Hemelvaart: het tijdelijke afscheid?

09

mei

Suzanne Verschoor

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Na Zijn opstanding heeft Jezus nog veertig dagen doorgebracht op aarde. Dit deed Hij om Zichzelf aan Zijn discipelen te tonen en om hen verder voor te bereiden op de taak die ze te wachten stond. Zij moesten het goede nieuws vertellen aan alle volken. Ik ben dankbaar dat ze deze opdracht kregen. Hierdoor kennen wij vandaag de dag het goede nieuws en mogen wij onszelf Gods kinderen noemen. 

In Handelingen 1 schrijft Lukas over ‘de hemelvaart’:

…maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij [van hen] wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze [terug]komen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
– Handelingen 1:8-11 (HSV)

Jezus’ opname

Nadat Jezus de belofte van de Heilige Geest had uitgesproken, werd Hij opgenomen. De discipelen waren in hun tijd als Jezus’ volgelingen al vaker getuige geweest van bovennatuurlijke gebeurtenissen; denk maar aan alle wonderen die Jezus deed. Toch kan ik me voorstellen dat het voor hen moeilijk was in te denken dat Jezus nu echt fysiek weg zou zijn. Hij was eerder al aan het kruis gestorven en drie dagen later weer opgestaan. Maar het is waar: Jezus verlaat de aarde. Het moet een wonderlijke gebeurtenis zijn geweest, dat zij Jezus opgenomen zagen worden en dat een wolk hen van Hem scheidde. Ze bleven dan ook hun ogen op de hemel gericht houden. 

Als je jaren met Jezus hebt opgetrokken op aarde, lijkt het mij een groot gemis als je bij de hemelvaart afscheid van Hem moet nemen. Maar Jezus gaat niet zoals wij gaan. Hij sterft niet. Hij is sterker dan de dood en gaat met gratie naar Zijn Vader.

Tijdelijk afscheid

Terwijl de discipelen omhoog bleven kijken, kwamen er twee mannen in witte kleding – engelen – die hen een hoopvolle belofte deden: Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen. De discipelen moeten niet omhoog blijven kijken. Het afscheid dat tijdens de hemelvaart plaatsvond, is van tijdelijke aard. Jezus zal in alle macht en heerlijkheid terugkomen op de wolken. Zie jij het al voor je? 

Geen echt afscheid

We lezen in Handelingen over een tijdelijk afscheid. Het is geen definitief afscheid, want de engelen zeggen dat Jezus op dezelfde wijze terug zal komen. Maar, is het eigenlijk überhaupt wel een afscheid? 

Doordat we de kracht van de Heilige Geest hebben ontvangen, weten we dat het afscheid van Jezus tijdens de hemelvaart alleen fysiek was. Hij woont niet meer op de aarde in een menselijk lichaam, maar dat betekent niet dat Hij er niet meer is. Hij woont nog steeds op de aarde, in ons. In jou en mij! Hoe wonderlijk dat Hij in ons woont in de belichaming van de Heilige Geest. Hoe liefdevol dat Hij aan ons de Heilige Geest heeft geschonken. Hij houdt zoveel van jou dat Hij je nooit alleen laat. Hij neemt geen afscheid, maar is er altijd.

Aan de slag!

Visualiseer vandaag eens hoe het er daar op de Olijfberg aan toe is gegaan tijdens de hemelvaart van Jezus. Onze God is machtig! 

Laten we samen bidden:

Heer, hoe ontzagwekkend groot bent U. 
U bent zo machtig, U bent sterker dan de dood.
Ik dank U voor de Heilige Geest. 
Wilt U mij helpen om nooit te vergeten dat U er altijd bent?
Dank U wel dat U nooit afscheid neemt en dat U mij nooit alleen laat.
Amen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap