Het lot bepaalt?

11

feb

Sarah Rokach

Poerim staat voor de deur! Een feest dat in het teken staat van het prachtige verhaal van Esther. Net zoals op het ogenschijnlijk tegengestelde feest Jom Kipoer komt ‘het lot’ verschillende keren terug in haar verhaal. Wat is de overeenkomst tussen deze feesten? En bepaalt het lot dan alles in mijn leven?

Poerim versus Jom Kipoer

Poerim en Jom Kipoer staan in wezen lijnrecht tegenover elkaar. Tijdens Poerim wordt er veel gegeten en gedronken. Er is muziek, alcohol en we trekken interessante kleren aan. Het is echt een feest waarbij er ruimte is voor uitbundigheid!

Daartegenover staat Jom Kipoer. Hierbij wordt niet gegeten of gedronken en er is geen muziek. Het lichaam begint te smachten tegen het einde van vijfentwintig uur vasten, maar we proberen dat te ontstijgen door ons volledig op God te richten. Poerim is dus een feest van genot, waar het fysieke centraal staat, zoals eten en verkleden. Jom Kipoer is een feest waarbij we de focus helemaal leggen op het spirituele. Er is geen ruimte voor fysieke behoeften.

Twee feesten van uitersten dus, maar waar liggen hun raakvlakken?

1. Het lot

Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok.
– Leviticus 16:8 (HSV)

Allereerst zijn de namen van de feesten verbonden met elkaar. ‘Kipoer’ en ‘Poerim’ komen in het Hebreeuws van dezelfde stam. ‘Poer’ betekent ‘lot’. Tijdens Jom Kipoer werd het lot door de hogepriester geworpen over twee bokken. Eén daarvan zou het zondebok worden en de andere zou dienen als offer voor God.

Het lot komt ook terug in het boek Esther, maar dan in het meervoud: ‘Poerim’ is ‘poer’ in het meervoud. Eerst werpt Haman het lot om de dag te bepalen dat de Joden uitgeroeid zouden worden. Daarna gaat Esther naar de koning, maar ze wist niet of ze dat met haar leven zou moeten betalen. Door ongevraagd de troonzaal binnen te gaan, wierp ze bij wijze van spreken het lot over haar eigen leven. 

2. De belangrijke taak voor de vertegenwoordiger

En het gebeurde, toen de koning koningin Esther in de voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter, die in zijn hand was, toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan.
– Esther 5:2 (HSV)

Er is nog een raakvlak tussen de twee feesten. Het hoogtepunt van Jom Kipoer was het moment dat de hogepriester als vertegenwoordiger van het volk het Heilige der Heiligen betrad om God om vergeving te vragen. God zou dan het volk kunnen vergeven óf de hogepriester zou komen te overlijden. Voordat de hogepriester naar binnen ging, deed hij speciale kleren aan. Het volk stond vastend en biddend te wachten op het oordeel van God.

In het verhaal van Poerim is Esther de vertegenwoordiger van het volk. Zij gaat naar de koning en weet dat dit kan leiden tot haar dood. Esther vast drie dagen en vraagt het volk hetzelfde te doen. Terwijl het Joodse volk vast en voor haar bidt, trekt Esther haar mooiste gewaden aan. Zie je de vergelijking? Het lot van het volk ligt in de handen van de hogepriester en van Esther.

Het lot bepaalt?

Maar bepaalt het lot dan alles? Een soort geluk hebben dat God er zal zijn? Gelukkig niet! Maar wat dan wel? Tijdens beide feestdagen is te zien hoe de mens zijn verantwoordelijkheid neemt en dat God daarop zal reageren.

God heeft het gezien: de moedige stap van Esther om Zijn volk te beschermen en de enorme stap van de hogepriester om vergeving te vragen voor de zonden van Zijn volk. Dat betekent dus dat je niet moet blijven wachten, maar dat er beweging moet zijn in jouw leven. Als jij rechtdoor blijft rijden en weigert links of rechts te gaan, hoe kan God jou dan leiden?

Soms kan een afslag in het leven nemen veel van ons vragen. Maar God is daar! Hij was bij Esther op het moment dat ze voor de koning stond en haar verzoek deed. En Hij was bij de hogepriester die een zeer angstaanjagende taak had. Hij is een God van genade en liefde en zal jou nooit, maar dan ook nooit, afwijzen!

Aan de slag!

Veel kinderen gaan verkleed als een van de personages uit het boek Esther tijdens de feestdag. Op wie lijk jij het meest in dit verhaal? Ben jij een leider zoals Esther? Of ben jij het vastende en biddende volk, als stevige achterban voor de leider? Welke rol neem jij aan?

Deel deze overdenking

  1. Wiedy schreef:

    Mooie uitleg van Jom Kipoer en Poerim, dank je wel Sarah.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap