Goed genoeg voor God

13

okt

Renske Tijhof

‘Ben ik wel goed genoeg voor God?’ Dat is iets wat je je misschien afvraagt. ‘God is perfect, ik verre van.’ Ja, dat klopt. Het is daarom ook geen gekke vraag, of je wel goed genoeg bent voor God. Wanneer ik hier over nadenk, blijft het lastig. Wij mensen blijven verkeerde dingen doen. Natuurlijk kunnen we steeds meer leven zoals God dat van ons vraagt, laat dat je doel zijn, maar perfectie is hierin niet te bereiken. En tóch is het oké, wij zijn goed genoeg voor God.

Soms moet iemand je daar even aan herinneren. Voor mij doet Kees Kraayenoord dat met het lied ‘God of the moon and stars’. Hieronder een vertaling.

God van de maan en de sterren,
God van de homo- en singlebars,
God van de fragiele harten die we zijn, ik kom tot U.
God van ons verleden, God van de toekomst die zal zijn,
Wat zult U van me maken, ik kom tot U.

God van het zachtmoedige en milde,
God van het roekeloze en de wilde,
God van het onverzoende, ik kom tot U.
God van ons leven en onze dood,
God van onze niet vertelde geheimen,
God van onze adem, ik kom tot U.

God van de rijken en de armen,
God van de prinses en de hoer,
God van de altijd open deur, ik kom tot U.
God van het ongeboren kind,
God van het zuivere en onbedoelde,
God van de pooier en de pedofiel, ik kom tot U.

God van de oorlog en de vrede,
God van de junk en de priester,
God van de grootste en de minste, ik kom tot U.
God van de weigeraar,
God van de gevangene en de vrije,
God van onze twijfels en zekerheden, ik kom tot U.

God van onze blijdschap en ons treuren,
God van de advocaat en de dief,
God van ons vertrouwen en ons ongeloof, ik kom tot U.
God van de wonden die we dragen,
God van de diepste dromen die we delen,
God van ons onuitgesproken gebed, ik kom tot U.

God van een wereld die verloren is,
God van het eenzame kruis,
God die naar ons is gekomen, ik kom tot U.

Ik wilde de tekst van het lied graag helemaal aan jullie laten lezen, omdat dit er bij mij voor zorgt dat het extra binnenkomt. God is een God van en vóór iedereen. Een God die naar ons toegekomen is – of je nu advocaat bent of dief. Junk of priester. Zachtmoedig en mild of roekeloos en wild.

Misschien ben je hier wel een beetje sceptisch over. Er worden in dit lied best wel extreme voorbeelden genoemd. Is God echt een God van pooiers en pedofielen?

Lastige vraag. Want ja, God is een God van iedereen. God wil een God van iedereen zijn. Maar nee, God keurt niet ieders gedrag goed. God baalt van zonden die wij doen. En dat is nog zacht uitgedrukt, want God háát zonde.

Maar, ben je dan goed genoeg als zondaar? Dat is een lastige paradox. En daarom is het zinnetje ‘Ik kom tot U’ zo belangrijk in dit lied. Ik geloof dat God een God voor iedereen kan en wil zijn, maar dat het wel nodig is om bij Hem te komen. Om uit te spreken: “God, hier ben ik. Met al mijn zonden, al mijn fouten. Ik besef dat ik lang niet altijd leef zoals U dat van mij vraagt. Ik weet dat ik van mezelf nooit goed genoeg kan zijn, maar ik weet ook dat U mij wilt vergeven. Dat ik in U goed genoeg ben. Ik kom tot U.”

Ik wil dit graag koppelen aan het verhaal van Zacheüs. Een zondaar, die wist wat hij verkeerd deed en bij Jezus kwam.

“Jezus kwam Jericho binnen en liep door de stad. Daar woonde Zacheüs, het hoofd van de belasting-ontvangers. Hij was heel rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want hij was klein en er waren te veel mensen. Daarom liep hij hard vooruit en klom in een vijgenboom die op een plek stond waar Jezus voorbij zou komen. Dan zou hij Jezus kunnen zien. Toen Jezus bij de boom kwam, keek Hij omhoog en zei tegen Zacheüs: “Zacheüs, kom vlug naar beneden. Want Ik moet vandaag bij jou op bezoek komen.” Zacheüs kwam vlug naar beneden en ontving Hem blij als gast in zijn huis. Toen de mensen dat zagen, mopperden ze allemaal en zeiden: “Hij is bij een slecht mens  op bezoek.” Maar Zacheüs ging staan en zei tegen de Heer Jezus: “Heer, ik ga de helft van alles wat ik heb aan de arme mensen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, betaal ik hem vier keer zoveel terug.” Jezus zei tegen hem: “Vandaag is deze man gered, omdat ook hij een zoon van Abraham is. Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren, te zoeken en te redden.
(Lukas 19:1-10, BasisBijbel)

Zacheüs werd omschreven als een ‘slecht mens’. Belastingontvangers werden door de Joden gehaat, omdat ze werkten voor de Romeinen én omdat ze veel meer geld opstreken dan waar ze recht op hadden. Maar Jezus wist dat Zacheüs naar Hem op zoek was, bij Hem wilde komen. En Jezus was er voor Zacheüs. Om hem te zoeken en te redden.

Zacheüs was goed genoeg voor God. Jij bent goed genoeg voor God. God is een God van en voor iedereen. Door Jezus, die aan het kruis gestorven is voor onze zonden, kunnen wij goed genoeg zijn voor Hem. Kom tot Hem, want Hij is er al voor jou.

Aan de slag!

Luister het lied ‘God of the moon and stars’ van Kees Kraayenoord.
Lees ter verdieping Galaten 3:6-14 hier. Denk eens na over de volgende vragen:

– Wat betekent het dat Jezus Zacheüs een ‘zoon van Abraham’ noemt?
– En wat zegt Paulus hier over het doen van zonden en – indirect – over het goed genoeg zijn voor God? Wat betekent dat voor jou?

Deel deze overdenking

  1. Josefien schreef:

    Goedemorgen. Ik kreeg deze overdenking toegestuurd door “een zus” in geloof, Tieneke. Wat een geweldig begin van deze dag. Zo mooi, zo ontroerend. Tranen. Ik ben goed genoeg. Heer ik kom tot U! Blijf dichtbij mij Vader ik heb U lief! ♥️ Amen. 🙏🏼 GBY

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap