Heeft U ook een plaats voor mij, in Uw Koninkrijk?

18

sep

Sarah Rokach

Jakobus en Johannes komen met een interessante vraag. Een vraag die mij eerlijk gezegd ook weleens bezighoudt. Een vraag, die soms gesteld wordt vanuit onzekerheid en angst: heeft U ook plaats voor mij, in Uw Koninkrijk? En hoewel het antwoord voor de hand ligt, kan deze vraag soms zomaar in ons leven naar boven komen. Hoe weet ik dat God echt om mij geeft? Dat Hij mij ziet? Dat ik ertoe doe?

Jakobus en Johannes stellen Jezus een vraag

En zij zeiden tegen Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw linker[hand], in Uw heerlijkheid.
– Markus 10:37 (HSV)

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is heel Markus hoofdstuk 10.

Jakobus en Johannes introduceren hun vraag met een andere vraag, namelijk of Jezus hen iets wil beloven. Jezus vraagt wat Hij voor ze kan doen. En dan komt de toch wat ongemakkelijke vraag. Zitten aan de rechter- en linkerhand van God?! Is dat niet iets te veel gevraagd? Of is deze vraag van de discipelen ook wel te begrijpen?

We lezen een paar verzen eerder (vers 32) dat de sfeer niet heel prettig is. De discipelen zijn bang, terwijl zij Jezus volgen en onderweg zijn naar Jeruzalem. En vervolgens vertelt Jezus over het lijden dat Hem te wachten staat. Hierop komen Jakobus en Johannes direct met hun vraag. Het lijkt alsof ze hun eigen behoud willen vaststellen.

Misschien komt het voort uit de angst die ze eerder hadden gevoeld. Een unheimisch gevoel. Er gaat iets gebeuren, maar ze begrijpen het niet helemaal. Het zorgt voor onzekerheid en angst.
Jezus legt uit dat Hij niet bepaalt wie er aan Gods rechter- of linkerhand zal zitten. Dat kan God alleen. Daarnaast is dit precies wat Jezus niet wil: hiërarchie en machtsposities. Wij mensen kunnen daar maar moeilijk mee omgaan. Het werkt vaker niet dan wel. In het Koninkrijk van God gaat regeren niet over macht, maar over dienen! Elkaar in het vizier hebben en helpen waar nodig en mogelijk.

Geen Koninkrijk van macht, maar van dienen

De andere discipelen vinden de vraag maar raar. Zoiets vraag je toch niet?
Toch denk ik dat het niet helemaal op zijn plek is, om Jakobus en Johannes af te schrijven als dom of hoogmoedig. Angst en onzekerheid zorgen ervoor dat je gaat twijfelen aan jezelf. Ben ik goed genoeg? Hoe kan ik zeker weten dat God ook mij ziet? Luistert Hij eigenlijk wel?

Jezus luistert even goed naar de vraag die Jakobus en Johannes stellen, als naar de reacties van de anderen. Hij gaat niet in op de onvrede van de andere discipelen en wijst ook het ‘groot willen worden’ van Jakobus en Johannes niet af. Wel geeft Hij een duidelijke uitleg over hoe het in zijn werk gaat.
Juist door een dienaar te zijn van anderen en jouw eigenbelang ondergeschikt te maken, ben je geschikt om te regeren in het Koninkrijk.

Er is plaats voor iedereen in Zijn Koninkrijk. En allemaal krijgen we een positie aangewezen die bij ons past. Een positie die God voor ons bepaald heeft. Mocht je er nog eens twijfelen of God ook plaats heeft voor jou, vraag het Hem! Ik weet zeker dat God jou wil laten voelen dat Hij er is en dat er ook plaats is voor jou. Ook jij bent geschikt om onderdeel te zijn van Zijn Koninkrijk!

Aan de slag!

Vraag jij je soms af of God er ook voor jou is? Vraag het Hem!

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap