Heb jij ook inwendige strijd?

03

apr

Suzanne Verschoor

Oorlogen, ruzies, pesten… allemaal vormen van strijd die we met onze ogen kunnen zien. Maar er bestaat ook een andere vorm van strijd: eentje die we niet kunnen zien met onze ogen; een strijd die binnenin ons is. Inwendige strijd ga je ervaren zodra je kennis hebt van wat goed is in Gods ogen.

Paulus schrijft in Romeinen 7 over een ‘inwendige strijd’. Lees maar mee:

Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. (…) Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. (…) Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?
– Romeinen 7:15, 18-19, 22-24 (HSV)

De wet en de zonde

De wet is geestelijk, omdat de wet een uiting is van Gods heiligheid. De wet nauw volgen resulteert in het maken van goede keuzes in je leven. De zonde is het vlees. Maar let wel: het gaat hierbij om je ‘oude ik’. Niet je ‘nieuwe ik’, die door je geloof en doop in Jezus opnieuw is geboren door de Geest. Dat betekent niet dat je geen fouten maakt, maar wel dat je als christen bezig bent met het afleggen van je ‘oude ik’. 

Leven door de Geest betekent dat de Geest van God in jou woont en dat je je door Hem laat leiden. Wanneer je dit echt doet, zal je gaan leven vanuit de geestelijke wet en deze ook begrijpen.

Inwendige strijd

Romeinen 7:14-26 heeft in de HSV de titel ‘Inwendige strijd’. Het is de moeite waard om dit Bijbelgedeelte eens helemaal te lezen. En misschien daarna zelfs een tweede keer. Als je de zinnen hardop leest, voel je Paulus’ strijd en frustratie. Het is een onzichtbare strijd; een strijd die binnenin hem plaatsvindt. Een strijd tussen wat hij wíl doen en wat hij eigenlijk doet. Doordat we de wet kénnen, zijn we ons bewust geworden van goed en fout. Dit heeft tot gevolg dat we onze eigen daden afkeuren wanneer we anders doen dan wat goed is. Het vlees woont in ons en is de oorzaak van de zonde (vers 18).

Het willen is er wel, maar het lukt ons niet zelf (vers 19). Als mens hebben we verstand van goed en kwaad en van de wet van God, maar het vlees kent de wet van de zonde (vers 26). Voel je de tegenstrijdigheid die in ons heerst? De frustratie die dit kan opleveren? Voor mij is dit heel herkenbaar. Ik hoef er niet ver voor terug te kijken om tot de ontdekking te komen dat ik met regelmaat dingen doe die ik niet wil. Dingen waarvan ik weet dat het niet goed is.

Je hoeft het niet alleen te doen

Belangrijk vind ik wel om te benoemen dat we ‘het vlees’ niet als excuus kunnen gebruiken voor onze zonden. We dragen verantwoordelijkheid voor onze daden, aangezien we ook kennis hebben van wat zonde is en wat goed (de wet) is. Je inwendige strijd mag je aan Gods voeten neerleggen. Het allermooiste van Gods Geest is dat, doordat Hij in jou woont, jouw vlees niet meer sterker is.

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
– 1 Johannes 4:4 (HSV)

Je hoeft niet elke keer opnieuw te vragen of Gods Geest in jou wil wonen. Er is wel iets wat je (keer op keer) moet kiezen: dat je je door Gods Geest laat leiden. Vraag oprecht om vergeving en vraag om leiding om het goede te doen. Zodat uit jouw inwendige strijd het goede wint.

In de volgende overdenking gaan we in op de vrucht van de Geest en wat uit ‘het vlees’ komt. Een reminder voor ons om elke dag de juiste keuzes te maken, onder leiding van de Geest.

Aan de slag!

Bedenk waarin het ‘vlees’ de overhand had in jouw leven. Heb je spijt van bepaalde keuzes? Vraag God om vergeving en of je steeds meer mag leren de Geest leiding te geven in jouw leven.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap