Het eeuwenlange advent

12

dec

Sara-Maria Smit

Waar begint eigenlijk het kerstverhaal? Niet met de engel die bij Maria komt en ook niet met de engel die bij Zacharias komt. Nee… het begint veel eerder. Het begint bij het begin van de wereldgeschiedenis, in het paradijs, toen de mens van de vrucht nam die ze niet mocht nemen. Toen we als mens verbannen werden uit de heerlijke hof, omdat we er niet meer pasten door onze zonden. Toen kregen we naast de straf die we zelf over ons heen brachten ook een belofte mee: de belofte van de Messias. Eva kreeg te horen dat er uit haar nageslacht iemand geboren zou worden die de kop van de slang zou vermorzelen (Genesis 3:14).

De belofte was nodig

Toen begon het zwoegen op deze aarde. Er kwam zonde, pijn en verdriet, maar ook Gods plan werd in werking gezet. Het werd door alles zo duidelijk dat we een Messias nodig hadden! Eens was de wereld zo zondig geworden dat er een vloed moest komen (Genesis 7). Je zou denken dat de mens het daarna geleerd had, maar ze bouwden in plaats daarvan een hoge toren en dachten zo hoog als God te kunnen worden (Genesis 11). God moest weer ingrijpen en zo werden alle mensen verspreid over de aarde. Maar God was zijn belofte niet vergeten en Hij koos daarom een familie uit. De familie van Abraham, Izak en Jakob zou zijn speciale volk worden, want uit hen zou de Messias geboren worden (Genesis 12).
Maar het volk Israël leek wel een mini-wereld… Ze waren helemaal niet méér bijzonder dan de andere volken. Ze zondigden ook, net als de andere volken, en hadden keer op keer straf, sturing en leiding nodig. De Bijbel is er vol van. Ondanks dat God hen uit slavernij leidde om in een eigen land te wonen (wat we lezen in Exodus), was het nodig om hen later weer in ballingschap te sturen (zoals je kunt lezen in bijvoorbeeld de bijbelboeken Jesaja en Jeremia)…

Wachten op de belofte

Het probleem was duidelijk nog niet opgelost en soms leek het alsof God zijn belofte vergeten was. Soms leek het of de Messias alleen maar verder wegging. Misschien wilde de Messias niet meer komen? Er waren een aantal mensen door de tijd heen, over wie we kunnen lezen in de Bijbel dat zij bewust de Messias verwachten. Zij vertrouwden erop dat God zijn belofte waar zou maken. Eeuwen verstreken en David zong bijvoorbeeld over de Messias die komen zou: “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: zit aan Mijn rechterhand” (Psalm 110:1). En de profeet Jesaja verkondigde: “Een maagd zal zwanger worden!” (Jesaja 7:14)
En dan heb je Simeon, een man die naar de tempel ging omdat hij verwachtte zijn Messias te ontmoeten (Lukas 2: 25-27). Wat een geloof!

Nog steeds advent

Simeon heeft zijn Messias gezien. Hij geloofde en had zijn zaligheid letterlijk in zijn armen (‘zaligheid’ is in het Hebreeuws ‘Yeshua’/’Jezus’) (Lukas 2: 30)). Maar, weet je… Dit is nog niet het einde van advent. Nog niet alle beloften zijn vervuld! Ja, de Heere Jezus kwam op aarde en betaalde onze schuld en Hij overwon de dood. Maar de Heere Jezus ging ook weer naar omhoog. Hij moest een plaats bereiden (Johannes 14:2).
Hij is alles aan het klaarmaken om alle andere beloften te vervullen! Om zijn kinderen naar een mooier Eden (Genesis 2:8) te brengen: het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:2)!

To be continued…

Al die verhalen in de Bijbel zijn dus allemaal één groot verhaal. Wanneer is het einde van advent? Het ‘eind goed, al goed’ van het kerstverhaal? We hebben misschien wel meer gemeen met de gelovigen van het Oude Testament dan we denken…
Wij leven vandaag ook in advent! We verwachten de komst van de Messias. Het duurt al eeuwen sinds Hij terugging naar de hemel. Soms lijkt het misschien of Hij niet komt, maar Hij zal zeker komen. Er is wel een verschil: Hij heeft als onderpand, als bewijs van zijn terugkomst, de heilige Geest gegeven zodat wij zeker mogen zijn dat Hij snel terugkomt om Zijn belofte te vervullen (Efeze 1:14).

Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.
– Jesaja 25:9 (HSV)

Verwacht jij Hem ook?

Aan de slag!

  • Bid om de komst van de Messias, onze Heere Jezus Christus, en om de vervulling van al zijn beloften!

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Prachtig ✨ Amen! 🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap