menu

menu

Neeltje

15 augustus 2019

Gods zonen en dochters van mensen – Wat kunnen we vandaag van Genesis 6 leren?

Ga er maar even voor zitten, voor de overdenking van vandaag. De inhoud zal misschien volledig nieuw voor je zijn. Het kan goed dat jij, net als ik, altijd over dit gedeelte heen las. Ik heb het over Genesis 6. Daar gaat het over God die berouw heeft over de schepping die Hij gemaakt heeft. Hij stuurt de zondvloed, en besluit met de familie van Noach verder te gaan. Maar voordat de zondvloed plaatsvindt, gebeurt er iets dat gruwelijk is in Gods ogen. Gods zonen vermengen zich met de dochters van de mensen. Wat dit precies betekent, lees je vandaag.

In Genesis 6: 1-6 lees je het volgende:

En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.

Context

Het kunnen dan wel een aantal verzen zijn, toch valt er veel te zeggen over dit gedeelte uit de Bijbel. Het is één van de meest controversiële gedeelten in de Bijbel. In de geschiedenis bleek dit een moeilijk gedeelte om uit te leggen.

We lezen over een huwelijk tussen de zonen van God met de dochters van de mensen. Hieruit worden reuzen geboren. Hun daden vormen de aanleiding voor de zondvloed. God besluit dat de mensen voortaan niet ouder zullen worden dan 120 jaar. Hij heeft berouw dat Hij de mensen gemaakt heeft. De enige mogelijkheid om de mensheid te redden is door de zondvloed te sturen. Je zou zeggen dat je daarmee de hele mensheid vernietigt. Maar God koos één familie uit die wel leefde volgens Gods wil, en besloot daarmee verder te gaan.

Gods zonen en de dochters van de mensen

Er zijn verschillende uitlegmogelijkheden als het gaat over de ‘zonen van God’. Het kan gaan over niet-menselijke gedaantes: engelen of goden of goddelijke gedaantes. Het kunnen ook vooraanstaande of godvrezende mensen geweest zijn. Dan kun je denken aan de nakomelingen van Seth, die hier de zonen van God worden genoemd. Die Godvrezende lijn van Seth zou zich dan vermengd hebben met het nageslacht van Kaïn, mensen die zich tegen God keerden.

In de vroege kerkgeschiedenis werd uitgelegd dat Gods zonen gevallen engelen waren, die de gedaante van een mens hadden aangenomen. Zij wilden de ‘dochters van de mensen’ als vrouw nemen, en kinderen met hen krijgen. Deze vrouwen stemden hiermee in, en gingen daarmee tegen God in. Op die manier vermengde de mens zich met de gevallen engelenwereld. Met dat de mensen oog kregen voor de (negatieve) geestelijke wereld, hadden ze geen oog meer voor God. Ze waren niet meer bezig met God, maar met afgoden. Ze dachten macht te krijgen door zich in te laten met goddelijke wezens. God herinnert hen eraan dat ze maar ‘vlees’ zijn.

Deze uitleg die in de vroege eeuwen bekend was, is ook de meest waarschijnlijke uitleg.

Een aantal lessen

Wat kunnen wij nu leren van een situatie die zich zolang geleden heeft afgespeeld?

1. Afgodendienst biedt nooit datgene waar mensen naar op zoek zijn. Het voert uiteindelijk naar een doodlopende weg. Genesis 6 kunnen we lezen als een waarschuwing om ons niet in te laten met het aanbidden van andere goddelijke wezens, dan alleen God zelf.

2. God is de Enige, en duldt geen andere goden naast zich. De goddelijke wezens die beschreven worden in Genesis 6 zijn niets in vergelijking met God zelf. Ze krijgen geen naam en worden kort genoemd, in negatieve zin. Uit het berouw van God kunnen we opmaken dat Hij niet wil dat wij andere goddelijke wezens dienen, dan alleen God zelf. God staat boven de mens en andere goddelijke wezens.

3. God gaf door de zondvloed de mensheid een tweede kans. God strafte de mensheid door de zondvloed te sturen. Dit was rechtvaardig. Maar er is ook een andere kant. God had ook een einde kunnen maken aan de mensheid na hun zonden, maar deed dit niet. Hij besloot met Noach, en zijn familie, door te gaan. Op die manier gaf Hij de mensheid een tweede kans. Dit is naast een rechtvaardige, ook een heel genadige daad van God.

Aan de slag:

Lees voor jezelf deze geschiedenis opnieuw, en het verhaal van de zondvloed wat daarop volgt. Hoe zie je hierin Gods rechtvaardigheid en Zijn genade terugkomen? Doe dit ook voor jouw eigen leven. Zijn er aspecten in jouw leven die God rechtvaardig zou afkeuren, maar waarin je Zijn genade hebt leren kennen?

ADVERTENTIES

laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *