De Geest en het vlees

04

apr

Suzanne Verschoor

In de vorige overdenking lazen we over de inwendige strijd die je kunt ervaren tussen de Geest en het vlees. De wet en de zonde. Eigenlijk een strijd tussen goed en kwaad. Vandaag wil ik met je kijken naar wat er dan voortkomt uit het vlees, en wat uit de Geest. Hierover lezen we meer in de brief van Paulus aan de Galaten.

Het vlees

Save the best for last: we beginnen met het vlees, zodat we met het goede nieuws deze overdenking kunnen eindigen.

Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

– Galaten 5:17-21 (HSV)

In Galaten 5:17 lezen we, net als in Romeinen 7, dat we door het vlees niet doen wat we eigenlijk zouden willen. Omdat het vlees precies het tegenovergestelde begeert als de Geest. Maar, gelukkig lezen we dat het vlees niet wint als we ons door de Geest laten leiden (vers 18).

Als je de opsomming leest van wat uit het vlees komt, kun je dan stellen dat je dit soort dingen niet meer doet? Ik denk dat niemand kan zeggen dat hij niets van dit al doet.

Niet meer onder de wet?

Nu vind ik het ingewikkeld worden. In Romeinen werd de wet met de Geest vergeleken, en dan staat er in Galaten 5:18 dat we door de leiding van de Geest niet onder de wet staan. 

De wet staat voor het heilige van God: het laat zien welke dingen we niet moeten doen, zodat we een heilig leven kunnen leiden. Maar de praktijk liet wat te wensen over; we overtraden de wet. Hierdoor raakten we verwijderd van God en waren we als ‘slaven’ voor de wet. De wet zelf is dus goed, maar door onze zondige natuur komen we in een inwendige strijd; we weten wat goed is, maar doen vaak iets anders. Door de komst van Jezus Christus mogen we leven vanuit genade. Wij zijn vrijgekocht door Zijn bloed. Het gevolg is dat de Geest in ons kan wonen en we vanaf dat punt geleid kunnen worden door de Geest.

De vrucht van de Geest

De Bijbeltekst over de vrucht van de Geest staat regelmatig op posters of er wordt over gezongen in liedjes. Misschien ken jij de tekst ook al wel. Toch wil ik hem samen lezen, want het is te mooi om over te slaan:

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.
– Galaten 5:22-23 (HSV)

Dit hoef je niet allemaal zelf te kunnen, dat zou leiden tot frustratie. Maar als je geleid wordt door de Geest, draag je Zijn vrucht uit. In Galaten 5:14 staat de samenvatting van de wet: ‘Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ (HSV) 

De wet keert zich niet tegen de vrucht van de Geest (vers 23). Je mag vanuit de vrucht van de Geest je naaste liefhebben. De inwendige strijd tussen vlees en Geest stopt zodra Jezus terugkomt. In Gods Koninkrijk kennen we alleen nog maar de vrucht van de Geest. Alle pijnlijke dingen die uit het vlees voortkomen zijn er dan niet meer. Tot die tijd mag je vanuit genade elke keer opnieuw vergeving vragen en met een pure wil de Geest vragen om je te leiden op de juiste weg.

Tot slot wil ik je aanmoedigen met een tekst uit Galaten 5:25. Hopelijk helpt het je bij het wandelen met Hem: ‘Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.’ (HSV)

Aan de slag! 

Van jongs af aan groeide ik op met kennis over God en over de Vader en de Zoon, Jezus. De Heilige Geest was meestal op de achtergrond en ik had nooit door hoe belangrijk Hij is. Ik dacht dat Hij meer een ‘hulp’ was van God, maar besefte niet dat Hij bij de drie-eenheid hoort en wat dat betekent. Na jarenlang de Geest als ‘extra’ te hebben gezien, kwam ik door een studie steeds meer tot de ontdekking dat de Geest net zo belangrijk is als de Vader en Jezus. Hij was er zelfs al vanaf het begin! Deze ontdekking verrijkt mijn geestelijke leven. Daarom wil ik je aansporen om je ook te verdiepen in de Geest. Lees boeken, luister podcasts. Start een studiegroepje. 

Enkele tips: 

  • Volg in een groepje de Bijbelstudie ‘Boven jezelf uit’ van Beth Moore 
  • Luister de podcast van Bij Jorieke – met Nieske Selles over de Heilige Geest 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap