Goede Vrijdag: Jezus dacht aan de vreugde die voor Hem lag

14

apr

Gastblogger

In 2009 keek ik voor het eerst, samen met mijn man, de film the Passion of the Christ. Ik herinner me nog goed het moment dat in de film de martelingen begonnen. Ik kon er eigenlijk niet naar kijken. Ik werd er raar van in mijn buik, “blijf van mijn Jezus af!” dacht ik. “Doe Hem dat toch niet aan!” De tranen stroomden over mijn wangen. Ik vond het vreselijk om zo te zien dat Jezus, de man van wie ik was gaan houden, zo gemarteld werd en uiteindelijk stierf aan het kruis. Mijn man zag mijn tranen en sloeg zijn arm om me heen, wat heel bijzonder was omdat hij niet gelooft. Het was alsof Jezus sprak: “Je weet het toch, Ik deed dit voor jou! Juist hierom ben je van Mij gaan houden. Je mag juist vreugde ervaren in wat Ik voor jou gedaan heb.”

Het is waar, ik ben van Jezus gaan houden omdat Hij eerst van mij hield. Omdat Jezus mij liet zien dat ik zoveel waard was dat Hij zijn leven voor mij over had. Jezus heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet. Het was Zijn liefde voor ons die tot het uiterste is gegaan. Liefde tot in de dood, tot Hij Zijn laatste woorden uitsprak “Het is volbracht.” Zijn hoofd boog en Hij gaf de geest.

Ik zou jullie op deze Goede vrijdag mee kunnen nemen naar de laatste uren van Jezus’ leven. De momenten dat Hij doodsangst heeft gekend en daarbij geen steun van Zijn vrienden vond, gevangen werd genomen, verraden en opnieuw alleen gelaten werd door Zijn vrienden. Hoe Hij mishandeld werd, gegeseld. Hoe Hij een doornenkroon op zijn hoofd kreeg en bespot werd. Met een kapot geslagen rug Zijn eigen kruis moest dragen tot aan de plek waar Hij uiteindelijk gekruisigd zou worden. Ik zou jullie mee kunnen nemen naar al deze verschrikkelijke dingen die al in het Oude Testament voorzegd waren (o.a. Jesaja 53) en ruim 2000 jaar geleden zijn uitgekomen. Het is goed om daar bij stil te staan, het geeft mij persoonlijk het besef hoe kostbaar Jezus’ offer geweest is voor mij. Het maakt dat ik nederig, maar ook zo ontzettend dankbaar neerkniel bij het kruis. Maar het kon mij, vooral in het begin van mijn bekering, ook zo’n verdrietig gevoel geven. Dan leek het net alsof ik bleef hangen in de sombere gedachten van de dood. Terwijl, na alle pijnlijke momenten die geprofeteerd waren over het lijden en sterven van Jezus, we in Jesaja 53:11 ineens het volgende kunnen lezen:

“En nadat Hij zo vreselijk heeft geleden, zal Hij ervan genieten dat Gods plan werkelijkheid is geworden. “

De basisbijbel gebruikt het woord “genieten”, dat klinkt misschien wat raar, in andere vertalingen gebruiken ze dan ook het woord “verzadiging”. Het Hebreeuwse woord is “saba”, wat ook vertaald kan worden met een voldaan of tevreden gevoel. Jezus wist dat Zijn lijden niet voor niks was. Hij leed, maar wist dat het Hem tot verzadiging zou zijn. Jezus wist dat Hij voor dit moment gekomen was en ook wat het resultaat daarvan zou zijn: dat wij kinderen van God konden worden en als bruid voor Hem zouden zijn. Jezus keek verder dan de omstandigheden op dat moment. Daarnaast was het ook Jezus’ diepste verlangen om de wil van de Vader te doen.

“Vol vreugde volbreng ik U wil” (psalm 40:9a GNB)

Daarnaast was het verlangen van de Vader dat wij weer verzoend zouden zijn met Hem, en dat God de Vader Zijn Zoon weer kon verhogen.

In Hebr.12:2 van de NBV-vertaling lezen we:

 “(…) denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.”

Ik wil dan ook niet blijven hangen in de gedachten van de dood, maar net als Jezus verder kijken naar de vreugde die voor Hem lag. Het gaf Hem vreugde om de wil van de Vader te volbrengen. Het gaf Hem vreugde om de uitwerking van Zijn volbrachte werk in het leven van jou en mij te kunnen zien. Het is Zijn vreugde om te zien dat jij door het aanvaarden van Zijn offer vergeving hebt ontvangen, dat je verlost bent van de aanklacht, gereinigd bent, genezing mag ontvangen, bevrijd bent, verzoend bent met God en daardoor een koningsdochter bent. Hij vindt in jou weer een bron van blijdschap (Spr. 8:31b) en schenkt jou een heel nieuw leven. Het gaf Hem vreugde dat Hij weer terug zou gaan naar de Vader en verheerlijkt en verhoogd zou worden.

En het geeft Onze Vader en Jezus vreugde als wij Hem aanbidden door de Heilige Geest die in ons woont en ons één maakt met de Vader en de Zoon (Joh 17:21). Wij mogen naast vol ontzag en dankbaarheid met (grote) vreugde terugdenken aan wat Jezus voor ons gedaan heeft, en Hem de eer en glorie geven die Hij toe komt. Laat we vol vreugde zijn, want Hij is tenslotte niet dood gebleven, HIJ LEEFT en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij wacht op het moment dat de tijd klaar is om Zijn stralende bruid op te halen.

Hoe ga jij om met omstandigheden in tijden dat je het moeilijk hebt, te maken hebt met pijn, verdriet of lijden? Het leven valt soms ook niet mee. De schrijver van de Hebreeënbrief wil ons dan ook aanmoedigen om naar Jezus te blijven kijken als wij het moeilijk hebben. Hij is onze Leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij moedigt ons aan om alleen aan Hem te denken. Jezus heeft het verdragen dat de mensen niet naar Hem wilden luisteren en Hem zelfs hebben gedood. Als wij daaraan denken, zullen wij niet moe worden en niet opgeven! (Hebr.12:2-3)

We moeten niet naar de omstandigheden kijken maar naar Jezus, en zien welk lijden Hij doorstaan heeft om jou Zijn vreugde te geven. Jezus is onze vreugde in tijden dat wij het moeilijk hebben. Geloof dat er altijd hoop is!

Paulus, die zelf ook goed weet wat lijden is, schrijft in Rom.8:18 (HTB)

Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien.”

Zie net als Jezus (en Johannes) op de vreugde en hoop die voor je liggen:

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer. En ik (Johannes) zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze zag er uit als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen: “Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij.” En Hij die op de troon zit, zei: “Ik maak alles nieuw!” Tegen mij zei Hij: “Schrijf dit op. Want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat Ik heb gezegd.”

Verder zei Hij: “Het is voorbij! IK BEN de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. De mensen die dorst hebben, zal Ik te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Ze hoeven er niets voor te betalen. Iedereen die volhoudt tot het einde zal zijn hele erfenis krijgen. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn zoon zijn.” (Opb.21:1-7)


Aan de slag!

 • Welke gevoelens roept Goede vrijdag bij jou op?
 • Lukt het jou om in tijden van moeite toch te kijken naar de vreugde die voor je ligt? Zo nee, wat belemmert jou?
 • Met welke zonde, pijn of moeite “worstel” jij (nog)? Leg het vandaag nog bij het kruis. Ontvang er vreugde voor in de plaats.

Bid je mee?

Heere Jezus, dank U wel voor Uw offer aan het kruis. Dat U zich niet liet afschrikken, maar bereid was de weg te gaan. U zag de vreugde die voor U lag. U zag mij! Door Uw offer ben ik rechtvaardig, rein en heilig verklaard en verzoend met de Vader. U heeft mij een heel nieuw leven gegeven, een leven in relatie met U. Dat is mij zoveel waard Heere Jezus! U bent de bron van mijn leven. Ik kies er vandaag voor om mijn ogen gericht te houden op U. U bent mijn voorbeeld, Heer Jezus. Ik wil net als U de vreugde zien die voor mij ligt. En ik dank U dat U in alles kan mee voelen, omdat U ook zo geleden heeft, en U mij in het lijden nooit zal verlaten. Ik mag uitzien naar het moment dat ik U voor eeuwig in de ogen mag kijken, en U mag kennen zoals U mij kent. Ik prijs Uw grote naam, de naam van Jezus Christus, AMEN.

Luister ook nog even naar het onderstaande lied.

Deel deze overdenking

 1. Femke schreef:

  Ja dit is Pasen! Thanks voor het delen van deze wijsheid en liefde! Ik ga dansend deze dag door en denk aan Jezus ❤

  • carola schreef:

   Heerlijk Femke, het is ondertussen al weer een dag later maar ik hoop dat je ook vandaag heerlijk dansend de dag door gaat! En zo heerlijk Jezus is de beste danspartner ooit! Hij leid ons over dansvloer. ? gezegende Paasdagen!

 2. Mirjam schreef:

  Dank voor je bemoedigende woorden, Carola!
  Wat een zegen te weten dat we nooit alleen zijn, dat Hij erbij is en dat er ooit een dag gaat komen dat we voor eeuwig bij Hem mogen wonen.
  Hallelujah!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap