Het geboortekaartje van Jezus staat allang klaar

17

dec

Anna-Carina

Stel, jouw geboortekaartje werd verstuurd nog voordat jouw overgrootmoeder geboren was. En stel dat het kaartje al helemaal compleet was, inclusief jouw naam, je geslacht, gewicht etc. Bizar hè? Lastig te geloven dat zoiets kan gebeuren. In dit geval gaat het niet over jouw geboortekaartje, maar over het geboortekaartje van Jezus. Over zijn geboorte werd honderden jaren voor Zijn geboorte al geprofeteerd door de profeet Jesaja.

// Leestip: Lucas 1:26-30 //

Matteüs schrijft het volgende over de geboorte van Jezus:

Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= ‘God redt’) noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. Dit is gebeurd zodat zou uitkomen wat de Heer God van tevoren door de profeet Jesaja heeft gezegd: ‘Het meisje dat nog maagd is zal in verwachting raken en een zoon krijgen. De mensen zullen Hem Immanuël noemen. Dat betekent: ‘God is met ons.’ ”  (Matteüs 1:21-23 BasisBijbel)

Het zwanger worden van Maria en de geboorte van Jezus heeft op de bovenstaande manier plaatsgevonden om de profetie van honderden jaren ervoor in vervulling te brengen. In zijn boek schrijft Matteüs over het leven van Jezus en hoe Zijn leven een vervulling is van profetieën. In het boek Jesaja lees je dat Jesaja profeteert over de geboorte van de Redder en Vredevorst uit een jonge vrouw die nog maagd is.

De profeet Jesaja waarschuwde het volk Israël voor de straf die als gevolg van hun daden kwam, maar hij bemoedigde het volk ook bijvoorbeeld toen ze bedreigd werden door andere volken. In zijn bemoedigingen profeteerde hij over de Redder die op een dag zou komen.

Jesaja heeft het geboortekaartje van Jezus dus al klaarliggen honderden jaren voor Zijn geboorte. Het is bijzonder om te lezen hoe specifiek de profetie van Jesaja is. Hij geeft drie hele specifieke verwijzingen naar de geboorte van Jezus:

1. Jonge vrouw die maagd is wordt zwanger;
2. Kindje is een jongetje;
3. De naam wordt Immanuël;

Het lijkt erg tegenstrijdig dat deze geboorte al wordt beschreven nog voordat de vrouw zwanger is. Dat maakt het verhaal juist zo bijzonder, zo wonderlijk! Dit kan je haast niet helemaal snappen hoe dat is gegaan. Naast het feit dat Jezus is geboren en dat Zijn moeder maagd is (wonder!) wordt er ook al vele jaren eerder over Zijn geboorte gesproken, nog een wonder!

Aan de slag!

Neem de tijd om stil te staan bij het wonder van de geboorte van Jezus. Zoals je eerder hebt gelezen zijn er meerdere dingen die deze geboorte zo wonderlijk maken. Neem de tijd om hierover na te denken en dank God hiervoor.

Bronnen

Believer’s Bible Commentary – William Macdonald
The Bible Exposition Commentary – Warren W. Wiersbe

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap