Het gebed van Jona

09

nov

Vivian Straver

Wanneer we in een benarde positie geraken, gaan we met andere ogen naar de situatie kijken. Het is ook vaak pas op het moment van de grootste paniek dat we inzien dat we niet anders kunnen dan ons tot God keren. In de Bijbel lezen we het verhaal van Jona. Hij is opgeslokt door een grote vis, nadat hij over boord is geworpen. Ergens tussen de ingewanden van de vis ziet hij in dat er geen andere uitweg meer is dan een wonder – op dat moment bidt hij tot God. Je zou eindeloos kunnen discussiëren over de geloofwaardigheid van de realiteit van dit verhaal, maar dat gaat voorbij aan de boodschap. God werkt op wonderlijke wijze. In de meest nauwe posities weet Hij redding te geven!

Het verhaal van Jona vinden we in het bijbelboek Jona, één van de twaalf profeten uit het Oude Testament. Jona wordt door God geroepen om naar Ninevé te gaan en tegen deze mensen te prediken. Jona zag dat niet direct zitten, en besloot daarom de opdracht die God hem gaf te ontvluchten. Hij legde contact met een schip dat naar Tarsis ging – precies de andere kant op van Ninevé. Het schip vertrok en belandde in een hevige storm. Jona besefte dat hij de oorzaak hiervan was. Hij drong erop aan dat de bemanning hem over boord zou gooien. Na enige tegenstribbeling gebeurde dat en vervolgens ging de storm liggen. Jona zonk steeds verder, maar werd op miraculeuze wijze gered door een grote vis. Binnen in de vis kwam hij tot bezinning, en bad tot God. Het gebed van Jona kent drie elementen, waarvan wij mogen leren.

1. Dankbaarheid

Het gebed van Jona lezen we in Jona 2. Jona begon zijn gebed met dankbaarheid naar God toe, dat Hij hem hoort. God hoort hem, zelfs vanuit het binnenste van een vis, in een diepe zee! Vanuit dat besef mogen wij ook bidden. Vanuit welke positie of situatie je ook maar bidt, je mag erop vertrouwen dat God je hoort en naar je luistert. Jona zegt het volgende:

Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij.
Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem.
– Jona 2: 1-2 (HSV)

2. Beschrijving oorzaken van de situatie

Jona erkent dat God hem niet heeft verlaten tot op het punt waar hij nu is. Hij is nota bene in de zee geworpen en is elk contact met het aardoppervlak kwijt. God voelt voor Jona ontzettend ver weg. Maar hoewel hij verloren lijkt, redt God hem tóch uit de diepte. Daarnaast beseft Jona ook dat God hem ook in de toekomst niet zal verlaten, hij bidt vanuit het vertrouwen dat God hem redden zal. Ook dit geldt voor ons: wat de situatie ook is, we mogen beseffen dat God ons nooit verlaten heeft en niet verlaten zal. De watervloed van Jona was letterlijk, maar kan voor ons figuurlijk zijn. Het kan hierbij voelen alsof je verdrinkt in meningen, verwachtingen, … Ook hierin is God nabij.

Want u wierp mij de diepte in, in het hart van de zeeën, een watervloed omringde mij; al Uw baren en Uw golven sloegen over mij heen.
En ik zei: Verstoten ben ik van voor Uw ogen, toch zal ik opnieuw aanschouwen Uw heilige tempel.
– Jona 2: 3-4 (HSV)

3. Beschrijving situatie in het heden

Jona erkende hiervoor dat God hem niet verlaten had. Vervolgens gaat hij verder met de situatie van het heden. Hij beschrijft hoe zijn angstige gevoel van verlorenheid wordt omgezet in geluk. Jona ziet dat God hem genadig is geweest, zoals God dat ook naar ons toe is. Jona voelde zich letterlijk verdrinken, hij was aan het sterven. We mogen met onze emoties naar God komen, om te ontdekken hoe Hij ze tegen alle verwachtingen in omkeert tot iets mooiers.

Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij.
Zeewier was om mijn hoofd gebonden
Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde;
haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij.
Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog, HEERE, mijn God!
Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de HEERE;
mijn gebed kwam tot U, in Uw heilige tempel.
– Jona 2: 5-7 (HSV)

Nadat Jona zo gebeden had, werd hij na drie dagen in de vis uitgespuugd op het land. Hij besloot zijn leven te veranderen en gehoor te geven aan de opdracht van God. Ook hier is een les voor ons uit te trekken. God heeft daarentegen een plan met ons, net als met Jona. Wanneer we volledig lijken af te dwalen van het pad dat God voor ons in gedachten heeft, gebruikt God wonderlijke manieren om met ons toch zijn doel te bereiken.

Aan de slag!

God heeft voor ieder van ons een doel met ons bestaan op aarde. Soms dwalen we af en belanden geraken we in een totaal andere omgeving: een letterlijke andere omgeving of een mentale, waarin we niet in staat zijn gehoor te geven aan God. Zoals God tot in het diepste van de aarde Jona wist te redden, staat God ook klaar om jou weer opnieuw te roepen, en opnieuw, en…

Herken jij je in de situatie van Jona? Herken je je in zijn angsten? Bid volgens het patroon van Jona, of als je geen woorden kan geven aan je eigen situatie, bid dan letterlijk het gebed van Jona. God ontvangt jouw gebed op dit moment maar al te graag!

Deel deze overdenking

 1. Kenneth schreef:

  Mooie overdenking.
  Jona vroeg om overboord gegooid te worden,vertrouwend dat God wel voor een oplossing zou zorgen(net als Abr.in Gen.22)
  Plotseling beseft hij:ik leef nog,God is bezig iets voor mij te doen….Dankbaarheid.
  Gods rijke zegen voor de schrijfster.

 2. Cornelly Codrington schreef:

  We hadden histeren de Bijbelstudie over het boek Jona. Ik wenste dat ik daarvoor al deze overdenking onder ogen had gekregen. Anyway, ik lees het nu en ik moet zeggen dat het verhelderend is geweest voor mij. We hebben tijdens de studie niet gesproken over het gebed van Jona, wat m.i. een belangrijk onderdeel is van het geheel. Deze overdenking heeft mij in elke geval geholpen om de situatie van Jona te brengen naar mijn persoonlijk leven. God heeft een plan met mij en Zijn wil zal altijd geschieden. Dank aan de schrijver.
  Van: Cornelly uit Suriname

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap