God nodigt je uit om mee te werken!

03

jun

Sanne van Heukelum

God is almachtig. Hij kan het allemaal zelf. Toch wil Hij met ons omgaan en wil Hij onze hulp. Hij nodigt ons uit om mee te werken aan de komst van het Koninkrijk. In Johannes 21 kun je lezen over Jezus die de discipelen vraagt om eten. Maar als ze dat komen brengen, heeft Hij zelf al een vuurtje met vis en brood. Waarom vroeg Hij het nog aan de discipelen? Lees snel verder in de overdenking.

In Johannes 21:1-10 wordt beschreven hoe, na de dood van Jezus, de discipelen teruggaan naar hun oude activiteit: vissen. Ze gingen in de nacht het water op, maar wat ze ook deden, ze vingen niets. In de ochtend verscheen Jezus (voor de derde keer) aan hen, maar ze herkenden Hem eerst niet. Jezus riep naar hen of ze wat te eten hadden. Toen ze antwoordden dat ze niets gevangen hadden, gaf Hij hen de opdracht de netten aan stuurboord uit te gooien. Dat deden ze en er zat zoveel vis in de netten, waardoor ze deze niet meer omhoog kregen. Zodra ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood en zei Jezus dat ze ook wat van hun eigen vis mee moesten nemen. Ze waren speechless dat het Jezus was die bij hen was.

Met Jezus vang je wel wat

Allereerst gebeurt het ‘wonder’ dat er ineens wel vis in de netten komt. Ze deden de hele nacht al pogingen, maar pas toen Jezus betrokken raakte, slaagde het. Ze herkenden Jezus niet, maar luisterden naar de stem die riep dat ze de netten rechts uit moesten gooien.

Ik denk dat je zelf wel de les voor ons vandaag hieruit kan halen. Soms word je de weg gewezen, al herken je niet dat het de stem van Jezus is. Luister ernaar en je zult de vruchten plukken. Wat heb je te verliezen om de netten nog een keer uit te gooien?

Jezus heeft zelf al eten

Jezus vroeg de discipelen om eten, maar als de discipelen aan land komen, heeft Jezus zelf al eten. Waarom vroeg Hij dan alsnog om eten?

Jezus nodigt ons uit mee te werken aan de maaltijd. Jezus is God, almachtig. Hij is zo groots en toch wil Hij onze hulp. Jezus had vis voor zichzelf en ik geloof dat hij ook genoeg eten had kunnen hebben voor alle discipelen. Maar Hij wil samen met ons de maaltijd compleet maken en samen eten.

Wij mogen samen met Jezus werken aan het verspreiden van het goede nieuws. We mogen samen de hongerigen eten geven, de verdrietigen troosten, de angstigen moed geven. We mogen Jezus’ liefde verspreiden. Niet omdat Jezus het zelf niet kan, maar omdat Jezus het samen met ons wil doen. Daarom heeft hij ons gemaakt:

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
– Genesis 1:26 (HSV)

Wij zijn geschapen om Gods liefde weer te geven in het heersen over de aarde (Genesis 1) en ook in het uitdelen van Gods liefde door Jezus’ opdracht. Het werd Jezus’ doel om iedereen te vertellen wie Hij is en iedereen tot bekering te laten komen, zodat iedereen gered zal worden. Wij mogen hieraan bijdragen.

Aan de slag!

Lees Johannes 21:1-10 nog eens voor jezelf.

Hoe ga jij vandaag meewerken aan Gods plan?

Deel deze overdenking

  1. Stella schreef:

    G.morgen,
    Ik probeer mijn steentje bij te dragen door, als ik wandel op straat, iemand zie die wat voor t oog alleen is even een praatje maak. Of bv in de winkel een vrouw zie die leuk gekleed is een compliment geef..

    Stella.

  2. M. schreef:

    Wat mooi om te horen Stella! Mooie voorbeelden om te volgen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap