Hoe vind ik Gods wil? Een vraag waar je stress van kunt krijgen?

10

nov

Maartje Kok

We maken op een dag honderden keuzes, hoe laat ga ik mijn bed uit, wat neem ik voor mijn ontbijt. Maar op een dag zijn er ook grotere keuzes: waar ga ik wonen, welke auto koop ik, met wie ga ik trouwen? Het kan zijn dat jij op dit moment voor een bepaalde grote keuze staat, niet weet wat je moet doen. En je vraagt je af, wat zou God nu eigenlijk willen dat ik doe? Je hoopt dat God het een keer duidelijk maakt door een spreker, een gevoel, een teken in de lucht. Maar het lijkt stil te blijven. Wat is Gods wil en hoe zoek ik deze?

Het is niet heel raar dat je daar zo af en toe van in de stress raakt, je wilt namelijk ook geen foute keuze maken. Je kunt oprecht de vraag stellen: wil God me hier wel hebben? Want, je gelooft dat Hij iets te zeggen heeft over je leven. Het kan ook dat je stiekem een beetje bang bent en geen keuze durft te maken, daarom stel je eindeloos de vraag: God, wilt u wel dat ik dit doe? We hebben keuzestress: als we generaties terugkijken hadden de mensen een vastomlijnd toekomstbeeld. Daar was niks mis mee, je ging werken in het bedrijf van je vader, je trouwde met iemand uit het dorp.

Uiteindelijk zijn we in een maatschappij terechtgekomen die individualistischer is en waar persoonlijke vrijheid enorm belangrijk wordt gevonden. Iedereen mag zélf beslissen over zijn of haar toekomst, je bent je eigen baas. De gebaande paden zijn er niet meer, iedereen heeft alle vrijheid om zijn eigen leven in te vullen op een geheel eigen wijzen. Te midden van die maatschappij staan jij en ik, en vraagt God ons om een antwoord te vinden op de vraag: ‘wat is Gods wil?’ Want, wat wil Hij eigenlijk als de maatschappij mij geen duidelijkheid kan geven?

Verschillende manieren van zoeken naar Gods wil

 1. Je zoekt alsof je cadeautjes zoekt en God je hints geeft om er steeds dichter bij in de buurt te komen.
 2. Of, als het niet goed voelt, dan is het niet goed.
 3. Als een loterij-ticket: God laat soms aan een paar mensen iets heel bijzonders zien over zijn wil, je bent een uitzondering als je dat te zien krijgt.
 4. Als een soort schat zoeken: je moet een specifiek stukje vinden, de juiste punten zoeken. Er is maar één man, één carrière. Je moet de juiste punten vinden, anders mis je Gods plan. De schat.

Hoe zoek jij naar Gods wil in je leven? Waar herken jij je in? De vraag is, wat zegt God zelf eigenlijk over zijn wil, en het zoeken naar zijn wil?

Gods verborgen en geopenbaarde wil

God heeft een geopenbaarde en een verborgen wil: ‘De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen.’
– Deuteronomium 29:29 (HSV)

Gods wil, welke kant wil God met mij op? Wat voor werk moet ik gaan doen? Waar moet ik gaan wonen? De richting die Hij wijst, dát willen we weten. De vraag is: heeft God een geheime wil die een richting aangeeft en wil Hij dat we die zullen ontdekken? God heeft een soeverein plan voor ons leven, en ja: als je terugkijkt kun je Gods richting daar soms in zien. Maar Hij vraagt niet aan ons of we die richting van tevoren zoeken. Die dingen zijn verborgen. Maar, Hij heeft wel iets gegeven wat we wél mogen navolgen, namelijk zijn eigen woorden, waarin Hij zijn wil duidelijk maakt. Het enige wat wij dan mogen doen is het niet eindeloos bevragen wat zijn wil is, maar ons eraan over geven.

Vertrouwen op Gods verborgen wil en handelen naar Gods geopenbaarde wil. Je hoeft dus geen seinen, tekens en allerlei vage gevoelens te hebben om een keuze te maken. Er zijn gewoonweg dingen die Hij verborgen houdt, en er is genoeg waarnaar je mag handelen als het gaat om het leven van alle dag. Hij wil heel duidelijk laten weten wat zijn wil is voor jouw leven. Waar vinden we die?

Dit is Gods wil voor jouw leven…

We vinden dit in de Bijbel. Hier zijn een aantal belangrijke woorden:

 1. Gods wil is dat je gered bent: ‘Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.’ (1 Timotheus 2:4, HSV)
  Roep je telkens om bevestiging en tekens, maar ben je niet gered? Dan is dit de wil van God voor je leven: dat je gered wordt en gered leeft en tot kennis van zijn waarheid komt.
 2. Gods wil is dat je heilig leeft: ‘Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.’ (1 Thessalonicenzen 4:3-5, HSV)
 3. Gods wil is een leven van gebed en dankzegging: ‘Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.’ (Kolossenzen 4:2, HSV)
 4. God wil dat je in alles eerst het Koninkrijk zoekt: ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’ (Mattheüs 6:33, HSV)
 5. God wil dat je die wil steeds dieper in je leven gaat kennen: ‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’ (Romeinen 12:1-2, HSV)

Zoek je naar Gods wil? Open je Bijbel en doe dat, streef daarnaar. Zoek je je onrustig naar een teken om wel of niet met die ene persoon op date te gaan? Open je Bijbel en vraag jezelf af of je überhaupt een leven leeft van gebed en dankzegging. Stel jezelf eerst eens deze vragen: leef je naar deze wil of heb je bekering nodig?

Ik heb een tijd lang gedacht dat ik bij alles moest vragen: God, wilt U dit wel? Moet ik dit wel doen? En ja, we mogen al onze verlangens en vragen bekend maken bij God. Maar ik zocht naar vage tekens die mij misschien iets zouden kunnen laten zien van Gods verborgen plan en ik zocht het niet in Gods geopenbaarde woorden. Dus, sta je voor een keuze en houdt die keuze (van bijvoorbeeld een sollicitatie) je niet af van het zoeken naar het Koninkrijk en een heilig leven, gaat het niet in tegen de geopenbaarde woorden van God? Solliciteer, ga op date, doe een bod op dat ene huis. En wandel rustig met je God.

Hij overziet het leven en telt jouw haren. Terwijl jij gewoon je keuzes maakt aan de hand van wat je in de Bijbel leest, zorgt Hij voor je. Hij heeft al genoeg gesproken, nu mogen wij ernaar handelen.

Aan de slag!

Bekijk het rijtje van vijf nog eens en zoek de teksten op. Lees ze en overdenk ze eens. Schrijf ze op zodat je ze niet vergeet. Je hoeft niet in de stress te raken van allerlei keuzes, je mag gewoonweg in vertrouwen leven met God en doen wat Hij je laat zien in zijn woorden.

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Dankjewel Maartje voor deze mooie, duidelijke blog.
  Ik moest denken aan de tekst uit Efeze 2:10, hierin staat dat we de werken mogen doen die God van tevoren bereidt heeft!
  Hij weet er al van, dat geeft rust! 😊

 2. Lydia schreef:

  Heel mooi verhelderend. Zoveel mensen zoeken antwoord op deze vraag.
  Wat heb je dit bedachtzaam en zorgvuldig geschreven, net als je mooie boekje.
  Ben God dankbaar voor jouw woorden.
  Groetjes Lydia

 3. Lisa schreef:

  Super bedankt voor deze blog! Ik merk dat ik meer bezig ben met mijn ”keuze” dan het zoeken van Gods Koninkrijk! Mooie eye opener! Tijd om de Bijbel meer open te slaan!

 4. Jackelyne schreef:

  Bedankt! Precies wat ik nodig had.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap