Het ‘Onze Vader’ – een gebed voor elke dag

23

mrt

Marije Brandwijk

Een poosje geleden was ik onderweg naar mijn werk toen ik luisterde naar een podcast. Het ging over hoe je dagelijks het ‘Onze Vader’ kunt bidden. Terwijl de bus door Rotterdam reed, werd ik geraakt door de woorden die klonken. Het ‘Onze Vader’ is een heel bekend gebed uit de Bijbel. Het is ook een gebed waar het niet gaat over ‘ik’ of ‘mijn’, maar het gaat juist over ‘ons’ en over ‘Uw’, zoals een dominee vertelde in een preek. Het zorgt ervoor dat je ook voor je medemensen bidt, je verbonden met hen voelt. Want God is niet alleen mijn Vader, maar Hij is ook jouw Vader. Deze overdenking gaat dus over dit bekende gebed, wat we elke dag kunnen gebruiken, als dagelijks brood wat we ook elke dag nodig hebben.

Allereerst is het goed om de woorden te lezen zoals ze in de Bijbel te vinden zijn. De discipelen zagen dat Jezus aan het bidden was. Ik denk dat Jezus ook elke dag met de Vader aan het praten was, elke dag contact met zijn Vader had. Dat wilden de discipelen ook:

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.  Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt . Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.  Geef ons elke dag ons dagelijks brood.  En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
– Lukas 11: 1-4 (HSV)

Onze Vader

Heb je ooit wel eens in je hoofd een beeld gemaakt van God als vader? Als ik aan God denk als vader dan ontroert mij dat. Het feit dat wij zijn kinderen mogen zijn, als we Hem erkennen als Vader, dat Hij altijd op ons wacht met open armen als we weer afgedwaald zijn. Hij wil voor ons zorgen, voorzien in de noden die we nodig hebben. Misschien is je eigen vader wel helemaal niet zoals je gewild had, of heb je geen vader meer. Dan mogen we in God een Vader hebben die onveranderlijk is en altijd bij ons is. Als we bidden ‘Onze Vader’, dan mogen we dat bedenken.

Die in de hemelen zijt

Dat de Vader in de hemel is, wil denk ik niet zeggen dat Hij voor ons ver weg hoeft te zijn. Juist door Hem aan te roepen in gebed komt Hij heel dichtbij. En dan te bedenken dat Hij in de hemel is, daar waar geen pijn, geen verdriet is. Daar waar Hij alle eer krijgt die Hij verdient. Dat geeft mij een verlangen om daar te zijn.

Uw naam worde geheiligd

God is heilig. Wanneer we bidden ´Uw naam worde geheiligd´, krijgt Hij de eer die Hij toekomt. Hij verdient het om geprezen te worden om zijn naam. De lijst met namen waarin Hij zich aan ons openbaard is lang. We kunnen daarom verschillende namen voor Hem gebruiken, omdat God ook veel eigenschappen heeft. Zo is Hij bijvoorbeeld ‘Elohim’ – God, de machtige Schepper (Genesis 1:1) of Yahweh Yireh (Genesis 22:14). Ik raad je aan om ook eens op zoek te gaan in de Bijbel naar meer namen van God.

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde

Op deze aarde zijn heel veel dingen die niet naar Gods wil zijn. Niet zoals Hij het bedacht had toen Hij de wereld schiep, zonder gebreken. Door de zondeval gaan er veel dingen tegen Gods wil in. Wanneer we deze bede bidden, vragen we God om zijn wil te brengen in een situatie. Misschien wel in ons leven, onze familie, onze woonplaats. Zodat het hemel op aarde wordt. Het kan dus heel krachtig zijn om dit uit te bidden over bepaalde situaties!

Geef ons elke dag ons dagelijks brood

Welke dingen heb je op dit moment nodig? God die wil ons elke dag geven dat wat we nodig hebben om de dag door te komen. Om te voorzien in onze levensbehoeftes. Dat kan voor ons eigen leven zijn, of ook voor de mensen om ons heen. Ik vind het altijd zo bemoedigend om verhalen te lezen van mensen die bijvoorbeeld om een specifiek geldbedrag hebben gebeden om hun boodschappen te kunnen betalen en die dat dan ook echt ontvangen. God die wil daarin voorzien, in onze dagelijkse noden. We hoeven het alleen aan Hem te vragen!

En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is

Vergeving vragen voor onze zonden, iets wat we elke dag moeten doen. Want er gaat helaas geen dag voorbij, zonder dat we zonden doen. We kunnen God vragen om zonden aan het licht te brengen, die we zelf misschien niet eens doorhadden. Ik denk dat het belangrijk is om concreet vergeving te vragen voor bepaalde zonden, dus in plaats van ‘Wilt U mijn zonden van vandaag vergeven’ te vragen: ‘Wilt u vergeven dat ik lelijk was tegen…’, etc. Een ander aspect van dit gebed is ook nagaan of er mensen zijn die jij misschien (opnieuw) moet vergeven.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze

Bij dit gebed vragen we God om ons te beschermen tegen het kwaad om ons heen. De verleiding die ons elke dag opzoekt. Mensen die ons misschien iets willen aan doen. God die wil ons beschermen, het kwade doen veranderen in goede dingen. Zo wordt je dag heel anders!

Aan de slag!

  • Bid vandaag eens bewust het ‘Onze Vader’, bedenk dat God je Vader is, doe voorbede voor de dingen die je nodig hebt, die anderen nodig hebben. Prijs God om wie Hij is. Vraag om vergeving, om bescherming voor de dag.
  • Luister naar het lied ‘Our Father’ van Bethel Music.


Bronnen
Deze overdenking is geïnspireerd door: Bridgetown Audio Podcast – The Lord’s Prayer.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap