Het meest effectieve wapen in jouw geestelijke strijd

15

apr

Tirza Rots

Herken je dat, dat je met God wil leven, maar dat er telkens iets is wat aan je trekt. Iets dat je naar beneden wil halen, je onderuit probeert te schoppen. Iets dat je aanklaagt, je probeert te verleiden tot verkeerde keuzes. Wil jij leven in overgave aan God, maar ervaar je ook strijd in je denken? Kamp jij met verleidingen? Paulus noemt dit de geestelijke strijd. Een strijd tegen machten die deze wereld en ook jou proberen te beïnvloeden.

Geestelijke strijd

We leven in een zichtbare realiteit. Maar er is ook een geestelijke realiteit. Er vindt echt een geestelijke strijd plaats! Er is een strijd gaande om jouw bestemming. Wanneer jij aan God toebehoort zal satan er alles aan doen om jou bij God vandaan te halen. Dit doet hij door jou te intimideren, te verleiden en te misleiden. Hij probeert leugens wortel te laten schieten in jouw denken en jouw leven. Hij probeert jou te laten struikelen en te laten zondigen.

Het mooie is dat jij niet alleen bent in deze strijd. Alle christenen ervaren dezelfde strijd als jij. Niet op hetzelfde gebied misschien, maar we gaan allemaal af en toe onderuit in de strijd. Dus ben je gevallen, sta op! Gelukkig hoef jij deze geestelijke strijd niet zelf te voeren. Gods Woord is jouw wapen. Dit lezen we ook in het verhaal van de verzoeking in de woestijn. Waarbij Jezus telkens zegt: “Er staat geschreven…” en dan Gods Woord citeert (Mattheüs 4:1-11).  Vandaag wil ik een aantal teksten doornemen. Je mag ze lezen en overdenken en als toewijding, verlangen, naar God uitspreken. Lees ze vooral ook hardop, als wapen, waar de duivel absoluut niet tegen bestand is.

Uw Woord

Ik draag Gods Woord als zwaard van de Geest (Efeze 6:17). Het woord van God is krachtig en vol leven. Het is scherper dan het scherpste zwaard (Hebreeën 4:12).

Mijn identiteit

God heeft mij het kleed van de bevrijding en een mantel van het recht aangedaan (Jesaja 61:10). Ik wil mij net als Jezus omringen met waarheid en trouw (Jesaja 11:5).           

Ik doe de gordel van de waarheid om (Efeze 6:14) en het pantser van het recht (Efeze 6:14). Ik bescherm mij met het pantser van geloof en liefde (1 Tessalonicenzen 5:8).          

Mijn denken

Ik breng mijn gedachten onder de gehoorzaamheid aan God (2 Korinthe 10:4). Ik laat mijn leven vol zijn van de Here Jezus Christus en geef niet toe aan verkeerde verlangens (Romeinen 13:14). Ik word sterk doordat ik dichtbij God blijf zodat Zijn grote kracht door mij heen kan werken (Efeze 6:10). Ik strijd met Gods wapens om elke tegenstand te breken (2 Korinthe 10:4). Ik onderwerp mij aan God en verzet mij tegen de duivel, dan zal hij van mij wegvluchten (Jakobus 4:7).

Uw wil

Ik bid steeds en laat mij daarbij leiden door de Heilige Geest (Efeze 6:18). Wat Gods Geest voor de gelovigen vraagt is precies dat wat God wil (Rom. 8:26,27). Met Gods wapens haal ik alle hindernissen in mijn denken omver. Ze helpen mij om mijzelf in dienst te stellen van God (2 Korinthe 10:5).

Mijn hoop

Ik draag de wil om Gods goede nieuws (van vrede met God) bekend te maken, als schoenen aan mijn voeten (Efeze 6:15). Ik houd het schild van geloof vast zodat alle brandende pijlen van het kwaad op mij afketsen (Efeze 6:16). Ik bescherm mij met de helm van de hoop op Gods redding (1 Tessalonicenzen 5:8). 

Mijn fundament

Ik gebruik mijn verstand en wacht op Gods genade (1 Petrus 1:13). De zekerheid dat wij gered zullen worden, is het sterke fundament van mijn leven (Hebreeën 6:19). Beschermt U mij tegen verleiding God en verlos mij van het kwaad (Mattheüs 6:13).

Mijn toekomst

De God van de vrede zal ervoor zorgen dat de duivel zal verdwijnen (Rom. 16:20). God zal mij veilig naar Zijn hemels koninkrijk brengen (2 Timotheüs 4:18). Alle eer en heerlijkheid is voor God, voor altijd en eeuwig. Hij is de Koning van alle eeuwen, de Onzichtbare, Die altijd blijft.  Alleen Hij is God (1 Timotheüs 1:17).

Amen.

Gebaseerd op Bijbelteksten uit de Het Boek-vertaling (HTB).

Aan de slag!

Wees je er extra van bewust dat je deel uitmaakt van een geestelijke strijd. Er vindt een geestelijke strijd plaats om jouw bestemming. Besef dat je er niet alléén voor staat. Je hebt Gods Waarheid om jou te helpen stand te houden in de geestelijke strijd. Ik bid je toe dat je dit wapen effectief mag leren inzetten in jouw persoonlijke strijd.

Deel deze overdenking

 1. Yvonne schreef:

  Dankjewel Tirza.
  Het is helemaal waar dat er geestelijke strijd is .
  We moeten heel dicht bij God blijven.
  Blijf in mij en ik in jou staat in de Bijbel.
  We mogen alles aan God geven.
  Wat mij persoonlijk help, is in tongen spreken, de vijand weet niet wat je tegen God zegt.
  Het is heel fijn als je geestelijke strijd ervaard.
  Gezegende dag
  Liefs Yvonne

 2. M. schreef:

  Wat bedoel je met in tongen spreken?

 3. Danny Gosewisch schreef:

  Hallo Tirza,
  Ik ben Danny en vind jouw overdenking bemoedigend en sterkend in het vertrouwen van een goede afloop van de geestelijke strijd voor het koninkrijk van God , dank zij Jezus schuld vergevend offer.
  Ons leven is geborgen in God zoals dat ook bij Job het geval was, ondanks alle pijlen die Satan op hem afvuurde.
  Ja, niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus.
  In onze persoonlijke geestelijke strijd zijn het naar mijn mening , niet onze zonden die het probleem zijn, maar ONGELOOF = gebrek aan vertrouwen op Jezus bloed voor ons vergoten.
  Veel zegen en inspiratie van Godswege voor de publicatie van jouw overdenkingen.
  Groet,
  Danny
  Gods zegen en inspiratie voor het schrijven van jouw overdenkingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap