Herinnering: breng dank voor het offer van Jezus!

23

nov

Nathanja

Als je christelijk bent opgevoed, heb je bepaalde bijbelverhalen vast vaak gehoord. Zo wordt het langzaamaan gewoon dat Jona werd opgeslokt door een walvis of dat een ezel kan praten. Ieder jaar komt ook het paasverhaal voorbij. Merk jij dat dit verhaal over het offer van Jezus gewoon nóg een verhaal is geworden? Dat we het bijna tussen neus en lippen zeggen: “Jezus stierf voor ons”. Maar, sta eens even stl… Jezus is voor jou gestorven! Vandaag wil ik met jou stilstaan bij het ongekende offer van Jezus.

Kortom, zoals de overtreden van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. {..} Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.
– Romeinen 5:18-21 (NBV)

Ongehoorzaamheid van één mens

In dit stukje tekst staat Adam voor de mensheid die de fout is ingegaan. Doordat de mensheid zich heeft overgeven aan de zonde heeft ze oordeel over zichzelf uitgeroepen. De Bijbel is er duidelijk over: de prijs die staat op ongehoorzaamheid aan God is de dood. Maar we zondigen toch allemaal? Gaan we dan allemaal dood? Ja, we zondigen allemaal en ja dit leidt ook in ons leven tot de dood. We gaan vaak snel over op de boodschap van het offer van Jezus, dat Hij gekomen is om ons te redden. Maar ik wil ook kort stilstaan bij het feit wáár Hij ons precies van heeft gered. Dat is misschien geen comfortabele boodschap, een boodschap die we liever wat nuanceren. Het klinkt zo hard. Maar de Bijbel windt er geen doekjes om. Waar de zonde heerst, leidt dit tot de dood.

Gehoorzaamheid van één mens

Ik heb dat vorige stukje nodig. Ik heb het nodig om na te denken waar ik zou zijn geweest zonder het offer van Jezus. En wanneer ik dan verder lees en zie staan: “Door de gehoorzaamheid van één mens worden alle mensen gerechtvaardigd”, kan ik niet anders dan Jezus prijzen vanuit het diepst van mijn hart om zijn gehoorzaamheid aan de Vader. Dat Jezus ons gered heeft is geen beeldspraak, zoals het misschien kan voelen nadat je het zo vaak hebt gehoord. Hij heeft ons letterlijk gered van de dood naar het leven! Het offer van Jezus was zó groot, zó pijnlijk, zó verschrikkelijk maar hij deed het met zó veel liefde voor jou. Ja, voor jou! Hij heeft je gered! Het offer bracht vrijspraak, genade kan heersen en door deze genade mogen we het eeuwige leven ontvangen.

Spreek je dankbaarheid uit naar Hem!

En wat doen we ermee dat we weten dat Jezus ons het eeuwige leven heeft gegeven en ons heeft gered? Ik schiet vaak snel in de ‘workmodus’ en begin direct met nadenken over alles wat ik zou kunnen doen om Hem hiervoor te bedanken. Ik moet mezelf eraan herinneren dat we op allerlei manieren kunnen proberen om dit offer te verdienen, maar dat genade niet te koop is. Misschien heb jij die herinnering ook wel nodig.

Vandaag kies ik ervoor om Jezus te bedanken met mijn woorden, om simpelweg mijn dankbaarheid naar Hem uit te spreken. Om mijn dag op pauze te zetten om aan Hem te vertellen dat ik zijn offer niet voor lief neem, dat ik er zo onwijs dankbaar voor ben.

Ik hoop dat je vandaag hebt kunnen reflecteren op het offer van Jezus, dat het weer opnieuw (of nog steeds!) betekenis heeft mogen krijgen. Dat je onder de indruk bent van zijn gehoorzaamheid tot aan de dood uit liefde voor jou.

Aan de slag!

Reflecteer op wat er gebeurde aan dat kruis die dag op Golgotha. Wat is jouw reactie hierop naar Jezus? Ik daag je uit om een moment te nemen om de grootte van dit offer binnen te laten komen en om Jezus vandaag specifiek te bedanken dat Hij zijn leven voor jou gegeven heeft.

Luister naar: Death Was Arrested – North Point Worship

Deel deze overdenking

  1. Alise schreef:

    Wow echt een mooie overdenking!! Vaak kan ik inderdaad vergeten dat onze straf van de zonde en ongehoorzaamheid dat het dood was. Het echt bizar om te bedenken dat Jezus alles voor ons heeft gedragen. Inderdaad ik herken mezelf heel erg in dat we zijn genade willen verdienen. Maar zijn genade is gratis voor ons. Het was het duurste land is betaald met zijn bloed en voor ons is het gratis. Wat een fantastische God hebben wij ook!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap