‘Hallo, wie is daar?’ – 4 tips om Gods stem te verstaan

26

jul

Nienke Alblas

‘Hallo, met wie spreek ik?,’ zeg ik terwijl ik mijn telefoon opneem. ‘Hoi! Met mij!’ Ik herken de stem van mijn vader. ‘Hi, pap.’ Als mijn vader mij belt, of een andere bekende, hoeft hij niet te zeggen wie hij is. Alleen al aan zijn stem kun je herkennen dat hij spreekt. Vervolgens had ik het misschien ook kunnen doen aan de context van het verhaal wat zou volgen of aan een latere herinnering die hij zou geven: ‘Hier heb ik je gisteren over gebeld, weet je nog?’ Gods stem verstaan kan soms heel moeilijk lijken. We hebben soms daarom zelfs het idee dat Hij niet spreekt. Dit is geen ongewoon verschijnsel. Samuël had ook moeite met Gods stem verstaan. Zelfs Eli had eerst niet door dat God de jongen riep. Hoe kunnen wij weten dat het God is die ons roept? Uit het verhaal van Samuël kunnen wij 4 tips halen om misschien wel vaker Gods stem te verstaan. 

De jonge Samuël diende dus de HEER, onder de hoede van Eli Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuël lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De Godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de HEER Samuël. ‘Ja,’ antwoordde Samuël. Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuël weer lag te slapen, riep de HEER hem opnieuw. Samuël stond op ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ Samuël had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich nog niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de HEER Samuël, voor de derde keer. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuël: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuël legde zich weer te slapen en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuël! Samuël!’ En Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 
– 1 Samuël 3: 1-10 (NBV).  

1. Het kan zijn dat God een periode niet veel lijkt te spreken, maar Hij blijft trouw

Laten we eerst kijken naar de beginsituatie. Het is een donkere tijd. Niet alleen is het letterlijk nacht, is de lamp bijna uitgedoofd en kan Eli haast niet meer zien. Ook is het een tijd waarin het volk van Israël weinig lijkt te horen van God. Toch leeft Samuël letterlijk dichtbij God. Ondanks dat Israël al tijden weinig had gehoord, bleef God trouw. Hij sprak, ondanks dat niemand het verwachtte. Zo kan het zijn dat je door een donkere periode gaat. Blijf dan net als Samuël dicht bij Gods heiligdom en hou de Godslamp in je leven brandend. 

2. Wij herkennen Gods stem, wanneer wij Hem kennen

Echter heeft hij God nog niet persoonlijk ontmoet. Hij kent zijn stem nog niet. Hij gaat naar de persoon die hij dient. Net als dat ik de stem van mijn vader herken als hij mij opbelt, omdat ik mijn vader ken, denk ik ook dat we de stem van onze Vader mogen herkennen als onze Vader ons roept. Jezus zegt hier het volgende over:  

‘De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij als zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.’  
– Johannes 10: 3-4 (NBV).

Wanneer wij Gods stem door de Bijbel leren kennen, geloof ik dat we zijn stem mogen volgen. En wanneer we dat doen, dan gaat Hij voor ons uit. Dit zien we ook bij Samuël als het verhaal verdergaat. Wanneer hij luistert, leidt God hem. Samuël ontvangt de belofte dat hij koning zal worden, maar hij moet nog even wachten. Het is, geloof ik, dus niet zo dat alles meteen makkelijk zal zijn wanneer we Gods stem verstaan, maar we mogen erop vertrouwen dat Hij als een herder voor zijn schapen uitloopt en hen zo zal leiden en beschermen. 

3. De kracht van herhaling

Soms dan hoor ik een lied drie keer in een korte tijd, of wordt er op verschillende plekken gesproken en geschreven over eenzelfde stuk tekst uit de Bijbel. Wanneer dit zo is, vind ik het opvallend genoeg om er nog eens beter naar te luisteren. Ik keer me dan tot God in gebed en vraag hem: ‘Heer, wat wilt u tot mij spreken?’ Of ‘Spreek Heer, ik luister.’ Soms heeft het stuk dan betrekking op mijn eigen situatie, of kan ik iemand anders ermee bemoedigen. Het kan een mooie manier zijn om uit te stappen in je geloof. Hou je ogen en oren open, want misschien probeert God je wel meerdere keren te roepen. 

4. Verzamel mensen om je heen die je op God wijzen

Misschien had Samuël wel nooit begrepen dat het God was die hem probeerde te roepen, als Eli hem hier niet op had gewezen. Samuël kende God nog niet, maar Eli kende Hem al wel. Ook Eli had moeite met het Gods stem verstaan, maar uiteindelijk wees hij Samuël op de mogelijkheid dat de Heer misschien tot hem wilde spreken. Zo hebben we allemaal een Eli nodig in ons leven. Én zo mogen wij misschien ook Eli’s zijn voor anderen in onze omgeving. 

Aan de slag! 

Let vandaag eens op of het je misschien opvalt dat iets meerdere keren terugkomt. En bid steeds het volgende zinnetje: ‘Spreek Heer, uw dienaar luistert.’ 

Sta vervolgens stil bij wat God tegen je zou willen zeggen. Luister. 

Naar een interview met Kari Jobe, wat je hier kunt naluisteren.

Deel deze overdenking

 1. Henrike schreef:

  Mooi stukje Nienke. Dat er toch weer lessen zitten in een bekend bijbelgedeelte, bijzonder.

  Alleen een dingetje: Samuël wordt beloofd dat hij koning wordt?! Dat staat er volgens mij niet, want Samuël wordt geen koning.

 2. Hannie schreef:

  Mooie overdenking. Ik weet alleen niet of Gods stem verstaan zoals dat in het interview bij Bethel Church naar voren komt en wordt uitgelicht, Bijbels is. (Waar dit interview is gedaan)
  Het onderwijs bij Bethel staat voor mij niet voor het beter leren kennen van de God van de Bijbel.
  Het is allemaal wel indrukwekkend om aan te horen natuurlijk. Maar ik wil niet het risico nemen me te laten misleiden door false leringen.

  Blessings en je schrijft heel prettig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap