Deze overdenking gelijk doorgestuurd 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap