Gratis moed voor kleingelovigen!

19

mei

Iona van den Dries

Misschien heb je ooit de zee gezien als er een stevige wind staat of door de stortregen gereden met de fiets of auto. De natuur kan overweldigend sterk zijn! Het is dan ook niet zo gek dat Jezus’ discipelen bang worden als hun boot op het meer heen en weer wordt geslingerd. Toch is Jezus’ reactie geen verontschuldiging voor het feit dat Hij lag te slapen, of een opmerking dat het inderdaad wel echt een flinke storm is. In plaats daarvan vraagt Hij: “Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?” (Matteüs 8:26 NBV). De reactie van de discipelen is heel menselijk en begrijpelijk, maar Jezus laat een ongewone reactie zien op de storm. Wat kan zijn vraag ons leren over moed?

Kleingelovigen

In de bijbeltekst staat niet dat er gewoon een storm opstak, maar het volgende:

Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep.
– Matteüs 8:23-24 (NBV)

Het is dus niet zomaar een storm die opbouwt, maar een moment waarop het water plotseling flink begint te kolken. En zelfs dusdanig dat de boot al bijna vergaat. Onder de discipelen waren ook redelijk wat ervaren vissers, die het een en ander wisten van varen, wel wat gewend waren, en misschien wel konden zien wanneer het weer weinig goeds beloofde. Maar tóch maken de discipelen Jezus wakker. Er staat dan ook:

Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Heer, red ons toch, we vergaan!’
– Matteüs 8:25 (NBV)

Uit dit stuk spreekt de angst van de discipelen: ze vragen niet, maar roepen. Ze zijn ervan overtuigd dat ze zullen vergaan, tenzij Jezus hen redt! Is het dan raar dat Jezus zich afvraagt waarom ze zo weinig moed hebben? Het is duidelijk dat ze geloven dat Jezus hen zal redden. Maar, als je er over nadenkt, zouden ze dan niet minder bang zijn geweest als ze dat écht geloofden? Dachten ze echt dat Jezus hen zou laten vergaan als ze het niet vroegen? Desondanks spreekt Jezus de wind en het water bestraffend toe en het meer komt tot rust (Matteüs 8:26).

Wie is dat toch?

“Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?” Hoe zou Jezus dit gezegd hebben? Teleurgesteld, verwonderd, ontroerd? Misschien wel een combinatie van al deze dingen. Één ding lees ik wel in dit verhaal en dat is hoeveel Hij om zijn leerlingen geeft. Hij had ze over zijn uitspraak kunnen laten nadenken en gewoon weer kunnen gaan slapen, maar dat is niet wat Hij doet, want Hij ziet dat zijn leerlingen Hem nodig hebben. Hij maakt een einde aan de storm! Dan staat er:

De mensen zeiden vol verbazing: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?’
– Matteüs 8:27 (NBV)

Dit brengt me even terug bij de context van dit verhaal. We vragen ons misschien af hoe mensen bang kunnen zijn wanneer Jezus letterlijk naast hen staat, maar de mensen om Jezus heen waren op dat moment nog aan het leren wie Hij was! De profetieën die ze zo lang hadden gehoord, gingen voor hun ogen in vervulling! Dat is heel wat anders dan achteraf te lezen over wie Jezus is. Tegelijk mogen ook wij nu Hem persoonlijk leren kennen. Er valt nog zoveel van Hem te leren! En hoe goed we de verhalen ook kennen, op sommige dagen bevinden we ons plots in die boot en roepen we het uit naar Jezus om ons te redden. Dat is het wonderlijke van onze relatie met Hem!

Moedig

We hebben ook iets gekregen om ons moed te geven: de Heilige Geest.

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
– 2 Timoteüs 1:7 (NBV)

Interessant is, dat tegenover lafhartigheid, wat normaal het tegenovergestelde is van moed, er drie dingen worden gesteld: kracht, liefde en bezonnenheid. Moed is dan wellicht niet zomaar een gevoel, een onafhankelijk eigenschap die iemand heeft, maar een eigenschap die voortkomt uit de kracht, liefde en bezonnenheid (dit laatste kun je ook lezen als bedachtzaamheid of doordachtheid) die de Heilige Geest geeft. Door die dingen te geven, kan Hij ons dan wellicht moed geven! Met hulp van de Heilige Geest kun je moedig zijn in je vertrouwen op Jezus middenin de storm.

Aan de slag!

Is er iets in je leven waar je moed voor nodig hebt? Een stap die je wilt zetten, een beslissing die je moet maken, iets wat eraan komt, maar waar je bang voor bent? Bid vandaag om moed daarvoor en denk na over hoe Gods kracht, liefde en bedachtzaamheid jou moed kunnen geven.

Deel deze overdenking

  1. Lucas van Dijk schreef:

    fantastisch!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap