Een met zout gezouten boodschap van Jezus

17

sep

Jacomien van Urk

Jezus maakt de principes van het Koninkrijk duidelijk. Dat doet Hij door een kind als voorbeeld te stellen, zieken te genezen, demonen uit te drijven en een kring van discipelen te vormen. En die discipelen onderwijst Hij in deze principes, zodat ze zich deze eigen kunnen maken en ernaar kunnen leven. Dat blijkt best nog wel een uitdaging te zijn. Een uitdaging waar zout aan te pas moeten komen. Wat dat betekent, vind je in de overdenking van vandaag!

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 9:38-50.

Johannes neemt het woord. Hij wijst Jezus erop dat er mensen zijn die demonen uitdrijven in de naam van Jezus, zonder dat ze volgelingen van Hem zijn. Jezus reageert op zijn opmerking en leert hem, en ons, drie belangrijke dingen.

1. Wees geen struikelblok voor de kleinen

En wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen werd.
– Markus 9:42 (HSV)

Jezus noemt het woord ‘struikelen’. In Mattheüs en Lukas heeft Hij het over ‘struikelblokken’. Een struikelblok is iets dat in de weg staat en waardoor je struikelt. Het kan je een pijnlijke val opleveren. Jezus vergelijkt mensen, die ‘kleinen in het geloof’ bekritiseren of verbieden om goed te doen in Jezus’ Naam, met struikelblokken. Dat is nogal scherp! Hij maakt hier heel duidelijk dat het niet aan ons is om voor rechter te spelen. Ook (of eigenlijk: juist) de kleinen die in Zijn Naam geloven, zal Hij belonen.

Wat kun jij hiervan leren? Hoe ga jij om met pasgelovigen?

2. De zonde moet er met wortel en al uit

Jezus gaat verder met Zijn onderwijs en noemt in de verzen 43-48 drie zintuigen. Hij gebruikt deze zintuigen als beeld van de zonde: ‘Als uw hand u doet struikelen (…) Als uw voet u doet struikelen (…) Als uw oog u doet struikelen (…)’

En het advies dat Hij daarna geeft is niet heel zachtzinnig: ‘Hak hem af of werp het uit.’

Wat wil Jezus ons leren met dit onderwijs? Bedoelt Hij dat we écht onze hand of voet eraf moeten hakken? Dat zou nogal wat zijn!

Met onze zintuigen kunnen we verleid worden om te zondigen. Om een struikelblok te zijn voor anderen. En wat moeten we met de wortel van de zonde doen? Afhakken en uitwerpen! Zodat het ons niet meer kan verleiden tot zonde. Zoals Jakobus zegt in hoofdstuk 1:15: ‘Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.’

Wat verleidt jou tot zonde? En hoe kan jij de wortel van deze zonde uit de grond van je hart trekken?

3. Een offer moet met zout gezouten worden

Het laatste gedeelte van Markus 9 is best een lastig stukje. Jezus spreekt hier over een offer met vuur gezouten en zout dat zoutloos is geworden. Wat zou Hij hiermee bedoelen? In Leviticus 2:13 kun je lezen dat elke offergave van de graanoffers met zout bereid moest worden. Er staat in deze tekst: ‘Het zout van het verbond van uw God mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden.’ Offers moesten dus gezouten worden. Daarna mocht het pas aangestoken worden met vuur.

Zout werkt zuiverend. En voor wie nog nooit in de Dode Zee heeft gedobberd: het prikt!

Jezus roept ons op om met zout gezouten te worden. Ons leven te laten zuiveren en als levend offer aan God te wijden. Paulus zegt in Romeinen 12:1 (HSV): ‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.’

God gaf de Israëlieten voorschriften voor hun offers. En zo geeft Hij ons vandaag voorschriften voor ons leven. Hoe we ons leven mogen inrichten tot Zijn eer. Als we bewust zonden aan de hand houden en een struikelblok zijn voor andere gelovigen, zijn we als een offer zonder zout.

Ben jij een levend offer voor God? En is jouw leven met zout gezouten?

Aan de slag!

Misschien vond je het wel een pittige overdenking vandaag en heb je meer vragen dan antwoorden. Ik kan me dat goed voorstellen. Ik denk de discipelen van Jezus ook! Het onderwijs in de Bijbel is niet altijd gemakkelijk. Het stelt ons soms erg lastige vragen.

Jezus laat ons niet alleen met die vragen. Hij is een Helper en Meester. Je mag vandaag naar Hem toe gaan en je zonden belijden. Hij is de Hemelse Tuinman die maar al te graag met jou samen de wortels van je zonden eruit trekt en zaadjes van goede vruchten plant!

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap