Het Paasverhaal – wij mogen bij God zijn (deel 2)

05

apr

Elise de Vries

Gisteren, op Eerste Paasdag, lazen we over hoe Jezus vernederd werd voor ons. Zowel fysiek als mentaal werd Hij kapot gemaakt. Gelukkig was dat niet voor niets! We zullen vandaag lezen wat het resultaat is van de lijdensweg van Jezus. Waarom sprong Hij niet van het kruis? En waarom werd de ene misdadiger naast Jezus gered en de ander niet? Waarom gaat het geloven niet vanzelf, ondanks dat Jezus de overwinning al heeft behaald? Bij deze vragen wil ik vandaag met je stilstaan. Het Paasverhaal is namelijk een verhaal van hoop, redding en vreugde! Van dankbaarheid voor het feit dat Jezus het voor ons mogelijk heeft gemaakt om een persoonlijke relatie te hebben met God. Laten we ontdekken hoe dit precies in elkaar steekt. Lees je mee?

Om te ontdekken wat de dood en opstanding van Jezus’ teweeg hebben gebracht, wil ik een gedeelte met je lezen over de kruisiging. Ook dat is onderdeel van het Paasverhaal. Jezus hangt aan het kruis en wordt bespot door de Romeinse soldaten. Aan beide kanten van Hem staat nog een kruis met een misdadiger die gekruisigd is.

En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons.
Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

Hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.
– Lukas 23:39-43 (HSV).

Het Paasverhaal gaat over verlossing

Een van de misdadigers gaat mee in de bespotting die op Jezus gericht is: ‘Red uzelf’. Dit soort vernederende opmerkingen lazen we gister ook al in het Paasverhaal. De andere misdadiger is zich echter bewust van de gekke situatie: dat hij daar terecht hangt en Jezus niet. Hij kan alleen maar doen wat wij nu ‘bidden’ noemen: praten tot de Almachtige God die naast hem hangt.

Waarom redde Jezus deze misdadiger? Het antwoord vinden we, denk ik, in Romeinen 10:9-10, waarin staat dat het geloof van ons hart en het belijden van onze mond verlossing brengt. De misdadiger geloofde dat Jezus onschuldig stierf en dat hijzelf Jezus als redder nodig had vanwege zijn eigen zonde. En hij sprak dat uit!

Jezus redde niet zichzelf, al had Hij dat als God wél gekund. Het was zijn eigen keuze om zich te beperken tot de menselijke mogelijkheden en te sterven (Filippenzen 2:6-11). En dát deed Hij ook voor jou, om je te kunnen verlossen! Daarvoor is het voldoende dat je gelooft en belijdt dat Jezus Heer is, Hij zonder zonde was, voor jouw zonde stierf, en werd opgewekt uit de dood. Dát is de kern van het Paasverhaal.

Met God zijn

Wat houdt die verlossing dan in? Jezus zegt het zelf: samen met Hem in het paradijs zijn. Aan het kruis doorstond Jezus iets, zodat wij het niet zouden hoeven doorstaan:

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
– Mattheüs 27:46 (HSV).

Jezus werd door God verlaten, zodat wij niet door God verlaten hoeven te zijn. Dát is onze verlossing: verzoening met God. Dat is de vreugde die wij mogen hebben als we het Paasverhaal lezen: we mogen bij God zijn! Door Jezus dood en opstanding hebben wij de kans op het eeuwige leven. Dat is méér dan nooit doodgaan, het is een levende relatie:

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
– Johannes 17:3 (HSV).

Bij God zijn gaat niet vlekkeloos

Prachtig wat Jezus heeft gedaan voor ons! Daar mogen we zeker vreugde in vinden. Toch wordt ons niet belooft dat het altijd gemakkelijk is om bij God te zijn. Ook in het Paasverhaal zien we namelijk hoe satan probeert mensen van Jezus af te houden.

Nadat Jezus is begraven, worden er bewakers neergezet voor ten minste drie dagen (Mattheüs 27:64). Hiermee probeerden ze te voorkomen dat zijn discipelen Hem zouden stelen uit zijn graf. De joodse leiders wisten namelijk dat Jezus had gezegd dat Hij na drie dagen zou worden opgewekt. Met de bewakers zouden ze ervoor zorgen dat er niet door toedoen van de discipelen een gerucht over een opgestane Jezus zou worden verspreid.

Waarschijnlijk weet je hoe dit afloopt: Jezus wordt zoals Hij had gezegd opgewekt uit de dood. Hij droeg niet alleen onze zonden, maar overwon het! De dood is namelijk de loon van de zonde. De bewakers weten dat Jezus is opgewekt, maar worden door de joodse leiders omgekocht om te zeggen dat de discipelen Jezus hadden gestolen uit het graf. Datgene wat de bewakers hadden moeten voorkomen, werd als roddel verspreid. Die leugen deed nog tientallen jaren de ronde (Mattheüs 28:15). Satan probeert de boodschap van het Paasverhaal onderuit te halen.

Ook vandaag de dag kan satan met leugens proberen ons van Jezus weg te houden. ‘Hij wil jou niet vergeven, wat je hebt gedaan is veel te erg. Of: ‘God kan toch niet jou gebruiken.’ Leugens die kunnen binnensluipen en je weghouden van die relatie met God. Dan mogen we staan op de waarheid die wij kennen: Jezus stierf voor onze zonden, overwon de dood en maakte de weg naar God voor ons geheel vrij!

Aan de slag!

Waar ligt voor jou de uitdaging? Om te erkennen dat Jezus onschuldig stierf? Om te erkennen dat jij eigenlijk had moeten sterven, omdat jij niet vlekkeloos bent? Of ligt de uitdaging voor jou bij het overwinnen van de leugens?

Ik wil je als opdracht meegeven om hier over na te denken vandaag, het in gebed tegen God te zeggen en het uit te spreken naar een goede vriendin.

Muziektip: Jubilee (feat. Naomi Raine & Bryan & Katie Torwalt) – Maverick City | TRIBL.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap