Drie mooie aspecten van single zijn

02

apr

Nathanja

Voordat er ook maar iemand bestond op deze aarde, bestond het begrip ‘relatie’ al. Die relatie bestond uit de drie-eenheid van God, Jezus en de Heilige Geest. In Genesis is omschreven hoe wij geschapen zijn naar Gods evenbeeld. Het is dus niet zo gek dat het verlangen om in connectie te staan met anderen en relaties aan te gaan, zo diep in ons schuilt. Maar hoe ga je hiermee om in het single zijn?

Er zit goud in single zijn

Hoewel er meer relaties dan liefdesrelaties bestaan, is een liefdesrelatie wel een belangrijke. Denk maar eens aan het eerste random nummer dat in je opkomt. Grote kans dat dit over de liefde gaat. En als je op dit moment die liefde niet in je leven hebt, voelt het misschien alsof je iets mist. Toch zit er ook goud in het seizoen van single zijn!

Vandaag neem ik je mee in drie aspecten van single zijn. Dit doen we aan de hand van de tekst in Mattheüs 22:37-39: ‘Jezus zei tegen hem: U zult de Heere u God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ (HSV) 

1. Heb de Heere uw God lief…

In een prekenserie genaamd ‘relationship goals’ wordt de uitspraak gedaan dat jouw single zijn de belangrijkste periode is van een eventuele toekomstige relatie. De spreker zegt dat bijna alle huwelijksproblemen eigenlijk ‘singleness’ problemen zijn. En niet alleen in een mogelijke liefdesrelatie, maar eigenlijk in alle toekomstige relaties! 

Soms verwachten we dat als we onze gebroken zelf samenplaatsen met een ander gebroken persoon, al onze problemen zijn opgelost. Maar dat is niet de realiteit. De periode van single zijn is dé tijd om jezelf te leren kennen. Het is ook de tijd om te investeren in jouw relatie met God. Want hoewel we altijd ‘gebroken’ mensen zullen blijven, kunnen we God wel de mogelijkheid en de tijd geven om ons meer naar Zijn evenbeeld te vormen, voor we ons samenvoegen met een ander.
Het is de tijd om nog geen rekening te hoeven houden met de verwachtingen van een ander. Je mag ontdekken hoe God jou geschapen heeft. Je mag de focus leggen op het ontdekken van je sterktes en zwaktes. En je mag stappen zetten in de richting waarin God je leidt.

Hoe meer jij vrede hebt met wie je bent, hoe fijner het is voor mensen om zich met jou te omringen. Hoe beter jij weet waar jouw krachten en talenten liggen, hoe minder je het gevoel hebt dat je jezelf moet bewijzen. En hoe duidelijker het voor je is hoe God naar jou kijkt en jou bevestigt, hoe minder je deze bevestiging zal zoeken bij iemand anders. Want hoe mooi die persoon ook kan zijn, hij kan jouw verlangen nooit zo vullen als dat God dit kan. Heb God lief!

2. …en je naaste…

In jouw singleness heb je ook de kans om te investeren in duurzame relaties met anderen. Je kunt leren hoe je goed kunt communiceren, hoe je de ander zich geliefd laat voelen of hoe je feedback ontvangt en geeft. Maak gebruik van deze periode om sterke vriendschappen op te bouwen en om gevormd te worden door prachtige vriendinnen of familie. De Bijbel benadrukt keer op keer het belang van gemeenschap en dat we elkaar nodig hebben. In Spreuken 27:17-18 staat: ‘Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens’ (NBV). Leer je naaste liefhebben!

3. …als jezelf

Belangrijke bouwstenen in gezonde relaties zijn bijvoorbeeld goede communicatie, eerlijkheid en vertrouwen. Deze stenen moeten geplaatst worden op een sterk fundament. In een relatie bestaat dat fundament uit jezelf, je partner én God. Het vraagt geduld, maar de periode dat je vrijgezel bent kan je perfect de tijd geven om samen met God te ontdekken hoe het zit met het fundament van jouw hart. 

Zijn er dingen uit het verleden waar nog heling voor nodig is? Zijn er gebieden in het heden waar God je uitnodigt om dieper te gaan met Hem? We lijken soms wel geprogrammeerd te zijn om alsmaar het volgende seizoen binnen te willen treden. Maar hoe waardevol is het, als we dankbaarheid vinden in het huidige moment? Voor je het weet loop je wél die ene tegen het lijf en zal je dit seizoen van single zijn niet meer terugkrijgen. Maak er het mooiste van! En voor de duidelijkheid: niemand is perfect. Dat is zeker niet de voorwaarde voordat je een gezonde relatie in kunt stappen. Maar we mogen er wel naar streven om meer en meer op Jezus te lijken. Zo kun je zeker vast het een en ander uit de weg werken! Leer jezelf lief te hebben!

Aan de slag!

De kanttekening is dat God jouw verlangens kent en hier vol compassie mee omgaat. Als je het verlangen naar een relatie hebt, maar het is tot op heden niet vervuld, dan is vanmorgen ook een uitnodiging om deze gevoelens voor Zijn troon te brengen en Hem je verlangen te laten vervullen met Zijn liefde. 

Bron: Prekenserie ‘relationship goals’ van Michael Todd, transformation church.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap