Het geslachtsregister van Jezus: perfectie uit imperfectie

20

dec

Gastblogger

Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers; Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; Perez verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram; Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon; […].  Met het geslachtsregister van Jezus begint Marcus zijn Evangelie, en de lijst met namen gaat zo nog wel een paar verzen door. Best saai om te lezen, vind je ook niet? Toch zit er een mooie boodschap in deze lijst met namen verborgen. Lees je mee om die boodschap te ontdekken?

De verborgen boodschap in het geslachtsregister van Jezus

De Joden hielden lange geslachtsregisters bij om van iedereen het geboorterecht, de erfenis, de afkomst en de rechten vast te stellen. Het werd vaak gebruikt om mensen te laten zien dat je van goede afkomst bent; hoe groot je familie is, of wat een bijzondere dingen ze gedaan hadden. Een geslachtsregister was dus vaak van belang. Ondanks dat het dus belangrijk was voor die tijd, vind ik het lezen van geslachtregisters maar oersaai.

Mattheüs denkt daar anders over en begint zijn Evangelie met het geslachtsregister van Jezus. Gelukkig maar dat hij dit gedaan heeft, want achter al deze namen zit een belangrijke boodschap verborgen. Als je goed naar de lijst met namen kijkt, zie je dat deze afwijkt van andere geslachtsregisters van die tijd. Het geslachtsregister van Jezus bestaat uit namen van mannen en vrouwen. Dat er ook vrouwen tussen staan, is iets wat eigenlijk ongewoon is, omdat de afkomst meestal bepaald werd via het stamhoofd. Als we nog verder inzoomen op wie deze mensen zijn, dan zien we dat tussen deze mensen twijfelaars, leugenaars, overspeligen, heidenen, hoeren en moordenaars staan. Helemaal niet zo’n indrukwekkend geslachtsregister om anderen mee te imponeren. Het is een lijst met namen van allemaal imperfecte mensen.

Perfectie uit imperfectie

Zo kijken wij er vaak tegenaan, we zien een lijst namen van imperfecte mensen, die verkeerde beslissingen in hun leven genomen hebben of van oorsprong niet tot het Joodse volk behoorden. Wij kijken vaak met ogen van veroordeling naar mensen. Imperfect, dus ongeschikt! Maar zo kijkt God niet. God gebruikte al deze imperfecte mensen voor Zijn perfecte plan.

Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt.
Mattheüs 1:16 (HSV)

Halleluja! Wat een genade dat God zo anders kijkt naar mensen en Hij iedereen kan gebruiken voor Zijn plan met de wereld. God is niet op zoek naar perfecte mensen, maar naar mensen die beschikbaar zijn. Beschikbaar, zodat Hij door ons heen kan werken door de Heilige Geest en steeds vaker de hemel op aarde zichtbaar kan worden.

Hemel op aarde wordt niet zichtbaar door jouw perfectie, maar door jouw beschikbaarheid

De hemel raakte de aarde toen Jezus geboren werd. Jezus, de Christus, werd geboren uit de maagd Maria, verwekt door de Heilige Geest. Ook Maria was vast en zeker niet helemaal perfect. Ze was ‘zomaar’ een jong meisje uit een klein en onbeduidend afgelegen plaatsje Nazareth, waarvan gezegd werd: “Kan uit Nazareth iets goeds komen?” (Johannes 1:47, HSV)

Of Maria zich bezighield met de vraag of zij wel perfect genoeg is voor Gods grote plannen lezen we niet. Wat we wel kunnen lezen, is dat zij zich beschikbaar stelt voor het plan van God om via een geslachtslijn van allemaal imperfecte mensen Gods perfecte Zoon voort te laten komen.

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord.
– Lukas 1:38 (HSV)

Zoals God al deze mensen gebruikte voor Zijn perfecte plan, zo heeft Hij ook jou op het oog. Misschien twijfel je daar weleens aan, omdat jij jezelf niet perfect genoeg vindt voor God. Maar perfectie is helemaal niet wat God van jou vraagt. God wil weten of jij beschikbaar bent, want Hij wil door jou heen werken, zodat Zijn geliefde Zoon zichtbaar wordt op aarde door jou heen.

Aan de slag!

Maria’s reactie op het feit dat God door haar heen wilde werken was een lofzang.

Schrijf vandaag jouw eigen lofzang voor God. Dank Hem dat Hij jou ziet en door jou heen wil werken ook al ben je imperfect. In Zijn ogen ben je goed genoeg! Luister of zing mee met het loflied van Maria.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap