Gods zonen en dochters van mensen – Wat kunnen we vandaag van Genesis 6 leren?

15

aug

Neeltje

Ga er maar even voor zitten, voor de overdenking van vandaag. De inhoud zal misschien volledig nieuw voor je zijn. Het kan goed dat jij, net als ik, altijd over dit gedeelte heen las. Ik heb het over Genesis 6. Daar gaat het over God die berouw heeft over de schepping die Hij gemaakt heeft. Hij stuurt de zondvloed, en besluit met de familie van Noach verder te gaan. Maar voordat de zondvloed plaatsvindt, gebeurt er iets dat gruwelijk is in Gods ogen. Gods zonen vermengen zich met de dochters van de mensen. Wat dit precies betekent, lees je vandaag.

In Genesis 6: 1-6 lees je het volgende:

En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.

Context

Het kunnen dan wel een aantal verzen zijn, toch valt er veel te zeggen over dit gedeelte uit de Bijbel. Het is één van de meest controversiële gedeelten in de Bijbel. In de geschiedenis bleek dit een moeilijk gedeelte om uit te leggen.

We lezen over een huwelijk tussen de zonen van God met de dochters van de mensen. Hieruit worden reuzen geboren. Hun daden vormen de aanleiding voor de zondvloed. God besluit dat de mensen voortaan niet ouder zullen worden dan 120 jaar. Hij heeft berouw dat Hij de mensen gemaakt heeft. De enige mogelijkheid om de mensheid te redden is door de zondvloed te sturen. Je zou zeggen dat je daarmee de hele mensheid vernietigt. Maar God koos één familie uit die wel leefde volgens Gods wil, en besloot daarmee verder te gaan.

Gods zonen en de dochters van de mensen

Er zijn verschillende uitlegmogelijkheden als het gaat over de ‘zonen van God’. Het kan gaan over niet-menselijke gedaantes: engelen of goden of goddelijke gedaantes. Het kunnen ook vooraanstaande of godvrezende mensen geweest zijn. Dan kun je denken aan de nakomelingen van Seth, die hier de zonen van God worden genoemd. Die Godvrezende lijn van Seth zou zich dan vermengd hebben met het nageslacht van Kaïn, mensen die zich tegen God keerden.

In de vroege kerkgeschiedenis werd uitgelegd dat Gods zonen gevallen engelen waren, die de gedaante van een mens hadden aangenomen. Zij wilden de ‘dochters van de mensen’ als vrouw nemen, en kinderen met hen krijgen. Deze vrouwen stemden hiermee in, en gingen daarmee tegen God in. Op die manier vermengde de mens zich met de gevallen engelenwereld. Met dat de mensen oog kregen voor de (negatieve) geestelijke wereld, hadden ze geen oog meer voor God. Ze waren niet meer bezig met God, maar met afgoden. Ze dachten macht te krijgen door zich in te laten met goddelijke wezens. God herinnert hen eraan dat ze maar ‘vlees’ zijn.

Deze uitleg die in de vroege eeuwen bekend was, is ook de meest waarschijnlijke uitleg.

Een aantal lessen

Wat kunnen wij nu leren van een situatie die zich zolang geleden heeft afgespeeld?

1. Afgodendienst biedt nooit datgene waar mensen naar op zoek zijn. Het voert uiteindelijk naar een doodlopende weg. Genesis 6 kunnen we lezen als een waarschuwing om ons niet in te laten met het aanbidden van andere goddelijke wezens, dan alleen God zelf.

2. God is de Enige, en duldt geen andere goden naast zich. De goddelijke wezens die beschreven worden in Genesis 6 zijn niets in vergelijking met God zelf. Ze krijgen geen naam en worden kort genoemd, in negatieve zin. Uit het berouw van God kunnen we opmaken dat Hij niet wil dat wij andere goddelijke wezens dienen, dan alleen God zelf. God staat boven de mens en andere goddelijke wezens.

3. God gaf door de zondvloed de mensheid een tweede kans. God strafte de mensheid door de zondvloed te sturen. Dit was rechtvaardig. Maar er is ook een andere kant. God had ook een einde kunnen maken aan de mensheid na hun zonden, maar deed dit niet. Hij besloot met Noach, en zijn familie, door te gaan. Op die manier gaf Hij de mensheid een tweede kans. Dit is naast een rechtvaardige, ook een heel genadige daad van God.

Aan de slag:

Lees voor jezelf deze geschiedenis opnieuw, en het verhaal van de zondvloed wat daarop volgt. Hoe zie je hierin Gods rechtvaardigheid en Zijn genade terugkomen? Doe dit ook voor jouw eigen leven. Zijn er aspecten in jouw leven die God rechtvaardig zou afkeuren, maar waarin je Zijn genade hebt leren kennen?

Deel deze overdenking

 1. Rene schreef:

  Beste Neeltje,

  Ik ben het totaal niet met je eens.
  God is vertrokken na Genesis 6 en had geen interesse meer in zijn ontwerp Aarde.
  In de gehele Bijbel staat dat God maar over 1 ontwerp spijt kreeg toen hij het had ontworpen……….en dat was een mens. Van het overige had hij geen spijt en zag dat het goed was. God beging nog een tweede vergissing door Noach in leven te laten.
  En wat was het eerste dat Noach deed toen hij weer aan land kwam?
  Juist, dronken worden. Dat staat LETTERLIJK in de Bijbel.
  We stammen dus met zijn allen af van een alcoholist, en er is dus letterlijk nog NIETS veranderd met het mislukte ontwerp mens van voor de Zondvloed. Later heeft God zijn zoon als inspecteur naar de Aarde gestuurd om te zien of er al iets veranderd was. Nou, dat heeft God geweten. Met drie spijkers aan een balk is zijn zoon overleden.
  Maak je maar geen illusie meer, God en zijn overleden zoon zullen nooit meer naar deze Aarde terug keren al wachten we nog 100 miljoen jaar.
  Zij weten beiden inmiddels genoeg.
  Kerken weten dit maar al te goed maar zwijgen hierover want anders is het met ze gedaan en hun inkomsten.

  • Neeltje schreef:

   Hoi Rene,

   Dank voor je reactie op deze blog. Ik ben benieuwd hoe je tot deze overtuiging bent gekomen, en ook op welke manier je de Bijbel leest om deze conclusies te trekken? Ik lees over een regenboog die na de zondvloed als teken van Gods trouw aan de hemel stond. Verder lees ik over een God die de wereld zo liefheeft dat Hij zijn Zoon gestuurd heeft. Als ik de kerk bekijk zie ik gevallen mensen, die God nodig hebben. En ik zie oprechte mensen, niet degenen die het voor het geld doen. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Mocht je erover willen doorpraten, je kunt mij ook een mailtje sturen: neeltje1991@gmail.com

   Groet,
   Neeltje

 2. Rene schreef:

  Beste Neeltje,

  De hedendaagse wetenschap,archeologen en de UFO wetenschappers zijn er inmiddels al achter dat het leven geheel anders is begonnen dan de Bijbel aangeeft.
  Zij vragen al jaren om een groot televisie debat, maar dit wordt categorisch door alle kerken wereldwijd afgewezen.
  Zij zijn namelijk doodsbenauwd dat ze het onderspit zullen delven.
  De massa wordt lekker dom gehouden, en dat vinden zij wel prima.

 3. Rene schreef:

  Neeltje,

  En denk hier ook maar eens over na.
  Al decennia lang wordt er via? verhinderd om onder de Sphinx van Egypte te graven, de reden is duidelijk.
  Daar ligt het echte dynamiet onder voor de wereld
  om de zaak totaal op zijn kop te zetten.
  De beroemde bibliotheek van Alexandrie is niet voor niets
  destijds moedwillig totaal verbrand.
  Als de waarheid wel boven water komt dan vermoedt ik dat de gehele mensheid net als miljoenen jaren terug totaal zal worden vernietigd.

  • Arne schreef:

   Jahweh was in de bronstijd al bij mensen bekend als God van de chaos en als oorlogspad. Wij zijn gemaakt naar zijn evenbeeld, vandaar alle chaos en oorlogen op aarde. Het oude testament laat zien dat deze god eerzuchtig is en vol wraakgevoelens zit. God verpletterd niet simpelweg de vijanden van Israël maar roept zelfs om de moord op de vrouwen en kinderen van de vijand. God had trouwens spijt van het verdrinken van miljarden mensen en gaf aan dit nooit meer te willen doen, maar hij kon het niet laten om wreedheden jegens mensen te begaan. Het verhaal over Job toont een zeer sadistische God. En dan de ultiem wrede dood van zijn zoon aan het kruis. Welke liefhebbende vader zou zijn eigen kind zoiets aan doen? Het was echt voldoende geweest als God de zonden van de mensen had vergeven bij de geboorte van zijn zoon. Maar zoals gezegd, Jahweh is een god van Chaos en Oorlog, en zeker geen god van liefde. Denk nu eens echt na over al die rare teksten in de Bijbel en loop er niet voor weg. Gebruik je verstand en wees niet bang dat je gestraft zult worden. God bestaat niet. Er is geen hemel, er is geen hel. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze daden. Leef je leven op de best mogelijke wijze. Sta klaar voor anderen, verkijk je niet op bezit of aanzien, geniet van je tijd op aarde. Want als je dood bent is het echt allemaal voorbij. Laat je leven niet verpesten door religie of door de domme opvattingen van allerlei mensen. Volg je eigen weg. Je bent goed zoals je bent.

 4. Rene schreef:

  Neeltje,

  Wellicht vind je mijn stellingen te hard om er nog op te reageren, en dat mag.
  Alles, maar dan ook alles wat er na Genesis 6 is opgeschreven in de Bijbel zijn een groot aantal niet al te betrouwbare verhalen over de toen aanwezige bevolking in Israel.
  In dat oude Israel is trouwens sinds het OT ook nog niets veranderd.
  Ze vechten er nog steeds als ketellappers.
  God gaf 1 keer een stukje grond aan een volk ter grootte van een moestuin op wereldschaal bekeken, maar nergens ter wereld is op Aarde sinds Adam en Eva zo hard en langdurig gemoord, vervolgd en uitgeroeid als in het oude Israel.
  Ik ben benieuwd naar je reactie.

 5. Albert Hakvoort schreef:

  “God besluit dat de mensen voortaan niet ouder zullen worden dan 120 jaar” Heb je de leeftijden van de aartsvaders al bekeken… Dan zie je snel genoeg dat deze conclusie niet klopt.

 6. Ik ben wie ik ben schreef:

  God is meer dan wij kunnen denken, wij zijn beperkt in ons denken. Wie zijn wij , je kan zelf kiezen voor het goede en het kwade, wie maak jou soldaat dat ben je zelf,God verwacht het goede van jou, niemand kent de waarheid ons denk vermogen is niet toe rijdend. Alles wat wij uitvinden of bedenken komt van God, wij mensen zijn niets zonder Gods adem. Zoek naar de waarheid en je zult hem vinden. Amen

 7. Dominicus Leo schreef:

  Tjonge jonge….
  Hebben écht zo weinig mensen het verstand om te begrijpen wat er is gebeurd en wat er staat te gebeuren? Ik vond een site, waar een forse tip van de sluier wordt opgelicht
  http://www.simon-petrus.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap