Herstel de muren van je hart!

12

okt

Sanne van Heukelum

Jeruzalem was het hart van Israël: de plek waar God koos om zijn naam te laten wonen. Het werd beschadigd, geplunderd en gesloopt toen het volk Israël werd weggevoerd als ballingen naar Babylonië. De muren raakten beschadigd. En jij? Hoe staat het met jóúw hart? Hoe is het gesteld met jóúw muren? Zijn ze zwak en beschadigd en kan iedereen binnenkomen? Of houd je iedereen erbuiten? Wie laat je helpen om jouw muren te herstellen?

Toen de ballingschap voorbij was en de Joden terugkeerden uit Babylonië, lag de stad Jeruzalem er verwoest bij. Het was puinruimen. De tempel werd herbouwd en de Joden gingen er weer wonen, tussen de niet-Joden en de overheersers, want de Joden mochten terug naar hun eigen land, maar dat betekende niet per se vrijheid: de koning van Babylonië had nog steeds de macht in handen en zijn gouverneurs waren niet echt blij met de Joden.

Nehemia is schenker bij de koning, maar wordt door God geroepen om naar Jeruzalem te gaan en de stadsmuur te herstellen. De stadmuur zat vol met gaten en op andere plekken was de muur afgebroken. Na toestemming van de koning en een stapel brieven voor de gouverneurs, gaat hij op pad.

Samen met de Joden in Jeruzalem gaat Nehemia de muren herstellen. Hij krijgt daarbij hulp vanuit alle kanten, zelfs van buiten de stad. Dit lezen we in het bijbelboek Nehemia. Het bijzondere vind ik dat alle namen opgeschreven staan die mee hebben geholpen aan de herbouw van de muren. Dit lees je in hoofdstuk 3. Natuurlijk was het herstel van de muur bijzonder, maar ik zou niet direct denken dat het dusdanig belangrijk was om de namen te noemen en wie welk stuk herstelde. En dat die namen nu, eeuwen later, gelezen kunnen worden in de Bijbel! Blijkbaar is het dus toch belangrijk wie dat heeft gedaan!

Een tempel

De schrijver van de brief aan Korinthe leert ons dat ons lichaam ook een tempel is.

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
– 1 Korinthe 3:16 (HSV)

In ons leven gebeurt er veel. We worden helaas niet beschermd voor alle negatieve dingen die er kunnen gebeuren. Misschien ben je vaak gekwetst, misschien ben je teleurgesteld. Er zijn duizenden manieren waardoor er gaten in jouw muur zijn ontstaan.

Gelukkig is er goed nieuws, want je mag de gaten ook weer herstellen! God wil je daarbij helpen en doet dat niet alleen. Hij brengt mensen op je pad die je hierbij helpen. Misschien een nieuwe geliefde die je laat zien wat echt trouw zijn is. Een vriendin die onvoorwaardelijk voor je klaar staat. Ken je deze mensen? Hérken je deze mensen?

Het is blijkbaar belangrijk wie meewerkten aan de herstelwerkzaamheden van de muur. Die mensen krijgen de eer om genoemd te worden in het meest gelezen boek ter wereld. Wie krijgt bij jou deze eer? Wie herstelt jouw muur? Kan je een lijstje maken?

Niet iedereen helpt mee

We lezen ook wie er niet meewerkten: vers 5.

De inwoners van Tekoa, een dorpje verderop, komen te hulp en werken mee aan het herstel. Maar de meest aanzienlijken van die stad niet. Degenen waarvan je het misschien verwacht, degenen met het meeste aanzien, helpen niet mee. Daarentegen zijn het de gewone inwoners die helpen.

Misschien zijn er ook mensen in jouw leven van wie je verwacht dat ze meehelpen. Maar dat toch niet doen. Het zijn vaak de ‘gewone’ mensen die helpen, al is het maar met iets kleins.

Opvallende helpers

Nog iets opvallends: in vers 12 wordt genoemd dat Sallum en zijn dochters meewerken. Het is één ding dat alle namen opgeschreven worden, maar dat er zelfs vrouwen genoemd worden is erg bijzonder! In die tijd telden vrouwen niet mee en werden zelden genoemd in verhalen. Toch is het hier het noemen waard dat de dochters meehelpen. Ook hun werk wordt eer aan gedaan.

Tegenslag

En dan de tegenslag. Geen enkel verhaal gaat zonder tegenslag. De gouverneur Sanballet wordt woedend dat de muur wordt herbouwd. “In zijn erfenis bespotte hij de Joden.” Hij zegt dat ze zullen falen, dat het ze niet lukt en hij lacht hen uit.

Maar Nehemia reageert op een gepaste manier: hij reageert niet. Hij gaat niet terugschreeuwen, terugspotten of wat dan ook. Hij keert zich naar God:

“Hoor, onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd: geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor Uw aangezicht, want zij hebben U getergd tegenover de bouwers.
Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken.
– Nehemia 4: 4-6 (HSV)

Nehemia keert zich tot God in plaats van te reageren op Sanballet. Dat laatste heeft namelijk geen zin. Naar God toe gaan wel. Nehemia vraagt God om zich te wreken en gaat daarna door met zijn werk. Want – en als je iets onthoudt van deze overdenking hoop ik dat dit het is – het hart van het volk was erop gericht om te werken.

Waar is jouw hart op gericht? Waar wil je heen? Wat wil je bereiken? Als jij jouw hart op een doel richt, dan kan je negatief commentaar naast je neerleggen, en doorgaan met het toewerken naar jouw doel. Als jij je hart richt op wat voor jou belangrijk is, creëer je daadkracht en energie om je doel te willen bereiken. Ga ervoor!

Herbouw jouw muur en geef degenen die daaraan meewerken dank en eer. Benoem ze. Maar het allerbelangrijkste: wees vastbesloten om door te gaan (vers 6).

Aan de slag

Schrijf een bedank-appje of -kaartje om iemand te bedanken voor het bijdragen aan het herstel van jouw gebroken hart.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap