Heb jij een leerzame geest? Wat God hierdoor tot stand kan brengen

08

mei

Mandy

Heb jij een leerzame geest? Laat jij je door God gemakkelijk op andere gedachten brengen, ook als het buiten je comfortzone ligt? Of ben je hardleers en laat je de Heilige Geest jou niet zomaar veranderen? Vandaag lezen we over Petrus, die een grote verandering in de verspreiding van het Evangelie teweegbracht doordat hij zijn hart en handen openstelde en bereid was met zijn leerzame geest naar God te luisteren. 

De volgende dag kwamen de drie mannen in de buurt van de stad. Op dat moment was Petrus op het dak aan het bidden. Het was ongeveer twaalf uur ‘s middags. Hij kreeg honger en wilde graag eten. Terwijl het eten voor hem werd klaargemaakt, zag hij iets vreemds gebeuren. Het leek alsof de hemel openging. En er kwam iets uit de hemel naar beneden. Het leek op een groot tafellaken dat aan de vier hoeken naar beneden gelaten werd. Er zaten allerlei dieren in: grote dieren, kleine kruipende dieren en vogels. En een stem zei tegen hem: “Kom Petrus, slacht en eet!” Maar Petrus zei: “Nee, echt niet, Heer! Ik heb nog nooit iets gegeten wat niet heilig of niet rein is.” Voor de tweede keer sprak de stem en zei: “Als God van iets gezegd heeft dat het rein is, mag jij niet zeggen dat het onrein is!” Dit gebeurde drie keer. Daarna werd het kleed weer opgetrokken, de hemel in.
– Handelingen 10: 9-16 (BasisBijbel) 

Petrus’ leerzame geest zet zich open voor God 

Een stukje context: tot dit moment werden Joden en heidenen als strikt gescheiden groepen gezien en het Evangelie werd dan ook niet aan deze laatste groep verkondigd. Na een gesprek met de centurio Cornelius ontdekt Petrus dat zijn visioen een metafoor was.  

Petrus antwoordde: “Ik zie dat God inderdaad geen verschil maakt tussen de mensen van verschillende volken. Maar Hij houdt van iedereen die Hem aanbidt en die wil leven zoals Hij het wil. Dat is ook het goede nieuws dat Hij naar Israël heeft gebracht: dat er vrede is door Jezus Christus. Jezus is de Heer van alle mensen. 
– Handelingen 10: 34-36 (BasisBijbel) 

Er vindt hier, naar aanleiding van Petrus’ ontmoeting met God, een grote omschakeling plaats. Het speelveld wordt compleet opengetrokken. Oók heidenen moeten over Jezus horen; God wil iedereen erbij hebben. Dat is niet niks voor een groep Joden die altijd strikt volgens de Joodse wetten heeft geleefd. Dit blijkt ook wel uit de oorspronkelijke reactie van de andere apostelen wanneer ze horen dat Petrus met niet-Joden gegeten heeft (Handelingen 11:1-3). Na diens uitleg zijn ook zij echter overtuigd: Gods woord moet naar alle volken.  

Wat een groots moment is dit! En Petrus’ leerzame geest maakte het als het ware mogelijk. Wat als Hij niet zo bereid was om onderwezen te worden? Om van mening te veranderen? Niet open stond voor wat God hem te vertellen had, maar vooral vasthield aan wat hij tot dat moment voor waarheid aannam?  

Petrus’ leerzame geest heeft grote gevolgen voor ons 

Mogelijk had het grote gevolgen voor ons, de heidenen, gehad.  

Ik hoor je denken: Gods plan wordt hoe dan ook uitgevoerd, ongeacht of één iemand wel of niet meewerkt. Agreed! Maar het feit dat Petrus God hier niks in de weg legt maakt het een stuk gemakkelijker en het heeft dan ook een hoop gelovigen uit zijn tijd gered.  

Wat Petrus hier laat zien – een leerzame geest – is van levensbelang. Ik vraag me af hoe vaak ik zo’n zelfde geest heb. Hoe vaak ik me openstel voor nieuwe ideeën. Nieuwe manieren van het uiten van geloof of misschien zelfs wel nieuwe inzichten vanuit de Bijbel. Hoe vaak schuif ik iets aan de kant, omdat het niet strookt met wat ik ‘tot nu toe gewend ben’? Hoe vaak heb ik m’n handen gebald, terwijl ik ze eigenlijk open moest doen?  

En hoe zit het met jou? Herken jij jezelf hierin? Of zie jij jezelf in de manier waarop Petrus te werk gaat: met een leerzame geest, openstaand voor de Geest? De Heilige Geest leidt ons, daar mogen we op vertrouwen. In hoeverre sta je daarvoor open?  

Natuurlijk is er een verschil tussen Petrus en ons. In bijbelse tijden was God nog niet klaar met het schrijven van de Bijbel, en wij hebben het complete boek in handen. God spreekt tot ons door zijn Woord en kan zichzelf nooit tegenspreken. Het gaat dus wel íets anders in zijn werk dan vroeger. Maar toch blijft staan: in hoeverre wil jij je laten leiden door Gods Geest? 

Aan de slag met jouw leerzame geest! 

Goed, en nu praktisch. Hoe weet je, als je iets nieuws denkt te leren, dat het ‘klopt’? Dat het in lijn is met Gods wens en Woord? Dat toets je op een aantal manieren:  

– Je leest de Bijbel erop na. God openbaart zich door zijn Woord en spreekt zichzelf nooit tegen! 
– Bid om bevestiging. 
– Je deelt het met andere, volwassen en wijze gelovigen en vraagt wat zij ervan denken. 
– Je neemt er de tijd voor om duidelijkheid te krijgen. 

Ik heb God nog nooit zo letterlijk horen spreken als Petrus hier ervoer. Daarom is het belangrijk dat we de tijd nemen om te toetsen of wat wij denken te horen waar is en dat we niet zomaar aannemen dat alles van God komt. Het begint met je leerzame geest en de houding van je hart. Stel jezelf bij het ontdekken en toetsen steeds de vraag: is wat ik hoor tot glorie van God en strookt het met zijn Woord? Dan kom je, dat geloof ik, vanzelf tot de juiste conclusie! 

Deel deze overdenking

  1. Joan schreef:

    Dank voor dit mooie, leerzame blog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap