Het einde is een nieuw begin 

30

sep

Nathanja

Vandaag sluiten we de maand over het Evangelie van Markus af. Maar we sluiten niet af met het einde van een verhaal… maar met het begin van een nieuw verhaal! Jezus is opgestaan en zal zijn aan de rechterhand van God. Maar voordat Hij wordt opgenomen in de hemel, geeft Hij de mensen nog één belangrijke boodschap.

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 16:1-20.

Kan je het je voorstellen? Maria Magdalena, Salomé en Maria, de moeder van Jakobus, zijn ontzettend verdrietig. Deze vrouwen, die aanwezig waren bij de kruisiging van Jezus, verkeren in diepe rouw.
Vroeg in de ochtend, wanneer de rustdag voorbij is, zetten zij koers naar het graf van Jezus. En wat zien ze daar? De steen is weggerold en een engel zit aan de rechterzijde van het graf! Wat een bizar tafereel. Langzaam wordt het duidelijk: dit is het einde dat eigenlijk het begin is. 

Hij is opgestaan!

Waar meer dan dertig jaar geleden de geboorte van Jezus werd aangekondigd door een engel, wordt dit keer Zijn opstanding aangekondigd. De engel stelt de vrouwen niet alleen gerust, hij geeft ook uitleg over wat zij moeten doen. 

Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd.
– Markus 16:6-8 (HSV)

Valt het je op, dat Petrus hier in het bijzonder genoemd wordt? De discipelen, en Petrus. Misschien wel omdat Petrus, voor de kruisiging, Jezus driemaal verloochend heeft. Misschien wil Jezus hem wel duidelijk maken dat Hij hem niet verworpen heeft. Dat Jezus ook voor hem gestorven is. Iets anders dat opvalt is dat de eerste drie mensen, die horen van de opstanding van Jezus en de opdracht krijgen om dit nieuws te delen, drie vrouwen zijn! 

De eerste zendelingen waren vrouw

De eerste verschijning van Jezus is aan Maria Magdalena. Zij had nu niet langer alleen van de engel gehoord dat Jezus was opgestaan, ze had Hem met haar eigen ogen gezien! Ze vertelt het nieuws, maar er was bij de anderen geen verwachting meer dat Jezus zou opstaan uit de dood.  

Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was. En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.
– Markus 16:14-20 (HSV)

Het einde dat eigenlijk het begin is

De kruisiging van Jezus lijkt het einde van het verhaal. Toch is Zijn dood en opstanding eigenlijk het begin. Misschien voelde dit voor de discipelen ook wel zo. Hun leven, als volgeling van Jezus, leek tot een einde te zijn gekomen met Zijn dood. Maar Hij stond op en gaf een opdracht aan hen mee.

De dood, de opstanding en de opname van Jezus zijn voor de discipelen dus ook niet het einde van hun verhaal, maar eigenlijk het begin. Ze worden de wereld ingestuurd om het goede nieuws te delen. Ook wij worden de wereld ingestuurd, met diezelfde opdracht. Waar het leek alsof het verhaal eindigde, is dit eigenlijk het begin. Ook voor ons!

Aan de slag!

Bekijk het promofilmpje van Youth With A Mission Rogaland, de Hiking Trekking 2019. Dit gaat over een groep jonge mensen, die gehoor hebben gegeven aan de boodschap om de wereld in te trekken en het goede nieuws te verkondigen!

Bron: Online Studiebijbel

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap