Heer van de hemelse legers

07

okt

Eline

Hemelse legers, dat klinkt echt supercool. In mijn hoofd zijn het legioenen aan prachtige engelen die met zwaarden en schilden ten strijde trekken. Met God als aanvoerder van zijn leger. Hij stuurt de engelen af op het kwade en uiteraard winnen de engelen, want het goede overwint altijd. Dit alles speelt zich af in mijn verbeelding, want in de Bijbel gaan deze legers er helemaal niet op uit om al het kwaad af te slachten. Maar dat maakt ze zeker niet minder belangrijk of minder imposant!

De eerste keer dat we ‘Heer van de hemelse legers’ lezen als naam van God, is in 1 Samuel 1:1-3:

“In Ramataïm-Zofim, in de bergen van de stam van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was de zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, die een zoon was van Tochu, die een zoon was van Zuf, uit Efrat. Elkana had twee vrouwen: Hanna en Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar reisde Elkana naar Silo om daar de Heer van de hemelse legers te aanbidden en Hem offers brengen. Hofni en Pinehas, de zonen van Eli, waren daar priester.”
(BasisBijbel)

Hij die de Heer is van de hemelse legers moet wel ontzettend machtig zijn! God is groter dan alle machten. Hij kan alle machten tot zijn hand zetten, waardoor alleen gebeurt wat Hij wil dat er gebeurt. Dat is, denk ik, ook waarom deze benaming wordt gebruikt. Hanna, Elkana en Peninna reisden naar Silo om daar de meest machtige Heer te aanbidden. Later lezen we dat Hanna daar lang bidt naar de Heer van de hemelse legers voor een kind. Het heeft dus niets met oorlog te maken, of iets anders waarbij legers traditioneel gezien aan te pas komen. Het betekent juist dat God alles naar zijn hand kan zetten, hij kan alle machten gebruiken om te zorgen dat het juiste gebeurt.

Hetzelfde geldt voor het verhaal in 2 Samuel, waar we weer de naam ‘Heer van de hemelse legers’ lezen.

“David ging in de burcht Sion wonen en noemde die: ‘Stad van David’. Hij bouwde er muren omheen, vanaf de Millo-burcht tot aan het paleis dat meer naar binnen lag. David werd steeds machtiger, want de Heer, de God van de hemelse legers, was met hem.”
(2 Samuel 5:9-10, BasisBijbel)

David wist dat de allermachtigste Heer, namelijk de God van de hemelse legers, bij hem was. Dat betekende dat de macht en de kracht van diezelfde Heer ook bij hem was. Daardoor werd David steeds machtiger. Niet door zijn eigen macht, maar door de macht van de Heer van de hemelse legers. David hoort bij God, en daarom zorgt God er voor dat de macht bij David ligt en niet bij zijn vijanden.

“En wat is er van Jeruzalem over, de stad op de berg Sion? Jeruzalem lijkt op een hutje in een wijngaard, op een schuilhut voor de nacht voor de arbeiders in een komkommerveld, op een omsingelde stad. Als de Heer van de hemelse legers niet een klein overblijfsel had overgelaten, zouden we net als Sodom en Gomorra helemaal vernietigd zijn.”
(Jesaja 1:8-9, BasisBijbel)

In Jesaja lezen we dat er nauwelijks nog iets over is gebleven van Jeruzalem. De machtige Heer van de hemelse legers had met gemak alles kunnen vernietigen, net als Hij met Sodom en Gomorra had gedaan. Enkel uit Zijn genade is er nog iets overgebleven. Het moge duidelijk zijn dat de Heer uitzonderlijk machtig is! Hij bepaalt wie de macht krijgt om te doen wat in zijn plan is.

Ook in Nahum wordt deze benaming van God gebruikt om de macht van God te illustreren.

“Let op, Ik ga je straffen, zegt de Heer van de hemelse legers. Ik verbrand je strijdwagens. Ik dood je leeuwen: je helden. Ik vernietig je buit. Je zal geen boodschappers meer uitsturen naar andere landen.”
(Nahum 2:13, BasisBijbel)

God waarschuwt zijn volk: pas op, Ik vernietig alles wat je hebt. Zijn volk kan niet anders dan de waarschuwing serieus nemen, iemand die de macht heeft over alle machten, zowel de hemelse als de aardse, kan zonder twijfel alles vernietigen wat Hij wil.

Ik kan voorbeelden blijven aanhalen, maar ik denk dat het duidelijk is. God is enorm machtig. Hij laat dit zien in zijn straf, zoals in Nahum, in zijn steun, zoals bij David in 2 Samuel, en in zijn genade, zoals in Jesaja. Er is geen twijfel over mogelijk dat de Heer van de hemelse legers de machtigste is.

Aan de slag!

Luister naar het lied Heer van de Hemelse Machten van Stichting Opwekking en let hierbij goed op de tekst. Het is een lied wat echt de grootheid van God laat zien. Het is ongelooflijk hoe groot en machtig Hij is. Hij is de Heer van de hemelse legers!

Wil je meer voorbeelden waar God ‘Heer van de Hemelse Legers’ wordt genoemd, lees dan de volgende teksten: 

1 Samuel 1:3 – 2 Samuel 5:10 –  1 Koningen 18:15 –  2 Koningen 3:14
Jesaja 1:9 – Jeremia 2:19 –  Hosea 12:6 – Amos 3:13 –  Micha 4:4
Nahum 2:14 – Habakuk 2:13 – Zefanja 2:19 – Haggai 1:2 – Zacharia 1:3
Maleachi 1:4 – Psalm 24:10 – 1 Kronieken 11:9.

Deel deze overdenking

 1. Margriet Schoneveld schreef:

  Ik heb een vraag: dit zijn allemaal teksten uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament worldt God niet meer zo Almachtig en straffend neergezet, maar juist liefdevol en eerder hulpzoekend. Wij zijn de handen van God, zonder ons kan hij niets beginnen. Waar komt die tegenstelling vandaan? En waarom is er zo’n tegenstelling?

 2. Arenda schreef:

  Wat mooi en goed dat je je uitspreekt Margriet.
  Ik heb naar je vraag gezocht en doe een poging om er iets over te delen.
  Er gebeurt meer dan wij vaak beseffen, God roept in het oude testament vaak engelen aan, maar zou ook zonder het gebruik van Zijn engelen kunnen ingrijpen. Wij mogen vanuit Zijn Genade leven. En ja, we mogen een instrument zijn om ons in te zetten voor Zijn koninkrijk. Maar ik denk zeker dat God zonder ons raad weet met het plan dat Hij voor de wereld heeft. Waarom er in het nieuwe testament niet meer gesproken word over de Heer van de hemelse legers is volgens mij het enige antwoord JEZUS.
  Hij heeft ALLES volbracht. Er hoeft niet meer gestreden te worden.
  In Christus mogen wij ontspannen en worden we gezien als Gods erfgenamen.
  We mogen Gods kind zijn! Zonder daar ook maar iets voor te doen mogen we ontvangen. Van Zijn onvoorwaardelijke liefde.

 3. Margriet Schoneveld schreef:

  Dank je wel, Arenda!

 4. Mandy schreef:

  Passend vind ik ook dat wij de wapenuitrusting hebben ontvangen om de strijd aan te gaan. Want ik denk wel dat naast de genade er zeker tegen alle machten (van de duisternis) gestreden moet worden. Hetzij door gebed.

  Leestip: efeziers 6, vanaf hoofdstuk 10 (nbv) https://bijbel.eo.nl/bijbel/efeziers/6

  Kijktip: de film Warroom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap