Heere, ik ben zo bang! – Wanneer vluchten de enige uitweg lijkt

15

feb

Hanneke van der Galiën

Mijn handen trillen. Mijn ademhaling versnelt zich. Mijn hart klopt zo hard dat ik bang ben dat mijn studiegenoten het horen. Over een paar minuten heb ik een presentatie voor een volle zaal studenten, en het liefste wat ik zou willen doen is wegrennen. Ken je dat gevoel? Dat gevoel van angst? Dat gevoel dat je het liefste zou willen vluchten?

Elia vlucht

Elia was een profeet van God. Hij had de taak gekregen om op te treden tegen de afgoderij in Israël. Toch kwam ook hij terecht in een situatie waarin hij vlucht. Lees maar mee.

Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar achter. Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.
– 1 Koningen 19:1-4 (HSV)

Het was vlak nadat Elia op de berg Karmel was geweest. Daar had hij de profeten van de heidense god Baäl uitgedaagd en bewezen dat God de enige en ware God is. Alle afgodendienaars werden omgebracht en koningin Izebel zinde op wraak nadat ze het nieuws gehoord had. Toen Elia dit had gehoord, sloeg hij op de vlucht. Hij vluchtte zo ver hij kon, van Jizreël in het Noorden tot Berseba in het Zuiden. Een reis waarbij je normaal gesproken zes dagen te voet onderweg was.

Eenmaal daar aangekomen, ging Elia onder een struik zitten en bad hij om te mogen sterven. Hij zag het niet meer zitten om verder te leven. De overwinning op de berg Karmel was snel veranderd in een diep dal midden in de woestijn.

God zoekt toenadering

Gelukkig stopte het verhaal van Elia daar niet. Hij viel in slaap onder de bremstruik, maar werd gewekt door een engel.

Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet. Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de HEERE kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb.
– 1 Koningen 19:5-8 (HSV)

Na de bode van Izebel komt er nu een bode van de Heere naar Elia toe, een engel. Ditmaal niet met de bedreiging om hem om te brengen, maar met voedsel en water, om hem te sterken voor zijn komende reis.

Midden in de woestijn zoekt de Heere toenadering tot Elia door een engel te zenden. Hij laat Elia niet alleen achter in de woestijn, in zijn vlucht, maar zoekt hem op. En Hij geeft hem wat hij nodig heeft voor zijn komende reis. Waarop Elia opstaat en zijn reis vervolgd naar Horeb, de berg van God. Daar ontmoet hij God, in de stilte.

Naar wie vlucht jij?

Misschien herken je het wel: de angst, het vluchten. Naar wie vlucht jij als je bang bent? Vlucht je net zoals Elia ver weg, de woestijn in? Of vlucht je naar God?

Het kan soms zo makkelijk zijn om te vluchten, om weg te rennen van de situatie of van God. Maar God wil graag een toevlucht voor ons zijn. Zoals David al schreef in de Psalmen: “Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest, mijn God is mij tot een rots geweest, mijn toevlucht.” (Psalm 94:22, HSV)

Als je wil vluchten, vlucht dan in de armen van God!

Aan de slag!

– Denk vandaag eens na over jouw vluchtgedrag. Waar vlucht jij naartoe wanneer je bang bent? Vlucht je naar de woestijn of in de armen van God?

– Lees in de Psalmen over God, die onze toevlucht mag zijn (bijvoorbeeld Psalm 91) of luister naar het nummer ‘Onze schuilplaats is God’.

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap