Eenheid in Christus

14

okt

Stefanie

‘Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk door de kracht van de liefde. Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; voor de glorie van uw naam.’ Een prachtig gedeelte uit een lied van Sela waar zij zingen over de eenheid in Christus. Toen Jezus nog op aarde rondliep, bad Hij al voor eenheid onder zijn volgelingen. Tegenwoordig zijn er ontzettend veel verschillende soorten kerken en stromingen. De diversiteit is enorm. Er is voor elk wat wils, en dat is mooi! Helaas zijn de onderlinge verschillen ook vaak een punt van discussie en komen deze tussen mensen in te staan. Maar is dat wel zoals Jezus het bedoeld heeft? Jezus roept ons juist als christenen op om één te zijn. Één in Hem, zoals Hij één is met de Vader.

Jezus verlangt naar eenheid

“Ik ben één met hen en U bent één met Mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat U Mij gestuurd heeft en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.”
(Johannes 17:23, BasisBijbel)

Het is de laatste avond dat Jezus een vrij man is. Enkele uren na dit gebed wordt hij gevangengenomen. Het begin van misschien wel Jezus’ moeilijkste tijd op aarde. Nadat Hij met zijn discipelen heeft gesproken en voor hen heeft gebeden, bidt Jezus voor ons. Hij bidt dat wij één zullen zijn in Hem, zoals Hijzelf één is met zijn Vader. Het raakt mij dat Jezus zelfs op zo’n moment nog aan ons dacht en voor ons bad.

De liefde en eenheid in Christus centraal

Ook in Kolossenzen 3:12-15 wordt over eenheid gesproken:

“Jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn van Hem en Hij houdt heel veel van jullie. Wees daarom zelf ook vol medelijden, goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid en geduld. Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven. Wees vooral vol liefde. Want liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren. Want dáárvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. Dan zullen jullie met je hele hart de Heer danken met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader door Hem.”

Ja, er zijn wel degelijk verschillen tussen de gereformeerde gemeente en de evangelische kerk (om maar even twee uitersten te noemen). Iedere kerk of gemeente is uniek en geeft op een eigen manier invulling aan bijvoorbeeld de dienst. Ondanks de verschillen is er in ieder geval één ding dat elke kerk en gemeente met elkaar verbindt: de liefde en eenheid in Christus. We zijn allemaal leden van hetzelfde Lichaam. Jezus Christus is de verbindende factor. We worden hierboven als Gods gemeente opgeroepen om de liefde centraal te stellen. Als we de liefde centraal stellen, doen die verschillen er niet meer toe. Het enige wat telt, is dat we ons leven inzetten tot eer en glorie van Jezus!

Aan de slag!

Laten we ons als christenen gaan richten op de overeenkomsten in plaats van discussiëren over eventuele verschillen. Laten we de eenheid in Christus centraal stellen. Laten we onszelf vullen met zijn liefde en deze liefde uitdragen naar de mensen om ons heen!

Luister tot slot naar dit lied van Sela, waar gezongen wordt over de eenheid in Christus.

Heer, U bent één: El Elohim,
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.

Drieënig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam.

Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar
door Jezus Christus onze Heer,
die ons liefheeft en aanvaardt.

Deel deze overdenking

 1. Dirk Koelewijn schreef:

  Mooi vervuld met de gedachte
  U maakt ons een , U bracht ons tesamen
  Wij loven en aanbidden U
  Helaas hebben wij mensen altijd andere invalshoeken ,
  Maar als we leven zoals bedoeld in het geschreven stukje hierboven
  Komen er andere krachten vrij , en gaan anders gezinden denken en vooral zien dat het geloof toch wel degelijk iets brengt en met je doet
  Laten we dat dan ook proberen vol te houden , en ja we zullen vaak weer struikelen want we blijven mensen , maar denk dan weer aan wat would Jesus do

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap