‘Mag ik je een geheimpje vertellen?’ – Het geheim van God

19

dec

Nathanja

God had een geheim. Door de eeuwen heen is het goed verborgen gehouden, maar God heeft het bekend gemaakt aan hen die Hem liefhebben en die voor Hem willen leven! Gods geheim? Christus zelf! God heeft Christus gezonden, niet alleen voor de joden uit de eerste eeuw, maar óók voor de niet-joden! Wat hiermee bedoeld wordt en wat het voor ons betekent, dát lezen we in Kolossenzen.

‘Ik wil graag dat u bemoedigd zult worden en door de sterke liefde aan elkaar verbonden blijft. En dat u de rijke ervaring zult hebben van het kennen van Christus. Want Gods geheim, dat Hij nu tenslotte heeft bekendgemaakt, is Christus Zelf. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem verborgen’
– (Kolossenzen 2:2-3, Het Boek)

Geheimenis – Mustērion

Het woord voor geheim dat hier wordt gebruikt, is in het Grieks mustèrion. Het betekent dat iets tot nog toe niet gekend was of gekend kon worden, en dat er een goddelijke openbaring voor nodig was om het kenbaar te maken. In dit geval gaat het om een onderdeel van Gods plan om de wereld te redden. Tot de komst van Jezus was dit plan nog niet gekend! Maar nu is het geheim van God ‘verklapt’ en wordt het overal bekend gemaakt. Christus is het geheim, en niet alleen voor de joden, maar ook voor de niet-joden!

Hoe is het geheim van God openbaar geworden?

Hoe voel jij je als iemand een geheim aan je wil vertellen? Je voelt de spanning opbouwen, fantaseert over wat het kan zijn, voelt je bevoorrecht dat iemand zijn geheim met jou wil delen… Herken je dat? Zouden wij ons ook zo voelen, als God aan ons Zijn geheim wil vertalen? Dat we bijna niet kunnen wachten tot Hij het geheim verteld? Wat zou het zijn? Maar ook voor degene die het geheim deelt, is het tegelijkertijd spannend én leuk als diegene een tof geheim wil vertellen. Misschien zou God Zich ook wel zo gevoeld hebben. De wereld staat in brand, maar Hij heeft een plan om Zijn schepping te redden. Ik stel me voor dat Hij bijna niet meer kon wachten met het onthullen van het geheim. Tot nu toe is het verborgen gebleven maar het moment is daar: de komst van Jezus en daarmee de komst van redding voor zowel jood als niet-jood. Het geheim van God is openbaar geworden! 

‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.’
– (2 Kolossenzen 2:6-10, HSV)

Wat doe je met het geheim van God?

Maar wat doe je met dat geheim? Wat doe je met Jezus? Paulus roept ons op om in Hem te ‘wandelen’. Bij wandelen denk ik aan het feit dat je Jezus niet in en uit je leven roept maar hem continu betrekt in alles wat je doet. Waar denk jij aan bij ‘in Hem wandelen’?

We worden ook geroepen om geworteld te zijn in Jezus en ons door Hem te laten opbouwen. Door deze diepe wortels word je niet heen en weer gesleurd door filosofie en inhoudsloze verleiding, zoals Paulus het hier noemt. Houd vast aan het geheim van God: Jezus! Door Hem ben je volmaakt geworden. Hij heeft jou bevrijd van de duisternis naar het licht. Hij geeft jou nieuw leven. Is dat geen reden tot dankbaarheid? Deze verzen roepen ons ook op om ons hart te laten overvloeien van dankbaarheid. Laat jouw dankbaarheid vandaag zijn als een liefdeslied voor God!

Aan de slag!

Neem de tijd om God te danken voor het openbaren van Zijn geheim: Jezus. Ik daag je uit om tien dingen op te schrijven waarvoor je dankbaar bent in Jezus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap