Wat betekent genade voor jou?

10

feb

Tirza Rots

God is rechtvaardig. Hij haat zonden. Jij en ik staan, door onze zonden, schuldig tegenover God. Dat betekent dat we hoe dan ook een probleem hebben met God. Maar gelukkig heeft God Zelf voorzien in een oplossing! Laat je vandaag verrassen door Gods onmetelijke genade, ook voor jou! 

Zonde heeft twee kanten. We benoemen het vaak als het ingaan tegen Gods wetten. Wie zondigt staat daardoor schuldig tegenover God. We kunnen ervoor kiezen te zondigen: dat wil zeggen een zondige daad verrichten. Maar volgens de Bijbel zijn we ook zondáárs.

Toen Adam en Eva ervoor kozen om in opstand te komen tegen God en Zijn gezag, kozen zij dit voor de hele mensheid. Door hun zonden kwam er scheiding tussen God en ons mensen. Vanaf dat moment is zonde een onderdeel van onze menselijke natuur. Door onze zonden zijn we afgesneden van God, de Bron van alle leven. Elk mens staat hoe dan ook zondig tegenover God. De Bijbel spreekt duidelijke taal: straf leidt onvermijdelijk tot de dood. 

Genade

In tegenstelling schenkt Gods genade ons het eeuwige leven. Dit lees je in Romeinen 6:23. Genade betekent in geen geval dat zonde geen zonde meer wordt genoemd. De strafbaarheid op de zonde is niet veranderd, maar het vonnis wordt niet meer voltrokken op de wél verdiende straf.

Genade houdt in: niet krijgen wat je wél verdient: straf, en wél krijgen van je niet verdient: vrijspraak. De straf op de zonde die je verdiende door jouw ongehoorzaamheid is betaald door Jezus Christus, toen Hij stierf aan het kruis. Als je jouw vertrouwen op Hem stelt als jouw Redder, dan vereffent Hij de schuld die jij bij God hebt uitstaan. Zijn bloed wordt dan jouw ‘redmiddel’, waardoor Gods oordeel wordt afgewend en Hij jou ónverdiend vrijspreekt! En God gaat nóg verder: zelfs je stráfblad wordt gewist. Alle aanklachten die – terecht – tegen je zijn ingediend, worden ongeldig verklaard. 

Hij heeft u (…) samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
– Kolossenzen 2:14 (HSV) 

Gods beloften!

Overtredingen blokkeren de weg tot God. Maar wanneer je door het bloed van Jezus Christus tot God komt mag jij verzekerd zijn van Gods beloften:

 • God zal Zich over jou ontfermen. Bij Hem is vergeving. (Psalm 130:4)
 • Hij schenkt het ruimhartig en veelvuldig. (Jesaja 55:7)
 • God doet jouw overtredingen van je weg. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij ze bij je vandaan. (Psalm 103:11,12)
 • Hij laat je zonden wit worden als sneeuw en als zuivere, witte wol. (Jesaja 1:18)
 • God werpt je zonden in het diepste van de zee (Micha 7:19) en, een mooie uitspraak van Corrie ten Boom: “Hij zet er een bordje bij: ‘verboden te vissen!’” 
 • Wanneer er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt dan zal deze zee vol zonden helemaal niet meer bestaan. (Openbaring 21: 1)
 • God laat je verkeerde daden als een wolk verdampen en je zonden als de ochtendnevel. (Jesaja 44:22)
 • God vernietigt je zonden en denkt er niet meer aan. (Jesaja 43:25)
 • God schenkt je verlossing en vergeving door Gods geliefde Zoon. Je maakt de overstap van de wereld vol duisternis naar de wereld vol licht. (Kolossenzen 1:13,14)

Oneindige vergeving

Heb je nog meer bewijs nodig van God liefde en trouw? Zijn genade is niet slechts af en toe beschikbaar. Het is niet voor een select aantal zonden of voor speciale mensen. Ieder mens die God om vergeving vraagt wordt vergeven. 

Lieve vrouw, laat jouw zonden je niet langer achtervolgen. Breng al je zonden bij Hem in het licht, door ze aan God te belijden. Dan kiest God ervoor niet langer aan jouw zonden te denken. 

Ik bid je toe lieve vrouw, dat jij jezelf niet langer in de strafbank zult zetten maar dat je mag (leren) leven uit genade!

Aan de slag!

Bid je met me mee: God, ik kom tot U. Ik besef dat ik een zondaar ben. En dat ik schuldig sta tegenover U. Ik vertrouw erop dat Uw Zoon Jezus Christus de straf voor mijn zonden heeft betaald. Mag ik Uw genade vandaag ontvangen en voor altijd leven, dicht bij U? Ik wil belijden dat ik… Ik dank U voor Uw vergeving. Ik wil mij (opnieuw) verbinden met U, de Bron van leven. En ik wijd mijn leven aan U toe. Amen.

Deel deze overdenking

 1. Renée schreef:

  Genade, zo oneindig groot.
  Dat ik, die ‘t niet verdien
  Het leven vond, want ik was dood
  En blind, maar nu kan ‘k zien.
  Genade die mij heeft geleerd
  Te vrezen voor het kwaad.
  Maar ook – als ik mij tot Hem keer
  Dat God mij nooit verlaat.
  Want Jezus droeg mijn zondelast
  En tranen aan het kruis.
  Hij houdt mij door genade vast
  En brengt mij veilig thuis.
  Als ik daar in zijn heerlijkheid
  Mag stralen als de zon,
  Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
  Dat ik genade vond.
  Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
  Dat ik genade vond.

  Ik moest denken aan dit lied! Gods genade zó oneindig groot! Hij ziet ons in Christus aan! Geweldig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap