Geloof je dat Gods licht in jou schijnt?

08

nov

Iona van den Dries

Het is herfst. De zon lijkt steeds sneller onder te gaan en je wordt wellicht wakker als het nog donker is buiten. Het lijkt wel nacht op die momenten en je vraagt je af waarom je opstaat als de hele wereld nog lijkt te slapen (althans, dat heb ik best vaak gedacht). Toch is er ook veel licht. De lantaarns buiten verlichten je pad, uit de ramen van huizen stroomt tegen de avond overal licht de straten op. Juist in het donker valt het op hoeveel licht er eigenlijk is.

In de Bijbel komt de tegenstelling van licht en duisternis vaker voor. Kijk bijvoorbeeld naar Genesis waar God licht schiep in de duisternis, of het begin van het Johannesevangelie. Zo worden ook gelovigen met licht vergeleken. Dat is waar ik het vandaag over wil hebben. Wij geven namelijk ook licht! En dat licht komt niet uit onszelf, maar van God. Wat betekent het dat Gods licht in ons huist?

Een waardevolle schat in een aardewerken pot

De tekst die centraal staat vandaag komt uit de tweede Korintiërsbrief. Er wordt van tevoren gesproken over wat het betekent om God te dienen, het evangelie uit te dragen en deel te hebben aan Gods nieuwe verbond dat door Jezus mogelijk is geworden.

Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
– 2 Korintiërs 4: 5-7 (NBV)

Er staan belangrijke punten in dit gedeelte. Zo verkondigen de apostelen niet iets wat ze zelf bedacht hebben of wat over henzelf gaat, maar het evangelie: Jezus is Heer! Dit doen ze vanuit de kennis van zijn luister. Kennis kan hier ook iets kan betekenen als ‘begrijpen’ of ‘leren kennen’. Luister kan vertaald worden als ‘heerlijkheid’, ‘glans’ of ‘eer’. Zoals ik het begrijp, is de heerlijkheid van God, het prachtige van Hem en wie Hij is, te zien in Jezus. Door de Heilige Geest mogen wij de glans of heerlijkheid van God leren kennen, want dat licht schijnt Hij in ons. Tegelijk zijn wij maar een aardewerken pot, legt Paulus uit. De kracht van dat licht in ons komt niet van onszelf, maar het is Gods licht dat in ons schijnt. Gelovigen mogen nu op de aarde al iets laten zien van Gods schittering!

Hoe schijn jij?

Zoals Paulus zegt, is het God die door ons heen schijnt, niet wijzelf. Maar wij mogen wel dragers zijn van dat Licht en er deel van uitmaken! Door ons heen kunnen mensen glimpen opvangen van Gods schittering. God helpt ons om anderen te dienen vanuit zijn liefde; Hij is onze moed als we het eigenlijk willen opgeven; Hij is onze kracht als we zwak zijn (lees vooral Paulus’ woorden in 2 Korintiërs 4:8-10 eens hierbij). Gods Geest in ons is een ongelooflijk geschenk waar we dankbaar voor mogen zijn. Toch is dat geschenk niet alleen voor onszelf bedoeld. Jezus legt het in zijn Bergrede als volgt uit:

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
– Matteüs 5: 14-16 (NBV)

Door ons heen, door Gods licht, zijn glans en liefde in ons, kunnen andere mensen iets van Gods licht zien! Hoe meer we God de ruimte geven in ons leven, in ons denken, in ons handelen, hoe meer licht er door ons heen kan stralen. Zoals Jezus zegt, de mensen zullen de goede daden zien die voortkomen uit Gods licht in ons en daardoor ook God eer bewijzen.

Wanneer je een lamp aandoet en er allerlei spullen voor en overheen zet, is er weinig licht te zien. Als we het daarentegen de ruimte geven, kan het licht een hele kamer verlichten. Als je Jezus aanneemt als Heer en de Heilige Geest in je woont, kan Gods licht altijd door je heen schijnen. Tegelijk zijn de goede daden waarover Jezus spreekt ook afhankelijk van of wij luisteren en handelen naar wat de Heilige Geest zegt en hoe Hij ons wil inspireren tot goede daden die iets van Gods glans laten zien. God kan ons helpen inzien of er iets tussen Hem en ons in staat, wat ons tegenhoudt om dat licht te laten schijnen in de hele kamer. Daar mogen we zijn hulp bij vragen. En soms komt Gods licht veel verder dan je denkt!

Wat we mogen weten, is dat we Gods licht mogen laten zien aan de wereld. Zoals de lantaarns buiten en de lampen in huis, zo mag God door ons heen de duisternis oplichten en mensen eraan herinneren hoeveel licht er eigenlijk is.

Aan de slag!

Kijk vanavond eens naar buiten om te zien hoeveel licht er is in de duisternis. Zie je de maan, de sterren, de lampen in de huizen of de straatlantaarns? Denk dan aan al die lichtjes over de hele aarde die schijnen door wat Jezus heeft gedaan. Is dat niet bijzonder?

Deel deze overdenking

  1. Linda schreef:

    Wat een mooi stuk weer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap